Wikipedia:Tinget/Arkiv/2017-32

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli

Share your thoughts on the draft strategy directionRediger

Hei! I'm sorry that I'm not writing in Norwegian. Hjelp til med å oversette til ditt språk!

At the beginning of this year, we initiated a broad discussion to form a strategic direction that will unite and inspire people across the entire movement. This direction will be the foundation on which we will build clear plans and set priorities. More than 80 communities and groups have discussed and gave feedback on-wiki, in person, virtually, and through private surveys[strategy 1][strategy 2]. We researched readers and consulted more than 150 experts[strategy 3]. We looked at future trends that will affect our mission, and gathered feedback from partners and donors.

In July, a group of community volunteers and representatives from the strategy team took on a task of synthesizing this feedback into an early version of the strategic direction that the broader movement can review and discuss.

The first draft is ready. Please read, share, and discuss on the talk page. Based on your feedback, the drafting group will refine and finalize this direction through August.

SGrabarczuk (WMF) (diskusjon) 8. aug. 2017 kl. 22:24 (CEST)

Infoboks biografiRediger

Jeg ser det kjøres jobber som setter inn biografibokser med mer eller mindre fullstendig og relevant innhold. Hvorom allting er: Opplysningen "nasjonalitet" må ha et adjektiv etter seg, ikke navnet på et land. Min nasjonalitet er for eksempel norsk og ikke Norge. Mvh Pkw (diskusjon) 8. jul. 2017 kl. 12:42 (CEST)

Feltet «nasjonalitet» er egentlig statsborgerskap (P27), som angis med statens navn. Hvis en skal bruke adjektiv for å beskrive nasjonalitet så må det enten lages en lokal tabell for å oversette statsnavn, eller det må startes en prosess på Wikidata for å få de til å legge inn dette på lik linje med innbyggernavn (P1549). Merk at bruk av adjektiv for nasjonalitet, og innbyggernavn (demonym) for etnisitet er tvetydig. For eksempel, hva er opprinnelsen til en som er «makedonsk»? Tror det er enklest å bruke statsborgerskap som tittel på raden i malen og så angi landet. — Jeblad 8. jul. 2017 kl. 22:23 (CEST)
Jeg synes det er greit med navn på landet (riket), det er entydig, mens ord som «norsk», «kurdisk» eller «makedonsk» er tvetydig. Istedenfor «nasjonalitet» kunne vi naturligvis ha «statstilhørighet» om navn på feltet. --Vennlig hilsen Erik d.y. 8. jul. 2017 kl. 23:28 (CEST)
Har tenk samme tanke selv, men det er vel en grunn (som jeg håper none vil forklare).--Ezzex (diskusjon) 8. jul. 2017 kl. 23:30 (CEST)
Utgangspunktet er at personer ordnes etter "tilhørighet til riket", formelt i form av statsborgerskap som Jeblad skriver. "Nasjonalitet" er et upresist ord, men brukes her i betydning statstilhørighet. Navn, fødselsdato og statstilhørighet er nøkkelopplysninger for enhver, fødselssted likeså. Kort sagt det som står i passet. "Norsk" kan bety så mangt: etnisitet (subjektiv identitet), språk, statsborgerskap eller mer generelt "som har med Norge å gjøre". Erna Solberg er norsk statsminister sier vi uformelt, men mer presist er hun Norges statsminister. Kort sagt: I infoboksen foretrekker jeg land/stat istedet for det mer vage nasjonalitet, og da kan det ganske enkelt stå Norge eller Sverige i feltet. --Vennlig hilsen Erik d.y. 9. jul. 2017 kl. 02:12 (CEST)

Det er forsåvidt ett fett for meg om vi bruker navnet på et land, men da må det betegnes med noe annet enn nasjonalitet. Som det står nå er det positivt galt. Imidlertid brukes nasjonalitet i pass ol. Som det står i mitt: norsk/norwegian. Mvh Pkw (diskusjon) 9. jul. 2017 kl. 16:59 (CEST)

Synes som en enkel sak å fikse. Endre Nasjonalitet til Statsborger. Ulf Larsen (diskusjon) 10. jul. 2017 kl. 12:27 (CEST)

Statsborgerskap er et nyere og mer spesifikt fenomen, mens nasjonalitet er eldre. I tilfellet hvor data hentes fra Wikidata så tror jeg det er riktigst å omtale det som statsborgerskap. Den engelske etiketten er «country of citizenship» («statsborgerskap fra land»), beskrivelsen er «the object is a country that recognizes the subject as its citizen» («objektet er et land som gjenkjenner subjektet som sin borger»), og de viktigste aliasene er «citizenship» («statsborgerskap») og «nationality» («nasjonalitet»). Det er nok et ørlite problem her, for tidligere kunne en være «borger» uten at det impliserte «statsborger» i moderne betydning. Se for eksempel byborger vs statsborger. Dette tror jeg er inkludert i «citizenship», og er grunnen til at etiketten har med ekstra tekst. — Jeblad 10. jul. 2017 kl. 13:26 (CEST)

Husk at dette feltet også brukes på personer fra antikken, se f.eks. Konstantin III (østromersk keiser). «Statsborger» blir anakronistisk for alle som levde før en eller annen gang på 1800-tallet. (Nå kan man selvsagt argumentere for at mye av det samme gjelder for begrepet «Nasjonalitet», men sistnevnte gir i alle fall mening en god del lenger tilbake i tid enn «Statsborger»). Hilsen Kjetil_r 10. jul. 2017 kl. 13:08 (CEST)

Utgangspunktet mitt var rent grammatikalsk, men språkøre er kanskje ikke så gangbar valuta her. Jeg kommer uansett inntil videre å override defaultverdien som malen desverre henter med det korrekte adjektivet i artikler jeg snekrer på. Mvh Pkw (diskusjon) 12. jul. 2017 kl. 13:12 (CEST)

