Selfors

bygd i Rana kommune

Selfors er en forstad 3,4 km øst for Mo i Rana, i Rana kommuneHelgeland. Selfors befinner seg øst for Ranfjorden og på nordsiden av Ranelva. Stedet er et delområde som omfatter grunnkretsene Nedre Selfors, Helgelandssykehusets avdeling i Rana, Selforslia, Ranosen, Brennsletta og Åenget.

Selfors
E6 passing Selfors.JPG
E6 passerer nedenfor bebyggelsen på Selfors
LandNorge Norge
FylkeNordland
KommuneRana
InnbyggernavnSelforsværing
Postnummer8613
Befolkning2 247 (2015)
Høyde o.h.24 meter
Posisjonskart
Selfors ligger i Norge
Selfors
Selfors
Selfors (Norge)
Kart
Selfors
66°19′39″N 14°10′37″Ø

Europavei 6 passerer langs Ranelva gjennom Selfors, mens Nordlandsbanen passerer langs sørsiden av Ranelva. I sør knytter Selforsbrua stedet sammen med Gruben og bykjernen til Mo i Rana. I nordvest møtes Selforsvegen og kystriksveien, og binder stedet sammen med Ytteren, Båsmoen og Alteren. Før åpningen av Mjølanbrua på 1990-tallet, måtte all biltrafikken mellom bykjernen og Ytteren passere gjennom Selfors.

Tverrånes på sørsiden av Selforsbrua har samme postnummer (8613), fordi Tverrånes postkontor leverte posten til adressatene på Selfors fra 1949 til 1958. Selfors hadde sitt eget postkontor fra 1958 til 1997, da det ble erstattet av post i butikk.

Rana sykehus ble åpnet på Selfors i 1964, og ble endret til en avdeling av helseforetaket Helgelandssykehuset i 2002. Det huser bl.a. legevakten for kommunene Rana og Hemnes. Selfors tannklinikk ble åpnet like ved sykehuset i 2008. Den katolske kirken Vår Frelsers kirke[n 1] fra 1971 er stedets eneste kirke, såvel som kommunens eneste kirke for katolske troende. Fra 1978 til 2012 ble den også tatt i bruk som bydelskirke av Nord-Rana menighet i den norske kirke.

Selfors ungdomsskole ble åpnet i 1973 og ble nedlagt i juni 2019. Idag har stedet to barnehager, en barneskole og et sykehjem. I tillegg finnes det en rekke lokale næringsvirksomheter.

Det er åtte borettslag på Selfors, tilknyttet Mo og Omegn Boligbyggelag. Bebyggelsen henger stort sett sammen med et økt boligbehov for industriarbeidere etter 1945, i kjølvannet av etableringen av Norsk Jernverk og Norsk Koksverk.

Det har vært bosetning og jordbruk på Selfors siden jernalderen.

NavnetRediger

 
Selfors i 1948.

Stedsnavnet Selfors nevnes i 1430. Det er blitt tolket som «Sel-foss», en foss med sel i. Det er også satt i sammenheng med sørsamisk saelhtie (hav).[1]

Tolkningen «Sel-foss» er omdiskutert, fordi man i gammel ranværingsdialekt ikke sa «sel», men «købbe» (kobbe). Kobbforsen («Købbforsen») befinner seg et annet sted i Rana.

Navnet kan også ses i sammenheng med ordet sele («stillegående, dypt vann»), jmf. de svenske stedsnavnene Lycksele, Sorsele og Åsele. Selfors kan da bety «en foss i en elv med stillegående dypt vann». Fossen befinner seg ved Fossetangen, og det «stillegående, dype vannet» er Ranelva.

BeskrivelseRediger

Det er åtte borettslag på Selfors, tilknyttet Mo og Omegn Boligbyggelag. Seks av disse henger sammen med industrialiseringen etter 1945, og ble opprettet i sammenheng med etableringen av Norsk Jernverk og Norsk Koksverk som førte med seg et behov for leiligheter til industriarbeidere: Selfors borettslag, Sportsalleen borettslag, Lilleeng borettslag, Ormenget borettslag, Elgveien borettslag og Brennsletta borettslag. Brennslettveien borettslag og Leirfallveien 3 Borettslag ble opprettet i henholdsvis 2007 og 2008.

