Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert2001
Opphørt31. desember 2015
Org.nummer982 745 500
Ansatte59 (2014)[1]
Nettsidesak.no

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK, til 2012 SAFH[2][3]) var et norsk statlig forvaltningsorgan som ivaretok utstedelse av autorisasjon til Norges 29 helseprofesjoner, som lovregulert i helsepersonelloven. Etaten ble opprettet i 2001.[4] [2]

SAK var underlagt Helsedirektoratet. SAK tildelte autorisasjon og lisens til helsepersonell, og organiserte turnustjeneste for helsepersonell.

Kontoret ble innlemmet i Helsedirektoratet 1. januar 2016.[5]

Direktør fra mai 2011 til desember 2015 var Anne Herseth Barlo.

HistorieRediger

Per Haugum var direktør for kontoret fra opprettelsen i 2001 til 2010.[trenger referanse]

I 2010 sa administrasjonsjefen Liv Løberg opp jobben etter at mediene sa at hun hadde vitnemål fra studiesteder som ikke hadde hørt om henne, og i 2011 ble hun tiltalt, og i 2012 ble hun dømt i Oslo tingrett for å ha forfalsket vitnemål for å skaffe seg lederjobber. Dommen ble rettskraftig i 2012 etter at lagmannsretten forkastet anken.[6]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Antall ansatte i følge NSD - Norsk senter for forskningsdatas forvaltningsdatabase
  2. ^ a b «Om SAK - Mandat og oppdrag». SAK. 4. september 2012. Arkivert fra originalen 12. mai 2015. Besøkt 12. november 2015. «Statens autorisasjonskontor for helsepersonell skiftet navn fra SAFH til SAK 16. november 2012. […] SAFH ble opprettet i 2001. Myndigheten hadde inntil da vært tillagt det enkelte fylkeslegekontor, og før det Statsfysikus/Helsetilsynet.» 
  3. ^ «SAFH blir til SAK». SAK. 15. november 2012. Arkivert fra originalen 12. november 2015. Besøkt 12. november 2015. «SAFH blir til SAK SAK har gleden av å invitere inn til ny nettside, nytt navn og ny logo.» 
  4. ^ «Innst. O. nr. 15 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i smittevernloven og i enkelte andre lover Ot.prp. nr. 26 (2001-2002) Til Odelstinget». Odelstinget. 2001–202. Arkivert fra originalen 12. november 2015. Besøkt 12. november 2015. «Autorisasjons- og lisensmyndighet er delegert videre til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), som er underlagt Helsetilsynet. […] Som følge av omorganiseringen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen vil SAFH bli underlagt Sosial- og helsedirektoratet, og det foreslås at autorisasjonsmyndigheten legges dit.»  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
  5. ^ «Revidert nasjonalbudsjett 2015: Færre etater i helseforvaltningen Pressemelding Dato: 12.05.2015 Nr: 20/2015». Erna Solbergs regjering. 12. mai 2015. Arkivert fra originalen 12. november 2015. Besøkt 12. november 2015. «Følgende etater innlemmes i Helsedirektoratet: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell» 
  6. ^ «14 måneders fengsel for Liv Løberg – Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra Liv Løberg. Dommen på 14 måneders fengsel for bruk av falske papirer blir dermed opprettholdt.». ABC Nyheter. 18. desember 2012. Arkivert fra originalen 12. november 2015. Besøkt 12. november 2015. «Det var da hun jobbet som administrasjonssjef for Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) at saken ble avdekket. En av arbeidsoppgavene hennes der var å sjekke at utenlandske søkere hadde korrekte eksamenspapirer. Løberg selv løy ifølge dommen på seg en rekke vitnemål innen sykepleie og økonomi, men hun hadde kun bestått eksamen som hjelpepleier.» 

Eksterne lenkerRediger