Til Pkw: Det er lite gunstig at vi begynner å snekre egne løsninger, og det beste må være at vi har noe som er korrekt. Om vi ikke kan endre det til Statsborger, så må vi kunne skrive noe annet, hva med f.eks Land? Det er jo ikke verre enn det. Så med mindre noen har bedre forslag endrer vi fra Nasjonalitet til Land. Ulf Larsen (diskusjon) 12. jul. 2017 kl. 13:49 (CEST)
Ledeteksten bør samsvare med innholdet. Dersom innholdet hentes fra Wikidata P27, som på norsk heter «statsborgerskap (land)», så bør ledeteksten i infoboksen være «statsborgerskap (land)». Samtidig må vi forsikre oss om at denne ledeteksten er en god oversettelse av P27s betegnelse på andre språk. Det ser det til en viss grad ut til å være: country of citizenship (engelsk), statsborger i (dansk), Land der Staatsangehörigkeit (tysk), país de nacionalidad (spansk), pays de nationalité (fransk). Men noen har valgt oversettelser som likner på norsk «nasjonalitet», f.eks. svensk «nationalitet». Jeg antar at det at noen språk betegner P27 som et substantiv og andre som et adjektiv, etter hvert vil kunne føre til problemer ved automatisk henting av verdier. Hilsen GAD (diskusjon) 12. jul. 2017 kl. 18:44 (CEST)
Enig i at dette bør overstyres slik resultatet nå er. Nasjonalitet er en grei betegnelse, men da stemmer det ikke med det engelske navnet på Wikidata. Skal det stå f eks «Norge» må det stå «Statsborger i» foran og på norsk vil det litt pussig ut med Statsborger i - Norge i infoboksen. Her må det enten velges et annet dataelement som betyr nasjonalitet eller så må det gjøres noe med alle stedene hvor det står Norge og endre Norge til norsk. Forvirringen gjelder åpenbart ikke bare norsk WP. Denne diffen viser at noen legger inn «etnicitet» på dansk og det blir jo helt feil. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Dyveldi (diskusjon · bidrag) 12. jul. 2017 kl. 20:31 (CEST) (Husk å signere dine innlegg!)
I tillegg vil jeg si at å lime en infoboks biografi med opplysning om nasjonalitet på artikler som omhandler personer som levde lenge før begrepene nasjon og nasjonalstat var oppfunnet er mildt sagt uheldig. Jfr en østromersk keiser nevnt ovenfor. Mvh Pkw (diskusjon) 13. jul. 2017 kl. 12:18 (CEST)

Dette bør enkelt og korrekt kunne løses ved at feltet f.eks omdøpes til Land (i dag), det vil dekke også eksempler med personer fra antikken, se f.eks. Konstantin III (østromersk keiser). Ulf Larsen (diskusjon) 16. jul. 2017 kl. 19:55 (CEST)

Det er ikke bare å omdøpe disse feltene, for Wikidata bruker statsborgerskap og malene hos oss bruker nasjonalitet. Skal dette bli entydig så må det noe oversettes fra det ene til det andre. Husk også på at et skifte til etnisitet er enkelt, men betyr ikke det samme som statsborgerskap. Det er også et problem med presisjon med adjektiver for nasjonalitet, for de er ofte knyttet opp mot etnisitet, og en slik oversettelse er ikke riktig. En kammerat av meg er «engelsk», men alle ville omtale ham som «norsk». Og så har vi jo «Leif fra Bjølsen» som er velkjent i spillmiljøer i Oslo. Han er norsk, men ikke nordmann, og har statsborgerskap i Norge. — Jeblad 16. jul. 2017 kl. 23:34 (CEST)

En annen mulighet er å endre til Tilhørlighet eller Tilknytning. Uansett har vi flere alternativer som er bedre enn hva som står i dag. Ulf Larsen (diskusjon) 17. jul. 2017 kl. 12:24 (CEST)

Liker Tilhørighet eller Statstilhørighet. Rimer det så med P27? Mvh. Orf3us (diskusjon) 17. jul. 2017 kl. 18:55 (CEST)
Hva tror Kjetil_r om Tilhørighet? Ulf Larsen (diskusjon) 17. jul. 2017 kl. 19:06 (CEST)
Person P27 Kjetils kommentar
Silvio Berlusconi Italia «Statstilhørlighet» er greit
Nelson Mandela Sør-Afrika «Statstilhørlighet» er greit
Napoléon Bonaparte Frankrike «Statstilhørlighet» er forsåvidt grei, selv om dette alltids kan diskuteres for historiske personer
Mahatma Gandhi Britisk India, India Skeptisk til at Wikidata sier "statsborgerskap = Britisk India", men er vel greit nok som «statstilhørlighet»
William Dawson New Zealand New Zealandsk statsborgerskap fantes ikke på hans tid, men som «statstilhørighet» er det vel greit kanskje? Eller bør man si «Det britiske samveldet» for alle newzealendere før 1949?
Dante Alighieri Den florentinske republikk «Statstilhørlighet» er greit
Johann Adam Schall von Bell Tyskland Tvilsom. Kurfyrstedømmet Pfalz er vel riktig statstilhørlighet, hvis noen?
Albert Einstein Kongeriket Württemberg, statsløshet, Sveits, Weimarrepublikken, USA, Østerrike-Ungarn. Litt skeptisk, men denne blir vel ikke riktig hvis vi henter fra Wikidata, uansett hva vi setter som merkelapp i infoboksen. Jeg ville ha satt «Tyskland, Sveits, USA» i infoboksen.
Adolf Hitler Østerrike-Ungarn, Weimarrepublikken, ingen verdi, Deutschösterreich, Første østerrikske republikk, Nazi-Tyskland Denne kan vi vel heller aldri få riktig. Jeg ville ha overstyrt lokalt slik at det blir «Østerrike, Tyskland».
Giovanni Boccaccio Italia Meget tvilsom. Det var intet land som het Italia på den tiden.

Over har jeg satt inn en tabell med en del personer, hva Wikidata har som P27 for dem, og en kort kommentar. «Statstilhørighet» er vel greit nok for de fleste, men man har også en del eksempler på at Wikidata går seg helt bort. Endres et statsborgerskap eller en statstilhørlighet hvis Østerrike går over fra å være keiserdømme til å bli republikk? Jeg vil si nei. Burde vi si at en toskaner fra 1300-tallet har statsborgerskap eller statstilhørlighet Italia? Igjen vil jeg si nei. Likevel kan vi ikke komme bort fra at verdien sikkert er ukontroversiell for det store flertallet av personer, så det å slutte å hente data fra Wikidata vil nok kanskje være litt i overkant strengt.

Jeg tror «statstilhørighet» kan fungere i infoboksen, hvis vi samtidig har lav terkel for å overstyre lokalt de gangene vi synes Wikidata har gått seg bort. (P.S. Fint om andre lager tabeller med tvilstilfeller også, jeg synes det blir lettere å visualisere hvordan det vil bli når man setter opp slike tabeller.) Hilsen Kjetil_r 17. jul. 2017 kl. 19:32 (CEST)

Jeg synes det noe videre Tilhørighet er bedre, med Statstilhørighet snevrer vi det inn, og det første passer også bedre med tvilstilfellene som er nevnt over. Når det er sagt er begge bedre enn det som står i dag, det er jo feil i hver eneste artikkel. Jeg synes ikke det er mye feil å si at Giovanni Boccaccio har Tilhørighet til det vi i dag kjenner som Italia, men som altså var noe annet på hans tid, samme for de andre tilfellene du nevner.
Så jeg er ikke totalt avvisende til Statstilhørighet, men med det videre Tilhørighet bør vi kunne favne så vidt at de fleste synes det som følger etter er greit nok. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 17. jul. 2017 kl. 20:06 (CEST)
Dette vil dukke opp i infobokser for mange typer personer. Hvis man har feltet «tilhørlighet» i infoboksen til Kurt Cobain, er det da åpenbart at det er stat vi er ute etter? Jeg vil kanskje tro de fleste lesere ser for seg «Seattle grunge-miljøet» og «Nirvana» som tilhørlighet for Cobain. Og for en politiker, hva er «tilhørlighet» for Martin Tranmæl? Jeg vil tro «Landsorganisasjonen i Norge» og «Det norske Arbeiderparti» er de opplagte, ikke «Norge».
Dette er ikke lett, men vi bør etter min mening passe oss for å bli alt for generelle også. Hilsen Kjetil_r 17. jul. 2017 kl. 20:17 (CEST)
  • Hvis problemet fremst er at det står Norge, ikke norsk må det da være mulig å oversette slik vi ofte gjør, Norge til [[Norge|norsk]].
  • Hvis vi også skal ta med problemene med at statsborgerskap er en ny oppfinnelse, kanskje vi trenger forskjellig tittel på feltet avhengig av land og fødselsår/dødsår.