I tillegg har Selfors en kolonialbutikk, post i butikk, en blomsterbutikk, en bensinstasjon og en veikro.

Selforsbrua knytter forstedet sammen med Mo i Rana. Den første Selforsbrua ble bygd i 1914. Den ble sprengt av motstandsbevegelsen den 18. mai 1940, for å trenere den tyske okkupasjonsmaktens fremmarsj nordover. Den ble imidlertid raskt gjenoppbygd, og ble brukt frem til den ble revet den 17. mars 1965. Deretter ble en ny bru bygd og er den som står der i dag.

Før åpningen av brua mellom Mjølan og Ytteren var Selforsbrua den eneste veiforbindelse mellom Mo i Rana og Ytteren.

Ranelva munner ut i havet ved Fossetangen. Øst for Fossetangen ligger Leirfallet, hvor det har vært et leirras i eldre tid.

Langs E6 nordover ligger en SHELL bensinstasjon og Bimbo veikro. Her finnes også en bebyggelse på Brennsletta. Det er mulig at stedsnavnet Brennsletta har sammenheng med produksjon av tjære i eldre tid.

Selforslia er et yndet turterreng for turgåere. Her finnes blant annet Varmosletta, Skarvatnet og Kvitbergan.

ÅengetRediger

Åenget er den østligste grunnkretsen og en liten bebyggelse på Selfors. I bebyggelsen finnes en skogsdrift-entreprenør og litt jordbruk. Langs E6 er det i Åenget bevart en vannkvern fra omkring 1850.

SamfunnRediger

SykehusRediger

Utdypende artikkel: Helgelandssykehuset

 
Helgelandssykehusets avdeling på Selfors

Rana sykehus er et somatisk lokalsykehus som ble åpnet i Sjøforsgata 36 på Selfors i 1964. Det erstattet etterhvert det gamle Mo og Nord-Rana Sanitetsforenings sykehus, som ble etablert på Nordmohøgda i sentrum av Mo i Rana den 1. juni 1942. Den 18. desember 2001 ble Rana sykehus innlemmet i helseforetaket Helgelandssykehuset i Helse Nord, og skiftet navn til Helgelandssykehuset Mo i Rana. Senere skiftet det navn til Helgelandssykehuset Hf Mo i Rana - Somatikk.

Høsten 2015 startet en prosess for å skape en ny sykehusstruktur på Helgeland. Den 27. januar 2020 besluttet daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie at det blir to akuttsykehus på Helgeland: Et hovedsykehus i Sandnessjøen og et mindre sykehus i Mo i Rana. Lokalsykehuset i Mosjøen legges ned.[2]

Rana helikopterlandingsplass er tilknyttet lokalsykehuset, og ble åpnet i 2006.

Rana HelseparkRediger

Rana Helsepark er tilknyttet sykehuset, og omfatter 7 rehabiliteringsplasser, 6 korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter som har vært innlagt på sykehus og 4 interkommunale akuttplasser for kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy og Rødøy.[3] Avdelingen har ansatt sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjelpepleiere, lege og logoped ved behov.[3] Helseparken ble åpnet i februar 2009 og befinner seg i tredje etasje av sykehuset.

Den 30. august 2007 ble det kunngjort planer om å omdanne lokalene til det gamle sykehjemmet i Sportsalleen 19 til en regional helsepark. Dette var ment å finne sted etter at det nye sykehjemmet var kommet på plass.[4][5][6] Den nye helseparken var ment å inkludere et legesenter. Den 5. november 2016 la rådmann Robert Pettersen dette prosjektet på is, fordi det var uavklart hvor et nytt sykehus på Helgeland skulle ligge.

Legesenter og legevaktRediger

Selfors legesenter ble åpnet 7. september 2013 med adresse i sykehusets første etasje, i samme inngang som legevakta;[7] den 5. desember 2014 ble det flyttet til 2. etasje i Jernbanegata 16 i Mo i Rana sentrum og ble omdannet til en del av Rana lokalmedisinske senter.[8]

Rana legevakt befant seg opprinnelig på Nordmohøgda i sentrum av Mo i Rana. Senere ble den flyttet til Nermo legesenter i Fridtjof Nansens gt 29. I 1992/1993 ble legevakten flyttet til første etasje av sykehuset, hvor den har vært siden da. Den 1. oktober 2009 ble den tidligere legevakta i Skolegt 3, på Hemnesberget i nabokommunen Hemnes i sør, flyttet til Selfors og slått sammen med Rana legevakt.[9][10][11]

PsykiatriRediger

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) i Rana befinner seg i Sjøforsgata 35 på Selfors, og er underlagt Helgelandssykehuset.

