Helsefagarbeider

(Omdirigert fra Hjelpepleier)
Helsefagarbeider på et aldershjem i Nord-Trøndelag

Helsefagarbeider (tidligere kalt hjelpepleier) har som oppgave å pleie ulike pasient- eller brukergrupper. Oppgavene inkluderer forebygging, behandling som ikke involverer parenterale medisiner, miljøterapi, habilitering og rehabilitering. Helsefagarbeideren skal utføre og hjelpe til med oppgaver som har sammenheng med pasientens eller brukerens daglige gjøremål, delta i miljøarbeid og ellers i det lokale behandlingsopplegget i en institusjon.[1][2]

Helsefagarbeideryrket omfatter omsorg for syke – både eldre og yngre – og funksjonshemmede mennesker. Typiske arbeidsplasser er sykehjem, hjemmesykepleie, sykehus. Helsefagarbeideren kan blant annet jobbe innen omsorgen for psykisk utviklingshemmede, psykisk syke i ulike aldre, innen tverrfaglig miljøarbeid, i rusomsorgen, i eldreomsorgen og med barn og unge.[1][2]

Fremover er prognosen at behovet for helsefagarbeidere vil vokse sterkt. Helsemyndighetene i Norge arbeider for å rekruttere 4 500 nye helsefagarbeidere hvert år, for å dekke det eksisterende og ventede behovet.[3]

Skal man jobbe som helsefagarbeider i Norge må man ha autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og være oppført i Helsepersonellregisteret.[4][5]

UtdannelseRediger

Helsearbeiderfaget er et programområde som velges på videregående skole Vg2 og bygger på helse- og oppvekstfag Vg1. Etter to år i skole følger to år i lære. Tilbudet tilbys i alle fylker. Det finnes andre veier til fagbrev, blant annet som praksiskandidat eller ved å få vurdert realkompetanse fra alternativ yrkeserfaring.[1][6][2]


ReferanserRediger

  1. ^ a b c Junge, Foto: Heiko; Scanpix, N. T. B. «Bli kjent med yrket: Helsefagarbeider». utdanning.no. Besøkt 31. juli 2019. 
  2. ^ a b c «You are being redirected...». www.vilbli.no. Besøkt 31. juli 2019. 
  3. ^ Ann-Kristin Bloch Helmers og Kari Anne Dolonen (2011). «Å være ufaglært er ikke synonymt med å være nærmest ubrukelig.» (PDF). Norsk Sykepleier Forbund. Besøkt 31. juli 2019. 
  4. ^ «Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Kapittel 9. Vilkår for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 31. juli 2019. 
  5. ^ «Helsepersonellregisteret (HPR) - Helsedirektoratet». www.helsedirektoratet.no (norsk). Besøkt 31. juli 2019. 
  6. ^ «Helsearbeiderfag». utdanning.no. Besøkt 31. juli 2019. 

Eksterne lenkerRediger