Begge deler bør være mulig å lage løsning for, selv om nr 2 nok kan bli noe mer omfattende enn den første. Haros (diskusjon) 17. jul. 2017 kl. 20:14 (CEST)

Til Kjetil_r og Haros: Jeg har sett på eksemplene mht. Tilhørighet for Martin Tranmæl og Kurt Cobain. Begge har oppføring for hhv parti og musikkgruppe, og i de tilfelle hvor noen er så klart knyttet til noe slikt så vil vel det stå.
Jeg er ikke avvisende til hva Haros foreslår, men jeg synes om mulig at vi bør forsøke med det enkleste først, dvs. om mulig endre på etiketten i infoboksen. Det med Tyskland kontra tysk er f.eks heller ikke uproblematisk, når det gjelder Johann Wolfgang von Goethe vil det sannsynligvis få færre hår til å reise seg at han listes som Tilhørighet: Tyskland enn Nasjonalitet: Tysk. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 17. jul. 2017 kl. 20:45 (CEST)
Problemet her er en gradvis overgang hvor det løsere begrepet «borger» ble erstattet av det mer formelle «statsborger», og at vi må dekke hele skalaen. Hvorvidt det brukes statsborger eller statstilhørighet løser ikke det grunnleggende problemet med at en referer til en stat, og at denne staten ikke nødvendigvis eksisterte når omtalt person levde. Den engelske artikkelen w:History of citizenship har en del aktuelle betraktninger. Begrepet «statsborger» er hovedsakelig noe du blir utfra arv eller hvor du er født. Vi støtter oss ofte på hvor en person er født, og tildels når, men dette er ikke helt entydig.
Jeg tror kanskje at en delvis løsning er å legge til årstall for opprettelse og avvikling av staten det henvises til, slik at leseren kan se hvilken stat som fantes på tiden da omtalt person levde. Problemet består da i å spore statsdannelsene bakover i tid, slik at en kan nøste opp hvor en person var borger. For eksempel var Apostelen Paulus romersk borger, og selv om Roma er i Italia så var ikke Paulus statsborger i Italia. Han var borger av Roma. Vi kan derimot skrive at datidens Roma tilsvarer Roma i dagens Italia.
Det kan i noen tilfeller være nokså vanskelig å nøste opp dette, for det kan finnes mange diskontinuiteter. Et eksempel er biografier om kjente personer fra Köningsberg, slik som Immanuel Kant og David Hilbert. Innbyggere i byen ble fratatt all fast eiendom og enten drept, utvist eller deportert til sovjetiske fangeleire. Byen opphørte å eksistere i 1945 og fikk navnet Kaliningrad. Kan Kant og Hilbert bli omtalt som «fra Kaliningrad»? Jeg mener de kom fra Köningsberg i datidens hertugdømme Preussen, men at byen i dag er Kaliningrad. De er derimot ikke byborgere i Kaliningrad og definitivt ikke statsborgere i Russland.
Egentlig er dette en type problem som trenger mer avanserte løsninger enn de enkle metodene vi bruker. For å finne riktig statsdannelse så må en sjekke både forover og bakover i tid for det aktuelle stedet, når var det del av hvilken nasjon, og stemmer dette overens med fødested og -tid for biografert person. Hvis dette er før nasjonen ble en stat hvor borgerne ble innrømmet statsborgerskap så må en ha en alternativ formulering. I alle fall finnes formene «statsborger», «byborger», og «nasjonalitet».
Så hvor stort problem skal en gjøre av dette? Nasjonalitet er et medlem i en nasjon, men uten statsborgerlige rettigheter. Typisk vil en nordmann før Norge oppstod kunne omtales som «norsk». Statsborger er et medlem i en stat. En nordmann fra Norge med statsborgerlige rettigheter vil også omtales som «norsk». — Jeblad 17. jul. 2017 kl. 21:45 (CEST)
Til Jeblad: Vi får neppe dette helt korrekt, men det er uansett bedre å få noe delvis rett, enn at det står som det er nå, hvor det er 100 % feil. Lise Meitners nasjonalitet er ikke Sverige og Østerrike, men svensk og østerriksk. Om vi da endrer fra Nasjonalitet til Tilhørlighet, så treffer vi sikkert de aller fleste, det får holde i første omgang. Ulf Larsen (diskusjon) 17. jul. 2017 kl. 21:53 (CEST)

Etter det jeg kan forstå, er dette dels en sak som gjelder vår enspråklige infoboks, dels en sak som gjelder det flerspråklige Wikidata. Det hjelper lite hva vi setter som ledetekst i vår infoboks, dersom dette ikke samsvarer med tittelen på WD-elementet og hvordan denne tolkes på de store språka. Allerede avviket mellom «country of citizenship» og «Land der Staatsangehörigkeit» (tysk) tilsier at tvilstilfeller vil kunne bli behandla forskjellig, alt etter hvilket wikispråk den som legger inn verdien, sokner til. Hilsen GAD (diskusjon) 17. jul. 2017 kl. 22:25 (CEST)

Virker kanskje som folket ikke får med seg at adjektiv er en åpen ordklasse, og hvor norsk angir i løpende tekst at subjektet har medlemskap i mennesker fra Norge. I tillegg er ikke malen løpende tekst, det er en liste av tittel og verdi. «Nasjonalitet: Norge» er en helt grei tekst.
@GAD: Det har som du sier med kulturelt betinget tolking av informasjon. Det er flere slike, og noen er adskillig vanskeligere. (Symbolbruk, «emotions», osv.)
Tror ikke det blir noen enighet om hva som fungerer, denne diskusjonen kommer til å rulle videre, så nok fra meg. — Jeblad 17. jul. 2017 kl. 22:37 (CEST)

Jeg har egentlg heller ikke de helt store problemer med formuleringen Nasjonallitet: Norge. Jeg synes blott ikke at ordet nasjonalitet er særlig dekkende for verdien. Inspirert av Kjetil, her er en ny tabell med utfordringer og annet knyttet til bruken av P27:

Person P27 Orf3us' kommentar
Christian Albrecht av Slesvig-Holsten-Gottorp Slesvig Han regjerte over Slesvig og Holsten, men her har noen overstyrt i infoboksen (fint at det kan la seg gjøre). «Statstilhørlighet» vil kunne brukes
Camille Pissarro Frankrike, Danmark Født i Dansk Vestindia. «Statstilhørlighet» vil kunne brukes
Jean-Baptiste Lully Kongeriket Frankrike, Frankrike «Statstilhørlighet» er greit, selvom han ble født i Firenze
Niccolò Machiavelli Florentiner Han presenteres som florentiner, (heldigvis ikke som fra Italia). Lokalt overstyrt, greit nok som «statstilhørlighet»
Martin Luther ingen Her er nasjonalitet kledelig utelatt
Maria av Pfalz Tyskland Tvilsomt, men kanskje Pfalz. Hun var også svenske kronprinsesse, hvilket er utelatt.
Arild Christopher Huitfeldt Danmark Kanskje heller «statstilhørlighet»Danmark-Norge?
Gregorius av Tours Frankrike Tvilsomt at Gregorius' nasjonalitet var fransk, kanskje var hans «Statstilhørlighet» til Frankerriket?
Vilhelm IX av Aquitaine Frankrike Han burde hatt «statstilhørlighet» til Aquitaine
Kara Mustafa Det osmanske rike Helt fint at det ikke står Tyrkia

Jeg synes at «statstilhørlighet» er et alternativ, og jeg synes at det er svært viktig at vi får de tidsriktige navnene på alle stater med (Det osmanske rike vs. Tyrkia, Firenze vs. Italia). Mvh. Orf3us (diskusjon) 17. jul. 2017 kl. 23:23 (CEST)

Jeg synst Nasjonalitet : Norge og så videre er en helt grei løsning. Mvh Pmt (diskusjon) 17. jul. 2017 kl. 23:38 (CEST)

Hva synes en språkviter som Haakon K om dette? Er Nasjonalitet Norge greit som i artikkel om Kai Holst, eller bør det stå noe annet, enten ved at vi endrer til f.eks Tilhørighet Norge eller Nasjonalitet norsk? Ulf Larsen (diskusjon) 18. jul. 2017 kl. 08:57 (CEST)

Jeg synes "statstilhørighet" er det beste forslaget som er kommet frem til nå, litt mindre bindende enn "statsborgerskap" som blir veldig teknisk/juridisk. Bare "tilhørighet" blir derimot for vagt, det mangler jo det vesentligste ved egenskapen (stat). Det at denne egenskapen ofte fungerer dårlig for historiske personer tror jeg ikke er et problem som er spesifikt for norsk, dette er nok noe som uansett må ryddes og organiseres bedre sentralt på Wikidata. Inntil videre tror jeg tross alt "statstilhørighet" er det beste, så får vi overskrive verdien lokalt der hvor Wikidata-egenskap gir uhensiktsmessig resultat. --Wikijens (diskusjon) 18. jul. 2017 kl. 09:14 (CEST)
Jeg synes det noe videre Tilhørighet er bedre, med Statstilhørighet snevrer vi det inn, og det første passer også bedre med tvilstilfellene som er nevnt over som Giovanni Boccaccio (1313-1375), han har Tilhørighet til det vi i dag kjenner som Italia, men som altså var noe annet på hans tid. Så jeg er ikke totalt avvisende til Statstilhørighet, men med det videre Tilhørighet bør vi kunne favne så vidt at de fleste synes det som følger etter er greit nok. Ulf Larsen (diskusjon) 18. jul. 2017 kl. 15:35 (CEST)

Det er på Wikidata det må ryddes. Elementet betyr «statsborger i» land (moderne statskonstruksjon med statsborgerskap) og ikke nasjonalitet eller tilhørighet. Som GAD påpker så er heller ikke «country of citizenship» og «Land der Staatsangehörigkeit» helt nøyaktig det samme, bare nesten, men det fungerer i alle fall grammatikalsk. På norsk trenger vi et wikidataelement som er/betyr/heter nasjonalitet og/eller «bosatt i» land. For at disse opplysningene i infoboksene skal gi mening. Få vi ikke det så bør første mellomløsing være å sørge for at infoboksene ikke henter fra dette wikidataelementet. Som ovenfor vist så er det heller ikke riktig brukt på Wikidata. Statsborgerskap er en "forholdsvis" ny konstruksjon og er verken det samme som byborger (som man ble når man fikk borgerbrev) eller et land man kommer fra. Alternativt wikidataelement kan være «opprinnelsesland», men her vil vi fort løpe opp i problemer for for eksempel Leo Eitinger og Berthold Grünfeldt som ikke kom fra Norge, men kom til Norge. Videre så var jo Willy Brandt også norsk statsborger. Vi trenger rett og slett et sett med flere Wikidataelementer som entydig definerer «opprinnelsesland», «bosatt i land» og kanskje noen flere alternativer som dekker historiske landtilhørigheter. Det må rett og slett ryddes i presisjonsnivået på Wikidata slik at vi har de riktige elementene å velge i.--ツDyveldi ☯ prat ✉ post 18. jul. 2017 kl. 20:50 (CEST)

Dette er ikke bare et infoboks- eller Wikidata-problem. Vi skriver «Dante Alighieri var en italiensk forfatter», «Johann Wolfgang von Goethe var en tysk dikter». Dette i innledningen av artikkelen. Hva mener vi med italiensk eller tysk i denne sammenhengen? Det som er bra med infoboksen og Wikidata er at det er så presist at vi faktisk må stille oss spørsmålet. Haros (diskusjon) 19. jul. 2017 kl. 07:03 (CEST)

Til Haros: Jeg holder på med en bok av Neil MacGregor, tidligere leder av National Gallery og British Museum, Germany - Memories of a Nation. I den står det om Goethe og Schiller som i 1796 skrev følgende sammen: «Tyskland, hvor er det? Jeg vet ikke hvor en kan finne et slikt land.». En uunngåelig del av utviklingen av oss som bidragsytere til Wikipedia er vel at vi ser stadig flere nyanser, og får flere verktøy for å uttrykke de (infoboks og Wikidata). Vi får det aldri helt rett, men forhåpentlig stadig noe bedre. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 19. jul. 2017 kl. 08:54 (CEST)