Barne- og ungdomspsykiatrien (Bup) i Mo i Rana befinner seg i Søsterveien 2. Lokalene ble åpnet den 3. juni 1996.

Psykiatrisk døgnavdeling Mo i Rana ble åpnet i Søsterveien 7 den 11. november 2005.[12]

TannklinikkRediger

Selfors Tannklinikk ble åpnet i Sjøforsgata 36, like ved sykehuset, den 18. desember 2008.[13]

SykehjemRediger

Selfors sykehjem ble åpnet vegg i vegg med Rana sykehus, i Sportsalleen 19, den 1. oktober 1982.[14] Det ble etablert som selskap den 28. november 1996.[15] Det hadde 80 sykehjemsplasser, hvorav 12 var tilrettelagt for brukere med demens, mens 23 var korttids- og avlastningsplasser.[16]

Den 23. oktober 2014 startet byggingen av et nytt sykehjem i Sjøforsgata i regi av Tre og Betong AS til en kontraktsum på 166,3 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift;[17][18][19][20][21] bygget ble tegnet av Espen Aursand Arkitektkontor A/S i Namsos.[21] Administrasjonen flyttet inn 6. september 2016, mens pasientene flyttet inn 8. september 2016.[21] Offisiell åpning var 30. september 2016. Sykehjemmet er formet som en hestesko, består av kjeller og tre etasjer, har et areal på 10 000 m², og huser 80 sykehjemsplasser, dagsenter og lokaler for kommunens hjemmetjeneste.[21] Fasaden er hovedsakelig teglstein, med innslag av fasadeplater og royalimpregnert furu.

BarnehagerRediger

 
Engveien barnehage

Selfors barnehage ble opprettet i 1973 og befinner seg i Forsmovn 10 på Nedre Selfors. Den er omgitt av uteområde med stort grøntareal, gamle lerketrær, bærbusker og bålplass.

Engveien barnehage ble åpnet 2. januar 1989 og er en privat heldagsbarnehage som befinner seg i Sportsalléen 11, i nærheten av lokalsykehuset. Ved opptak til barnehageplass prioriteres barn av fylkeskommunalt ansatte og ansatte ved Helgelandssykehuset.

Barneskole og ungdomsskoleRediger

Utdypende artikler: Selfors barneskole og Selfors ungdomsskole

 
Selfors barneskole i Sportsalléen 3.

Selfors ungdomsskole åpnet i 1973 og ble nedlagt 30. juni 2019. Selfors barneskole ble åpnet i 1956 og hadde opprinnelig sine lokaler i det som senere ble ungdomsskolen.

I 1973 flyttet barneskolen inn i et nytt skolebygg ved siden av det gamle skolebygget, som samtidig ble oppgradert til ungdomsskole.

Ungdomsskolen ble i 2019 slått sammen med Mo ungdomsskole, Båsmo ungdomsskole og Gruben ungdomsskole til den nye Rana ungdomsskole, med to avdelinger på Mo og Moheia (tidligere Moheia videregående skole).

 
Vår Frelsers kirke

Vår Frelsers kirkeRediger

Utdypende artikkel: Vår Frelsers kirke

Vår Frelsers kirke er en katolsk kirke fra 1971 i Skipper Nilsens gt 49. Kirken er den eneste på Selfors og den eneste katolske kirken i Rana. Den er i glass og tre med en funksjonalistisk stil, og har 200 plasser. Kirken er underlagt Tromsø katolske stift. Opprinnelig var den underlagt St. Eysteins menighet i Bodø. Den 5. oktober 2003 ble den underlagt Den hellige ånds menighet i Mosjøen. Kirken må sees i sammenheng med at Norsk Jernverk førte til en økt tilstrømning av katolikker til distriktet.

Under navnet Selfors kirke, ble den også tatt i bruk av Nord-Rana menighet innenfor Den norske kirke fra 1978 til 31. desember 2012.

