Blue check.svg

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Artikler som er biografier er en manual som gir en forklaring på hvordan biografier skal skrives på wikipedia. Dette for å oppnå et konsistent utseende på biografiartiklene. Man er ikke tvunget til å følge denne manualen, men det er anbefalt at man gjør det, siden et konsist utseende hjelper på lesbarheten og gjør sidene mer redigeringsvennlige.

Det bør gå klart fram av innledningen på artikkelen hvorfor personen har tilstrekkelig relevans for en omtale. Det er utarbeidet egne relevanskriterier for en del grupper, se Wikipedia:Relevans.

Innledningen

Legg inn malen {{Infoboks_biografi}}.

Innledningen / åpningssetningen / førsteavsnittet bør inneholde:

  1. Navn (i uthevet skrift) og titler (ikke uthevet skrift).
  2. Fødsels- og dødsdato (i formatet «født dag måned år, død dag måned år»)
  3. Nasjonalitet (normalt tilhørighet til land/stat særlig i form av statsborgerskap[1])
  4. Yrke/beskjeftigelse
  5. Hvorfor personen er kjent.

Eksempler:

Halldis Moren Vesaas (født 18. november 1907 i Trysil, død 8. september 1995 i Oslo) var en norsk lyriker, oversetter og kulturarbeider, som på mange områder gjorde en omfattende innsats for nynorsk språk og kultur.

Niels Henrik Abel (født 5. august 1802Finnøy i Ryfylke, død 6. april 1829Frolands verk i Aust-Agder) var en norsk matematiker. Sammen med Sophus Lie regnes Abel som den fremste norske matematikeren i det nittende århundre, og de to er også de mest anerkjente norske matematikerne gjennom alle tider.

Etter innledningen bør man i de fleste tilfeller benytte kun etternavnet når man omtaler personen. Unntaket her er kongelige, som omtales kun med fornavnet.

Pseudonymer

For personer som er best kjent under pseudonym bør likevel fødselsnavnet stå først i artikkelen. Pseudonymet bør komme etter fødselsdatoen. Pseudonym kan godt være artikkelens navn; se f.eks. artikkelen om George Orwell.

Eric Arthur Blair (født 25. juni 1903, død 21. januar 1950), mest kjent under pseudonymet George Orwell, var en engelsk forfatter ....

Ærestitler

Postnominal letters brukes ikke for å indikere ordener, utmerkelser eller ærestitler i starten av biografiske artikler. Postnominals benyttes heller ikke i lister eller oversikter der personnavn forekommer. Ordener og utmerkelser behandles i teksten i biografiske artikler om den enkelte person, på en slik måte at alle vil kunne forstå hva det dreier seg om. Biografiske artikler skal i stedet for bruk av postnominals i innledningen, i et avsnitt mot slutten av artikkelen, eller der det eventuelt ellers måtte passe, forklare hvilke ordener og utmerkelser en person har fått.

Navn på artikkel

Artikkelens navn skal som hovedregel være navnet personen er best kjent under, i formen «Ole Olsen» (ikke «Olsen, Ole»).

Når artikkelen omhandler en konge, helgen eller apostel, se navnekonvensjoner for regler angående artikkelnavn.

Nålevende personer

 
Som hovedregel skal wikipedia respektere og beskytte privatlivet til de personene som omtales i leksikonet. Det er både et juridisk spørsmål, et spørsmål om taktfullhet, og et spørsmål om hva som hører hjemme i et leksikon.

Vanligvis kan en dele opp forholdene ved en person i en offentlig sfære og en privat sfære. Forhold i den private sfære kan være aktuelt å belyse …
1) når det belyser habilitet.
2) når det belyser eller begrunner maktutøvelse.
3) når det belyser manglende samsvar (diskrepans) mellom utøvelse av makt og egen atferd.
4) når det belyser personlig egnethet til å utøve makt.
De to første argumentene er vanligvis gode grunner for å omtale forhold fra den private sfære. De to siste argumentene ikke alltid akseptable, og den siste enda mer diskutabel enn den første.[2]

Man må være forsiktig med opplysninger om nålevende personer. Informasjon skal gis en kildeangivelse, som er av god kvalitet. Påstander om straffbare handlinger uten klar og tydelig kilde, fortrinnsvis en referanse, må ikke forekomme.