Det var ikke mitt anliggende som trådstarter å anklage non for latskap, ei heller dumskap, men å stille spørsmål ved om det tilfører leksikonet noe verdi å automatgenerere disse infoboksene med et så vaklevorent datagrunnlag og i tillegg en uklar tolkning. Hvis vi feks ser på artikkelen Albert Einstein blir forvirringen total: Han var utvilsomt født i det som var landet Würtemberg, men hans nasjonalitet? Begrepet nasjon og nasjonalitet ble omtrent oppfunnet i Tyskland på 1800-tallet nettopp for å underbygge tanken om det fantes en tysk nasjon selv om den var splittet i mange land. Antakelig er dette kokt fra tisvarende artikkel på engelskspråklig wp der en opererer med "country of citizenship", noe bedre, men likevel tvilsom hvis den tolkes i betydningen "statsborger" som er en enda nyere betegnelse. Videre kan vi lese om Einstein språk:tysk. Hvis det menes morsmål er det helt sikkert riktig, men det var neppe hans eneste, siden han levde en stor del av livet i USA. Igor Stravinskij var født i Det russiske keiserdømme som anført, men dette var alt annet enn en nasjonalstat og har intet med komponistens nnasjonalitet å gjøre. Mvh Pkw (diskusjon) 19. jul. 2017 kl. 20:51 (CEST)

Kort om det Pkw skriver over: Infobokser er bra, og kommet for å bli, det samme er Wikidata. Hva vi diskuterer nå er hvordan begge kan forbedres ytterligere. Ulf Larsen (diskusjon) 19. jul. 2017 kl. 22:56 (CEST)
Skulle ikke involvere meg mer, men… En diskusjon om hvem som er late er skivebom, det løser ingenting.
@Pkw: Egenskapen statsborgerskap (P27) er uklar, men mest fordi tolkingen inne på dette prosjektet (nowiki) er uklar. En videre tolking er «statstilhørighet» og «tilhørighet», og også «nasjonalitet». Egenskapen morsmål (P103) er derimot nokså entydig, og inkluderer ikke alle språk han snakket. En videre tolking er «behersker språk» og «forstår språk». Problemene som oppstår når noe for videre (eller snevrere) tolking er velkjente, og har foreløpig ingen god løsning på Wikidata. En løsning på dette vil være å bruke «broader» og «narrower» fra w:Simple Knowledge Organization System i definisjonen av egenskaper. Det vil nok ikke gjøre det enklere for brukere flest. — Jeblad 19. jul. 2017 kl. 23:12 (CEST)
En bruker ovenfor postulerer at wikidata og infobokser er kommet for å bli. Det er hyggelig at Tinget kan bli informert om dette. For egen del vil jeg tillegge at jeg går ut fra at Wikepedia også er kommet for å bli; derfor engasjerer jeg meg i dette. Jeg mener som jeg har forsøkt å belegge, at infoboks biografi er bra, både visuelt og informativt der den biograferte har en livshistorie som trenger komprimering, men at dette bør redigeres manuelt og innholdet tilpasses slik at det gir mening. Resultatet av disse genererte boksene på hundrevis(?) av artikler basert på et kvalitativt dårlig datagrunnlag dummer bare ut wikipedia på norsk. Mvh Pkw (diskusjon) 20. jul. 2017 kl. 19:59 (CEST)
Pkw skriver at infobokser underbygd av Wikidata dummer bare ut wikipedia på norsk. Jeg kan ikke se noe fordummende i infoboks i f.eks artikkel om Kai Holst, og det er svært mange andre eksempler på hvordan data hentes og presenteres så det sentrale om personen gjøres lett tilgjengelig. Når Wikidata benyttes gjør det at samme informasjon kan presenteres likt på de hundrevis av språkutgaver Wikipedia har.
Forøvrig er det som ellers på Wikipedia en rekke frivillige som bruker tid på å opprette og utvide oppføringene på Wikidata, det synes jeg er bra og jeg håper de fortsetter med det. Wikidata er en hjelp til å arbeide mer effektivt, og kan både bidra til mindre feil og at feil lettere oppdages, men det fordrer at de som bidrar der oppmuntres, så de fortsetter med sitt gode arbeid. Ulf Larsen (diskusjon) 21. jul. 2017 kl. 12:35 (CEST)
Gitt at det settes inn infobokser for distrikter i Kina, slik som Shuangqing, hvem skal påta seg å være «radaktør» for hvilken data som skal tas med fra Shuangqing (Q643069)? Det er to administrative nivåer til under Shuangqing! En grunn til å bruke Wikidata er at data kan gjenbrukes på tvers av prosjekter. Hvis en fjerner muligheten for gjenbruk så vil ikke Wikidata gi noen effektiviseringsgevinst. Vi vil da få et økt vedlikeholdsbehov, istedenfor et redusert vedlikeholdsbehov.
En av mekanismene som nå diskuteres gir et slikt økt vedlikeholdsbehov, noe jeg mener det er særdeles korttenkt for vi har allerede et eskalerende vedlikeholdsbehov. Jeg har da også kritisert løsningen, men det kan se ut som om det er mulig å unngå de mest uheldige konsekvensene.
Det lyder veldig fint å kunne redigere utvalg og innhold i infoboksen lokalt, men hvis en ikke passer på så utløser det et vedlikeholdmareritt. — Jeblad 21. jul. 2017 kl. 13:51 (CEST)
Sånn sett er vel hele wikipedia et "vedlikeholdsmareritt", i og med at alle artiklene vedlikeholdes litt, av alle,hele tiden - litt satt på spissen. Jeg kan egentlig ikke se den store forskjellen på å vedlikeholde en artikkel eller en tilhørende infoboks.
Det er tydelig at Wikidata brukes og tolkes svært ulikt på tvers av ulike språk, avhengig av prosjektenes modenhet. Jeg kan ikke se at vi på norsk bokmål skulle ha noe særskilt ansvar for å bruke felles datagrunnlag når det er klart at kvaliteten er dårlig. Mvh Pkw (diskusjon) 21. jul. 2017 kl. 20:43 (CEST)
Signerer Jeblad. Skal vi få full effekt av Wikidata så bør vi så langt som mulig unngå den type lokale tilpasninger, dvs. at vi overstyrer data. Dersom slike problemer dukker opp bør vi først se på om det er mulig å løse det på Wikidata, eller som her, at vi omskriver ledeteksten for feltet. Ulf Larsen (diskusjon) 21. jul. 2017 kl. 20:43 (CEST)
Jeg tror ikke at det kan oppnås 100 % enighet om landegrenser og territorier hverken på wikidata eller wikipedia (jmf. redigeringene på Krim). Blant annet derfor synes jeg at det er ok å ha smutthull på lokale wikipediaer som kan brukes når det ikke kan oppnås enighet. Jeg er samtidig enig i at en infoboks' biografiske og andre opplysninger i overveiende grad bør komme fra wikidata, således at vi får flere kritiske øyne inn over. Hvis vi omskriver ledeteksten for feltet, laver vi vel også selv lokale tilpasninger, men mon ikke vi både kan være konsekvente og pragmatiske på en og samme tid? Hvis det er uenighet om hva P27 bør representere, behøver vi så ha den med i infoboksen? Kan vi skru den av og evt. legge den til igjen når begrepene er blitt klarere for andre og for oss selv? Mvh. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Orf3us (diskusjon · bidrag) 22. jul. 2017 kl. 08:55 (CEST) (Husk å signere dine innlegg!)