Kirken har den eneste tradisjonelle katolske skriftestol på Helgeland. Altertavlen ble malt av den engelske kunstneren Everild Feeny i 1971; hun malte også altertavlen i den gamle St. Eysteins kirke i Bodø. Den katolske prestegården med eget kapell befinner seg i Skipper Nilsens gt 47.

PostRediger

TVERÅNES brevhus ble opprettet 26. april 1926 på Tverrånes på sørsiden av Ranelva, i det som nå er Vokterveien 4. Det skiftet navn til TVERRÅNES den 12. desember 1933. Den 1. juli 1949 ble det opphøyd til underpostkontor II under navnet MO-TVERRÅNES.[22] Dette underpostkontoret formidlet posten til adressatene på Selfors, og av denne grunn har Tverrånes og Selfors samme postnummer (8613).

Selfors poståpneri, i Nord-Rana herred ble åpnet 1. oktober 1958, underlagt Mo postkontor. Ved opprettelsen fikk poståpneriet tildelt 22 mm 1-rings datostempel. Den 1. november 1973 ble det opphøyd til underpostkontor.[23] Den 1. januar 1977 ble det opphøyd til postkontor C,[24] og den 1. mai 1986 til postkontor B.[25] Den 1. august 1997 ble posthuset nedlagt og erstattet av post i butikk, og driften ble overtatt av butikken Prix på Selfors.[26] Den 1. mars 2001 skiftet Prix navn til Coop Prix, og den 27. februar 2014 ble butikken en avdeling av Coop Extra.

Den 18. mars 1968 ble stedet tildelt postnummeret 8613 SELFORS. Den 1. mars 1999 ble postboksadressatene tildelt postnummeret 8604 SELFORS. Den 1. oktober 2004 ble disse navneformene erstattet av 8613 MO I RANA og 8604 MO I RANA.

Posten holdt opprinnelig til i Postbygget i Selforsveien 63.

Brevhusbestyrer fra 26. april 1926 var handelsmann Fordel Kristian Bang Johnsen (1856–1936). Fra 1936 overtok hans kone, handlende Kristine Eline Lovise Johnsen (1890–1960). Anders Petter Martinus Christensen (1908–1981) var poståpner fra 1. oktober 1958. Dagny Synnøve Hansen (Ustad) overtok 1. mai 1961. Vigdis Rolstad var konstituert vikar fra 1. februar 1988 frem til nedleggelsen.

Bosetning og bebyggelseRediger

Selfors Gård[27] er en av de eldste gårdene i Nord-Rana og spilte frem til 1680 en sentral rolle i bygdens kultur og historie. Gården hadde sin beliggenhet ved Ranelva på det nedre Selfors, ut mot Ranfjorden, ikke langt unna Fossetangen.

Selfors er omtalt i Aslak Bolts jordebok fra 1430, som ble sammenstilt hos erkebiskopen i Nidaros. Aslak Bolt skrev: «af selfosse 1/2 spann (smør)»[28] Selfors betalte altså 1/2 spann til erkebiskopen i Nidaros bispedømme. Leidang-manntallet for årene 15661567 nevner ikke gården. Den var ikke nedlagt, men snarere utelatt, for i manntallet 1610 var gårdbrukeren skipper og i 1612 lensmann. På 1600-tallet tilhørte Selfors Gård Hemnes kirke.

Øst for Brennsletta renner Kvernbekken ut i Ranelva. I likhet med stedsnavnet Kvernflågan, er den oppkalt etter korn-kverner i eldre tid. I 1623 betalte gårdbrukeren på Selfors Gård korn-kvern-skatt. I 1774 hadde både Innigården og Utigården hver sin korn-kvern. Korn-kverna til Innigården ble satt ut av drift i 1791, men tatt i bruk igjen i 1793. I 1803 var det to korn-kverner på Selfors. I det samme området fantes det ca. 1630–1660 et prekested på Selfors.

Store deler av bebyggelsen på Selfors henger sammen med industrialiseringen etter 1945. Opprettelsen av Jernverket den 19. juli 1946 og koksverket førte til et behov for leiligheter til industriarbeidere, og det ble opprettet 6 borettslag på Selfors. Rana sykehus (fra 2002 en avdeling av Helgelandssykehuset) ble bygd på Selfors i samband med opprettelsen av koksverket i 1964.