Det er vanlig å opplyse om sivilstand, i noen tilfeller er det også naturlig å oppgi navn på ektefelle/partner. Ektefelles fødselsår og yrke er det vanligvis ikke nødvendig eller naturlig å opplyse om. Det kan være naturlig å nevne yrke dersom ektefellene ofte opptrer sammen, eller dersom ektefelles yrke skaper spørsmål om habilitet.

Navn, alder eller andre privat opplysninger vedrørende mindreårige barn av den omtalte skal som hovedregel ikke nevnes.

Dersom ektefelle eller voksne barn selv har en karriere som gjør at de har en egen leksikonartikkel, skal det selvsagt opplyses om relasjonen mellom de to. Det samme gjelder andre former for slektskap: søsken, svogere, søskenbarn. Det kan noen ganger bety at det står i biografiene at «NN er bror av NB og far til NNjr», selv om det er kjent at NN har flere søsken eller barn. Vennligst ikke skriv inn alle søsken eller alle barn i artiklene. Wikipedia er ikke en slektsdatabase, og det er ikke et mål at artiklene skal gi fullstendige opplysninger om personenes familie.

Som hovedregel skal personer som er kjent fordi de er mistenkt eller tiltalt for straffbare handlinger ikke navngis. Personer som er dømt for straffbare handlinger kan navngis. Det er både juridiske og andre hensyn som ligger til grunn for dette prinsippet, og det gjelder uavhengig av om navnet forsøkes brukt i artikkelen på vedkommendes navn eller under artikkelen om saken. Ofre for forbrytelser skal som hovedregel heller ikke navngis.

Balansert

I biografier, særlig om nålevende, er det viktig at omtalen gir et balansert og proporsjonalt helhetsbilde av en persons liv og virke. Vi ønsker ikke at hovedvekten i en biografi skal ligge på kuriøse eller kontroversielle enkeltepisoder, eller at en biografi skal bestå av andres meninger om vedkommende.

Å ivareta denne helhetlige balansen er et ansvar for alle som bidrar til artikkelen. Ingen kan fraskrive seg ansvaret og «håpe at nestemann sørger for balanse».

Dødsfall

Wikipedia vil i økende grad, etter hvert som vår dekning og betydning øker, bli nødt til å forholde seg til tilføyde opplysninger om nylig avdøde. I mange tilfeller vil opplysninger om dødsfall gjelde personer med nasjonal betydning og derfor raskt bli kjent offentlig. I andre tilfeller kan det være snakk om lokale storheter, hvis død ikke blir omtalt i riksmedier, eller om tidlige meldinger skrevet av personer som sto den avdøde nær.

For å unngå at dødsmeldinger blir brukt som sjikane, og for å fastholde at wikipedia aldri skal være primærkilde for informasjon, har vi som fast regel at alle nylige dødsfall først må være omtalt/kunngjort i riksaviser, lokalaviser eller andre redigerte medier før de kan tilføyes til biografiene.

Kategorisering

se også Wikipedia:Kategorisering

Personen skal kategoriseres i følgende kategorier:

  1. Nasjonalitet (tilhørighet til land eller stat, vanligvis i form av statsborgerskap[1] for idretter der England, Wales og Skottland stiller egne lag i internasjonale konkurranser, kan utøvere også kategoriseres etter disse[3]).
  2. Beskjeftigelse
  3. Fødested
  4. Kategoriene for fødsler og dødsfall i de relevante år – disse legges inn automatisk av infoboksen dersom disse opplysningene finnes på Wikidata. Dersom dato eller år for fødsel og dødsfall ikke er oppgitt, bruk egne kategorier for dette: Kategori:Fødselsår ikke oppgitt og Kategori:Dødsår ikke oppgitt.

Referanser

Eksterne lenker