Jeg synes det er på tide å gjøre noe, vi har debattert dette lenge nok. Hva som er klart er at slik det står i dag er ikke korrekt norsk, Kai Holsts nasjonalitet er ikke Norge, men norsk. Om vi skal la ledeteksten nasjonalitet stå så må vi endre teksten etter til norsk, tysk osv. Alternativt kan vi endre ledeteksten til f.eks hva jeg har foreslått, altså tilhørighet, alternativt det snevrere statstilhørighet.

Uansett hvem som velges av alternativene over så vil det være bedre enn det som står i dag. Ulf Larsen (diskusjon) 23. jul. 2017 kl. 17:35 (CEST)

Slik jeg forstår det, er endring av innholdet i variabelen til et adjektiv ikke et alternativ, forutsatt at vi ønsker at hovedregelen skal være at verdien hentes fra Wikidata. I Wikidata beskrives variabelen P27 som et land. For de fleste personer vil WD derfor få en verdi på engelsk, tysk eller et annet stort wikispråk, og dette vil være navnet på et (eksisterende eller tidligere) land. Disse oversettes formodentlig til det tilsvarende landnavnet på norsk, ikke til et tilhørende adjektiv. Hilsen GAD (diskusjon) 23. jul. 2017 kl. 19:52 (CEST)
Ser ikke så mange alternativer her. Riktignok er beskrivelsen av Wikidataelementet klar nok, men av ovenstående så fremgår at elementet brukes ikke i samsvar med beskrivelsen. Vi kan på norsk bruke «Land» som vil være dønn upresist, men svaret vil i alle fall da være et land (landområde, sted, land ... ) og gi grammatikalsk mening. Alternativet er å fjerne visning av/henting av data fra dette elementet i vår boks. På sikt kan vi be om et Wikidataelement som er «nationality»/nasjonalitet. Det må da legges inn på Wikidata for alle personene de gjelder. Forsøkte meg på Karl J. Haga med opptil flere varianter av stats/land-tilhørighet, men ingen av dem synes i inforboksen. --ツDyveldi ☯ prat ✉ post 23. jul. 2017 kl. 21:14 (CEST)
La inn «Norge» som verdi på P27 (statsborgerskap (land)) og gjorde ei null-redigering på artikkelen. Nå står det «Nasjonalitet: Norge» i boksen. Det er mulig P17 (land) og P495 (opphavsland) ikke er tatt inn i biografiboksen (og det er kanskje like bra ...) Hilsen GAD (diskusjon) 23. jul. 2017 kl. 21:31 (CEST)

«Nordmenn»Rediger

Vi har en artikkel nordmenn som ikke helt henger sammen. «Nordmenn» er etnisitet til hovedgruppen av folk fra Norge, «norsk» er et demonym for folk fra Norge. Språkrådet har gitt en klinkende klar uttalelse i 2006 som ikke levner mye tvil; Brevet fra Språkrådet.

Forskjellene mellom etnisitet og nasjonalitet rotes til, og det gjør at innbyggernavn (P1549) for Norge (Q20) inneholder «nordmenn». Denne tilsynelatende uskyldige feilen gjør at vi ikke kan sette inn det enkelte oppfatter som riktig adjektiv når innledende term er «nasjonalitet». Så kan jo folk diskutere hva som egentlig er nasjonalitet,[1] og hva som kjennetegner en nasjon.[2]

Moralen er, hold tunga rett i munnen her inne, og ikke propager forvirrende feiltolkinger inn på Wikidata!. Endringen er nok gjort i god tro, og helt sikkert med støtte i artikkelen nordmenn. Banna bein! Takk for oppmerksomheten! — Jeblad 23. jul. 2017 kl. 22:14 (CEST)

Hvorfor skal den være med?Rediger

Denne saken viser først og fremst at det er umulig å gi en skjematisk beskrivelse av verden gjennom en database, iallfall hvis verden skal beskrives rettvist. "Nasjonalitet" som egentlig ikke skal bety "nasjonalitet", men "statsborgerskap", passer hverken for historiske forhold eller nålevende personer fra nasjoner innenfor en stat. Bare i Norden, som er noen av de mest etnisk ensartede statene i verden, kan vi nevne samer og kvener (iallfall de med en sterk identitet i tillegg til sin norske, svenske eller finske), ålendinger, grønlendere (inuitter) og færøyinger. På grunn av surret i Wikidata har disse blitt kategorisert med den ene eller begge, uten noen slags sammenheng. Det skurrer fælt at etniske grønlenderes nasjonalitet skal være dansk, men noe «statsborgerskap» eller «statstilhørighet» til Grønland blir like feil. For Færøyenes del, som jeg har arbeidet mest med av disse, har jeg rett og slett gitt opp. Der har vi fått morsomme utslag som at etniske færøyinger, selv fra den mest ytterliggående delen av selvstyrebevegelsen, blir forfremmet til etniske dansker så snart de får en plass i det danske Folketinget for Færøyene. Skjul hele variabelen, den er ubrukelig. Erik F. 31. jul. 2017 kl. 11:39 (CEST)