I slutten av 1970-årene og begynnelsen av 1980-årene var det en «bygge-boom» på Selfors. Store deler av skogen i området over Lilleeng borettslag ble ryddet, for å gjøre plass til en forlengelse av sykehusgata og private boliger.

FolketallRediger

Statistisk sentralbyrå (SSB) oppgir følgende folketall for Selfors:

År Folketall
1998 2 193
2000 2 190
2001 2 204
2002 2 233
2003 2 220
2004 2 231
2005 2 208
2006 2 217
2007 2 199
2008 2 156

NæringslivRediger

 • Sentrum Foto AS er en fotografvirksomhet med lokaler i Selforsvn 41, hvor den flyttet inn i april 2009. Virksomheten ble opprinnelig etablert i Mo sentrum, hvor den hadde sine lokaler fra 1983 til 2009.[29]
 • Selfors Kiosk og Bensin AS bensinstasjon ligger på sørsiden av E6, i Saltfjellveien 32. Foretaket ble stiftet 14. februar 2011,[30] og avløste Hydro Texaco. Hydro Texaco startet 15. desember 1997 og ble registrert 8. januar 1998 som et aksjeselskap.[31]
 • Bimbo veikro ble åpnet i 1968 og ligger langs E6 i Saltfjellvn 34.
 • Coop Extra Selfors er en dagligvareforretning som befinner seg i Selforsvn 50. Butikken har sin opprinnelse i forbrukersamvirket Samvirkelaget, avd 5, som ble åpnet i november 1955 i MOBOs tidligere lokaler på Selfors. I august 1960 flyttet denne butikken inn i et nybygd lokale i Selforsvn 46. Butikklokalet ble utvidet i november 1985.[32] Den skiftet navn til Prix i 1990, og deretter til Coop Prix den 1. mars 2001. Den 2. desember 2003 flyttet Coop Prix inn i de tidligere lokalene til RIMI på Selfors.[33][34] Den 27. februar 2014 ble butikken omdannet til en lokalavdeling av Coop Extra.[35]
 • Blomsterbua Selfors eller Blomsterbua Grønningsæter. Denne blomsterbutikken startet som et enkeltmannsforetak 27. september 2003[36] med lokaler i Nordlandsvegen 22 på Tverrånes. Den 15. august 2005 flyttet den inn i lokalene til den tidligere Storkiosken Hole i Selforsvn 61. Foretaket har spesialisert seg på blomsterdekorering, blomsterdesign, brudebuketter, bårebuketter, kranser, oppsatser, m.m. Blomsterbua hadde tidligere også en avdeling i Fridtjof Nansens gt i sentrum av Mo i Rana; den 26. august 2013 ble denne avdelingen overtatt av blomsterbutikken Floriss Mo i Rana.
 • Sigdal Kjøkkensenter flyttet inn i det gamle postbygget (Selforsvn 63) den 19. april 2005.
 • Mekanikeren AS er et bilverksted på sørsiden av E6 (Saltfjellveien 14).

Historisk næringslivRediger

 
Rana jakt og villmark
 
Rana jakt og villmark

Rana Jakt og Villmark AS var en butikk som ble grunnlagt på Steinbakken, Gruben, i 1996. Den 1. juni 2000 overtok butikken lokalene til det gamle Postbygget på Selfors (Selforsvn 63), og den 25. juni 2001 ble den omdannet til aksjeselskap.[37]

Den 1. august 2004 flyttet butikken inn i de tidligere lokalene til kolonial-butikken Samvirkelaget, avd 5/Coop Prix (Selforsvn 46).[38] Virksomheten hadde Nord-Norges største utvalg innen jakt, våpen, fiske, fritid, katt, hund og hest,[39] og hadde samarbeidsavtaler med Rana Turistforening, Rana skyttersamlag og dyrebeskyttelsen i Rana. Grunnlegger og daglig leder var Tor Ivan Johansen. Den 19. mars 2013 kunngjorde bedriften at den kom til å bli lagt ned, grunnet høye leieutgifter.[39]

Etter nedleggelsen hadde Mo Pistolklubb sine lokaler i kjelleren. Rett før påsken 2016 ble området omregulert til boligformål, og Selforsveien AS bygde en lavblokk med 15 leiligheter.[40][41][42][43]
Den 5. september 2017 begynte rivingen av bygget.