Til Erik F.: Når det gjelder Wikidata gjentar jeg gjerne hva jeg har skrevet en rekke ganger, vi skulle hatt det fra vi begynte. Nå ble det ikke slik, så da får vi ta jobben med å få det på plass nå.
Vi kan selvfølgelig fjerne hele denne posten fra biografiartikler. Men. Jeg synes det er vel drastisk, og med en ganske vid etikett som Tilhørighet så bør det passe på de fleste og gi meningsfull informasjon. Andre har foreslått Statstilhørighet, men det blir for snevert og gir problemer. Så om noen som kjenner infobokser vil ta et grep så kan de få det datafeltet mer i samsvar med etiketten ved dette enkle grepet.
For f.eks Kai Holst vil det da med en slik liten endring stå «Tilhørighet Norge», i stedet for «Nasjonalitet Norge», slik det står i dag. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 31. jul. 2017 kl. 20:09 (CEST)
Neitakk til merkelappen «Tilhørighet». Jeg hadde kommet til å sitte som et spørsmålstegn hvis jeg så det i infoboksen uten å være informert på forhånd. Til nød kan «Land» brukes siden det alltid dreier seg om en eller annen form for land. Det vil være grunnleggende upresist, men i alle fall vil merkelapp og svar henge sammen uten at noen helt vet hvorfor. Men jeg støtter gjerne at det fjernes helt. Slik det nå er er det grunnleggende misvisende. --ツDyveldi ☯ prat ✉ post 31. jul. 2017 kl. 20:19 (CEST)
Fenomenet biland, og hvordan de er assosiert med statsdannelsen, er mildest talt til å få grå hår av. I tilfellet Kongeriket Danmark så er Grønland og Færøyene biland som er lagt inn under kongeriket. Det betyr at folk fra disse bilandene har statsborgerskap i kongeriket.
En nasjon kan krysse landegrenser, uten at innbyggere i denne nasjonen har statsborgerskap i mer enn en av statene. Et eksempel er Sameland (Sápmi), som ikke er en stat, men en geografisk avgrensing.
En etnisk avgrensing har tilsvarende problemer, et område blir ikke samisk selv om det bor en same der, like lite som at stedet der jeg planter rumpa mi' blir «bergensk». — Jeblad 31. jul. 2017 kl. 20:25 (CEST)
Til Erik F.: Etter å ha tenkt meg litt om innser jeg at å fjerne dette elementet fra malen infoboks biografi er helt feil, om vi gjør det undergraver vi Wikidata. For nok en gang å gå tilbake til mitt eksempel med Kai Holst så velger jeg heller å leve med at det står feil (altså Nasjonalitet Norge - ikke Nasjonalitet norsk som er korrekt). Vi bør ha vesentlig mer bruk av Wikidata, fordi vi sparer masse tid på det, fordi innholdet blir mer korrekt, og oppsummert: fordi det er smart! Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 31. jul. 2017 kl. 20:50 (CEST)
Min opplevelse med Wikidata er slettes ikke at jeg sparer tid, men derimot at jeg må ut av artikkelen for å rette eller fylle ut banale opplysninger, så infoboksen blir mer til hjelp enn last for leseren. Stort sett er det også opplysninger uten stor merverdi for leseren. Nå har jeg forstått at det slaget er tapt, så jeg håper at jeg fortsatt har nok velvilje til at dere leser resten: OK, så la oss si at vi beholder "statsborgerskap" i infoboksene våre, men viser den som "land", "tilhørighet" eller en annen særnorsk betegnelse, mens resten av verden (i mitt eksempel den engelske) mer spesifikt kaller det "country of citizenship", dvs. "the object is a country that recognizes the subject as its citizen", og plotter inn data i Wikidata deretter. Hvordan forholder vi oss til det? Erik F. 31. jul. 2017 kl. 21:36 (CEST)
Til Erik F.: Jeg er generelt lite interessert i det som driver Wikipedia, og jeg registrerer at du innfinner deg med det. Jeg synes allikevel at Wikidata er så viktig at et par setninger kan være på sin plass. For det første det elegante at med Wikidata kan hundrevis av språkversjoner hente data ved en enkel formulering som {{Infoboks biografi}} - noe en kan se i f.eks artikkel om Kai Holst. Dersom noe knyttet til Wikidata blir endret, utvidet eller korrigert, så skjer det da i alle de språkversjonene som benytter det - etterhvert forhåpentligvis alle. Det er åpenbart at dette sparer oss frivillige for store mengder arbeid. Som blant annet Kimsaka har påpekt, så bidrar dette også til at vi lettere oppdager feil og derved får et bedre Wikipedia.
Når det gjelder selve etiketten så er jo den svært enkel å endre, for de som er innsatt i det. Følgelig kan vi raskt endre fra f.eks Land til noe annet, om vi finner at det passer dårlig. Gitt diskusjonen over og med de svært mange ulike sammenslutninger og tidsperioder så anser jeg at det er best å bruke noe som er så vidt som mulig, og har altså landet på Tilhørighet. Andre vil heller ha Statstilhørighet, noe som passer dårlig i en del tilfelle. Men, om vi beholder den etiketten vi har, eller skifter til noe annet, så må vi uansett fortsette å hente inn dette fra Wikidata. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 31. jul. 2017 kl. 22:55 (CEST)
Følger deg så langt, Ulf, men det jeg spurte om var hvordan vi skal forholde oss til at bidragsytere på andre språk ikke plotter inn data på Wikidata etter vår vide definisjon, men stort sett etter en snevrere definisjon, noe som gjør at vi vil utveksle hummer fra andre språkversjoner med kanari fra vår språkversjon gjennom Wikidata. Hittil har vi valgt å overse problemet, men da kan vi iallfall ikke si at statsborgerskap/nasjonalitet/tilhørighet er nødvendig å vise for leserne våre i infoboksene for å gjøre opplysningene enhetlige og rette feil på tvers av språk. Erik F. 31. jul. 2017 kl. 23:13 (CEST)
Slik jeg har oppfattet det så er det endel ulik praksis mht. hvordan data legges inn i dette feltet. Det er også grunnlaget for at jeg mener vi bør ha en ganske vid etikett nå. Dersom dette over tid da endres/innsnevres, så kan vi igjen endre den. Når det gjelder f.eks Martin Luther så er det ikke oppgitt noen verdi for feltet, og det reflekterer vel litt av problemet. Var han sakser, tilhørte han Det tysk-romerske riket, eller var han tysk, som de fleste vil forbinde han med i dag? Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 31. jul. 2017 kl. 23:22 (CEST)

Jeg har falt litt av i denne diskusjonen. I utgangspunktet synes jeg er saken er grei: Navn, fødselsår og nasjonalitet plasserer en person i tid og rom, så dette er nøkkelopplysninger som må være med så langt det er råd. Nasjonalitet må også forstås som statsborgerskap, ja det blir litt teknisk/juridisk, men poenget vi vil frem til er hvor i verden personen hører/hørte til, ikke etnisitet (Abid Raja er norsk, han er ikke pakistansk; Davy Wathne var inntil nylig amerikansk), statsborgerskap som den praktiske definisjonen på nasjonalitet rydder av veien mange håpløse diskusjoner. Selv har jeg håndtert dette etter en veldig enkel regel: Nasjonalitet er personens statsborgerskap nå eller på dødstidspunktet, så utdyper jeg heller i artikellen om/når personen skiftet statsborgerskap. Såvidt jeg kan forstå oppstår problemer først og fremst for historiske personer der statsborgerskap er uklart eller der rett og slett statsbegrepet var noe annet enn i dag. Uansett er jeg sterkt i mot å bruke dagens stater som utgangspunkt: Martin Luther var neppe borger av Tyskland fordi det er vanskelig å si at det er samme stat som i dag, det tysk-romerske riket var dessuten en så løs konstellasjon at det er uklart om det var en stat i moderne forstand. Jeg vet ikke engang om statsborgerskap var oppfunnet som begrep for 500 år siden. Derimot har jeg inntrykk avat en del byer krevde borgerbrev, feks kunne tyskere som ville bo og arbeide i Bergen by (altså ikke blant hanseatene på Bryggen) bli borgere av Bergen. --Vennlig hilsen Erik d.y. 3. aug. 2017 kl. 01:18 (CEST)

Forenklet så kan man si at statsborgerskapet (og passet) i moderne forstand og som en felles ordning mellom statene oppstod etter den første verdenskrig, især etter Folkeforbundets konferanser om pass og tollregler i 1920, 1926 og 1927. Fortsatt gjorde utvandrere og gamle handelsborgere at det var mange «løsere» tilknyttede statsborgere. De statene som undertegnet Haag-konvensjonen av 1930, slo fast at «det vil være av almen interesse for det internasjonale samfund at alle dets medlemmer erkjenner at ethvert individ bør ha en statsborgerrett, og bare én», og ville arbeide for det.[3] Det er langt på vei bakgrunnen for statsborgerskapet slik vi kjenner det i dag, selv om dobbelt statsborgerskap igjen har blitt en diskusjon. Erik F. 3. aug. 2017 kl. 13:26 (CEST)
Interessant at du nevner dobbelt statsborgerskap: Det er pr. 2017 kun en håndfull europeiske land som ikke tillater dobbelt statsborgerskap, hvilket må bety at det å ha flere statsborgerskap blir mere og mere vanlig. Mvh. Orf3us (diskusjon) 3. aug. 2017 kl. 13:57 (CEST)
Norge tillater unntaksvis dobbelt statsborgerskap. Jeg har faktisk to kamerater som har et statsborgerskap i tillegg til det norske. Som Erik F. påpeker er denne klare, formelle og strenge tilknytningen til en stat noe relativt nytt. Selve statsbegrepet er jo heller ikke så veldig gammelt, og mange steder var grenselinjen uklar. Norge fikk fastsatt grense mot Russland i 1826, og før det var det østlige og indre Finnmark uavklart fellesområde, og da antar jeg at innbyggerne der heller ikke hadde en entydig statstilknytning. Mitt hovedanliggende er imidlertid å unngå håpløse diskusjoner om nasjonalitet der etnisitet blir blandet inn. Jeg synes eksemplene Abid Raja og Davy Wathne er ganske illustrerende og vittige: Raja er norsk, Wathne er det ikke (motsatt av den folkelige oppfatningen av norsk/nordmann). Vi kan oppgi formell statstilknytning så kan vi utdype i brødteksten, ikke noe big deal. Vennlig hilsen Erik d.y. 3. aug. 2017 kl. 14:10 (CEST)
Jeg synes eksemplene over nok en gang viser at vi bør endre ledeteksten til noe som er relativt vidt, f.eks Tilknytning Norge eller Tilhørighet Norge. Ellers har denne debatten nå gått i snart én måned, uten at vi har klart å enes om å korrigere noe som selv barn i grunnskolen bør reagere på (se eksempel Kai Holst, som oppgir Nasjonalitet Norge - det skulle stått Nasjonalitet norsk). Ikke spesielt god reklame for kunnskapsdugnaden... Ulf Larsen (diskusjon) 3. aug. 2017 kl. 19:49 (CEST)
Selv har jeg ikke noe problem med at det står et substantiv (Norge) og ikke adjektiv (norsk) i feltet Nasjonalitet. Hva om vi rett og slett skriver «Land»? Da unngår vi spørsmål om etnisitet. Vi unngår også problem med historiske personer der «Stat» ikke er et klart begrep. Det er vel ikke helt galt å si at Martin Luther var borger/innbygger av/tilhørte landet Kurfyrstedømmet Sachsen. Ellers har jeg sans for Ulf Larsens forslag om tilhørighet/tilknytning, det er passe presist og dekker de historiske variantene - på den annen side er det ikke sikkert den allmenne og sporadisk leser umiddelabrt forstår hva som ikke ligger bak, så det trengs muligens litt leseveiledning. --Vennlig hilsen Erik d.y. 3. aug. 2017 kl. 20:36 (CEST)
Jeg synes Tilknytning eller Tilhørighet er bedre enn Land, men jeg er ikke avvisende til sistnevnte. Det viktigste er at vi får noe som er mer korrekt enn hva som er tilfelle nå. Ulf Larsen (diskusjon) 3. aug. 2017 kl. 20:47 (CEST)

"Parti"Rediger

Det dukker også opp en parameter "parti" i noen infobokser, bl.a. skuespiller, der dette er fullstendig irrelevant. Problemstillingene i denne tråden er adressert her på en god måte: [[4]]. Dette synes å ha gått de lokale kreftene hus forbi. MvhPkw (diskusjon) 6. aug. 2017 kl. 23:27 (CEST)

Parti kan være relevant, uavhengig av om vedkommende lever av å være rørlegger eller skuespiller.
Om det er feilregistreringer/ikke relevante registreringer på Wikidata bør du vel rette/slette der.
Om det er korrekte Wikidata-oppføringer og du likevel mener de ikke bør vises her kan du jo legge inn «Parti = uten». Kimsaka (diskusjon) 7. aug. 2017 kl. 16:23 (CEST)
Det kan noen steder dukke opp verdier som er urelatert. Som oftest kommer det av hvordan malene er gjenbrukt på kryss og tvers på dette prosjektet. For eksempel kan artikkelen færøyinger få «samboer», «barn», og også «parti». Malene er ikke like på de forskjellige prosjektene, så det som feiler ett sted vil ikke nødvendigvis feile andre steder. Det forutsetter også at noen faktisk legger inn disse verdiene på Wikidata, og at innførslene ikke blir slettet. De vil bli merket med varselstrekanter, slik at brukere skal se at noe er feil. Skal dette endres/rettes så medfører det omskriving av veldig mange maler.
Hva som er relevant er ikke alltid helt opplagt. Hvis en ikke skal ha med «parti» i infoboksen for en skuespiller, hva da med Ronald Reagan og Arnold Schwarzenegger? Faktisk er det svært vanskelig å gi entydige og allmenne avgrensinger av infobokser, for plutselig er det noe som er helt annerledes. Innholdet er gitt av både det omtalte, kunnskapen til den som leser artikkelen, diskurshistorikken i kommunikasjonen, og formålet med kommunikasjonen. Kort sagt, innimellom dukker det opp en Caligula og Incitatus som ikke passer normale beskrivelser. — Jeblad 7. aug. 2017 kl. 21:16 (CEST)
Det er bra det går an å utelate innhold i en infoboks. Jeg siterer imidlertid fra lenka ovenfor:The use of infoboxes is neither required nor prohibited for any article. Whether to include an infobox, which infobox to include, and which parts of the infobox to use, is determined through discussion and consensus among the editors at each individual article. Med vekt på siste ledd. Dette rimer etter min mening dårlig med å kjøre botjobber som automatisk mengdeklistrer bokser med tildels intetsigende eller misvisende/tolket innhold. Mvh Pkw (diskusjon) 8. aug. 2017 kl. 14:52 (CEST)
Til Pkw: Du siterer en side fra Wikipedia på engelsk. Dette er Wikipedia på bokmål. Ulf Larsen (diskusjon) 8. aug. 2017 kl. 20:42 (CEST)
Alle er sikkert ikke like kyndige i engelsk her (ref. ovenstående innlegg), så jeg oversetter: "Hvilke infobokser som skal brukes, og hvilke deler av innholdet som skal inkluderes, skal bestemmes gjennom diskusjon og konsensus av forfatterne av hver enkelt artikkel." En veloverveid og konstruktiv veiledning fra wp på et stort språkområde. Dermed setter jeg strek. Mvh Pkw (diskusjon) 9. aug. 2017 kl. 17:38 (CEST)