I eldre tid var det skogsdrift i Selforslia. Det var et rap i Selforslia, hvor tømmer ble rapa ned og droppet ved Tipperhaugen. Senere generasjoner som ikke kjente denne historiske bakgrunnen, har ved en misforståelse kalt stedet Tyttebærhaugen, og slik har det seg at gatenavnet Tyttebærhaugen oppstod. Tømmeret ble samlet ved Åkerloberget, som Åkerloveien ble oppkalt etter.

Postens historieRediger

Da «Frimerkets Dag» ble arrangert i Mo i Rana i 1995, utga Norsk Filatelistforbund en artikkel om Posthistorien til Rana, som var skrevet av lokale medlemmer.[44]

Den 6. desember 2003 flyttet Coop Prix, og dermed også posten, inn i nye og større lokaler. De overtok de gamle lokalene til RIMI på Selfors, som hadde stått tomme en tid. Lokalene ble forut for dette utvidet. Lokalene til en blomsterforretning og et bakeri ble slått sammen til den nye Coop Prix butikkens lokaler. Den 27. februar 2014 ble butikken omdannet til Coop Extra.

BildegalleriRediger

Kvitbergan (november 2005)Rediger

Se ogsåRediger

Noter og referanserRediger

Noter
 1. ^ Vår Frelsers kirke er kirkens katolske og egentlige navn. Fra 1978 til 31. desember 2012 ble kirken også tatt i bruk av Nord-Rana menighet i Indre Helgeland Prosti som bydelskirke for nærområdet Selfors. I Den norske kirke brukes navneformen Selfors kirke.
Referanser
 1. ^ Registrering av samiske kulturminner i Rana og Hemnes, Årbok for Rana 1987, Rana Museums og Historielag, Rana Blads Trykkeri, ISSN 0333-0443, s. 91.
 2. ^ Torun Støbakk: Avgjorde «knalltøff» sykehusstrid på Helgeland. Frp kritiserer sykehusvedtak, Dagbladet, 27- januar 2020
 3. ^ a b Spsetup: Helseparken Arkivert 7. november 2016 hos Wayback Machine., Rana kommune, 26. april 2013
 4. ^ Toril S. Alfsvåg: Et skritt nærmere Helsepark, Rana Blad, 30. august 2007
 5. ^ Toril S. Alfsvåg: Lanserer regional helsepark, Rana Blad, 26. november 2010
 6. ^ Dagens sykehjem skal bli regional helsepark, Rana Blad, 9. november 2015
 7. ^ Selfors legesenter. Offisiell foretaksinformasjon Arkivert 17. desember 2014 hos Wayback Machine., Enhetsregisteret, 7. september 2013
 8. ^ Geir Gisnås: Selfors legesenter er flyttet til byen Arkivert 17. desember 2014 hos Wayback Machine., Rana kommune, 5. desember 2014, besøkt 17. desember 2014
 9. ^ Hemnes kommune: Ny legevaktordning - IKL RANA/ HEMNES, 14. september 2009, besøkt 8. oktober 2014
 10. ^ Helgelandssykehuset: Samhandlingsprosjekter på Helgeland Arkivert 16. april 2014 hos Wayback Machine., 22. august 2011
 11. ^ [Hemnes kommune Årsmelding 2009], «TJENESTEPRODUKSJON HELSETJENESTEN», s. 47
 12. ^ Avd.leder Ole-Konrad Thomassen: Psykiatrisk senter Mo i Rana: Nybygg ved Psykiatrisk senter Mo i Rana offisielt åpnet.[død lenke], Helgelandssykehuset, 11. november 2005
 13. ^ Toril S. Alfsvåg: Utrygt for Karius og Baktus, Rana Blad, 18. desember 2008
 14. ^ Viktor Leeds Høgseth: 100 år på sykehjem, Rana Blad, 1. oktober 2007, besøkt 4. august 2016
 15. ^ Selfors Sykehjem. Firmapresentasjon, purehelp.no, besøkt 17. august 2016
 16. ^ Robert Pettersen og Kari Jørgensen: Sykehjem Arkivert 2016-02-01, hos Wayback Machine., Rana kommune, 1. juli 2015, besøkt 21. september 2016
 17. ^ Marit Ulriksen: Krangler om å slippe private til, Rana Blad, 11. oktober 2014, besøkt 18. mars 2015
 18. ^ Marit Ulriksen: Har byggeplaner for 10 millarder, Rana Blad, 31. oktober 2014, besøkt 18. mars 2015
 19. ^ Kenneth J. Gabrielsen: Har aldri investert mer - må kutte i driften, Rana Blad, 4. november 2014, besøkt 18. mars 2015
 20. ^ Toril S. Alfsvåg: Investerer i omsorg, Helgelendingen, 1. november 2014, besøkt 18. mars 2015
 21. ^ a b c d Tre og Betong bygger sykehjem for Rana kommune, Byggeindustrien bygg.no, 23. oktober 2014, besøkt 18. mars 2015
 22. ^ Postens Sirkulære 8, 12. april 1949
 23. ^ Postens sirkulære 41, 31. oktober 1973
 24. ^ Postens sirkulære 35, 10. desember 1976
 25. ^ Postens sirkulære 14, 17. april 1986
 26. ^ Postens sirkulære 17 av 16. juli 1997
 27. ^ Anders Frøholm: Rana Bygdebok, Mo Prestegjeld Gardshistorie, bind 3, utgitt av Mo Sparebank, 1964, ss. 333-334.
 28. ^ Aslak Bolts Jordebog, utgitt av P.A. Munch, Christiania, 1852.
 29. ^ Hedda Hiller Elvestad: Sentrum foto ut av sentrum. Etter 26 år i sentrum tar Sentrum foto med seg pikkpakket og flytter tilbake til Selfors., Rana Blad, 3. juli 2009
 30. ^ Selfors Kiosk og Bensin AS Arkivert 2013-10-01, hos Wayback Machine., PROFF, The Business Finder
 31. ^ HYDRO TEXACO SELFORS, Io.no, firmasøk
 32. ^ Ivar Hartviksen: Rana Samvirkelag gjennom 75 år, Utgitt ved 75-årsjubileet av Rana Samvirkelag, Rana Blads trykkeri, 1987, s. 70-71, ISBN 82-991568-0-7
 33. ^ Arne Forbord: Prix med noe ekstra, Rana Blad, 11. november 2003
 34. ^ Mariann Vatne: Fornøyd med ny-butikken, Rana Blad, 3. desember 2003
 35. ^ Coop på Selfors i ny drakt. Prix ble forvandlet til Coop Extra, Rana Blad, 27. februar 2014
 36. ^ BLOMSTERBUA Grønningsæter Org nr 986 083 456 Arkivert 22. oktober 2014 hos Wayback Machine., PROFF The Business Finder, besøkt 22. oktober 2014
 37. ^ Brønnøysundsregistrene: Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret, Organisasjonsnummer: 983 493 610, RANA JAKT OG VILLMARK AS, registrert 4. juli 2001
 38. ^ Elin Rønning: Butikk på flyttefot, Rana Blad, 8. juni 2004
 39. ^ a b Anette Fredriksen: Avvikler bedriften, Rana Blad, 19. mars 2013
 40. ^ Planbeskrivelse for privat forslag til detaljregulering for Selforsveien 46, Selfors, Mo i Rana. Plan-ID 4045 Arkivert 13. april 2016 hos Wayback Machine. Oppdragsnr.: 5145679, 28. august 2015
 41. ^ I disse gamle butikklokalene blir det snart leiligheter, Rana Blad, 13. oktober 2+015
 42. ^ Ser for seg 15 nye leiligheter: – Det kommer til å bli flott, det er jeg helt sikker på, Rana Blad, 30. mars 2016
 43. ^ REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Plan vedtatt DETALJREGULERING FOR SELFORSVEIEN 46 Arkivert 13. april 2016 hos Wayback Machine., Plankontoret, Rana kommune, 9. oktober 2015
 44. ^ Poststeder i gamle Nord Rana, av Robert Stenmann og Magne Aga, Filatelistisk Årbok 1995, Norsk Filatelistforbund, SB-7319-125-7, ss. 42-56.