Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK, til 2012 SAFH[1][2]) var et norsk statlig forvaltningsorgan som ivaretok utstedelse av autorisasjon til Norges 29 helseprofesjoner, som lovregulert i helsepersonelloven. Etaten ble opprettet i 2001.[1][3]

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert2001
Opphørt31. desember 2015
Org.nummer982 745 500
Nettsidesak.no

SAK var underlagt Helsedirektoratet. SAK tildelte autorisasjon og lisens til helsepersonell, og organiserte turnustjeneste for helsepersonell.

Kontoret ble innlemmet i Helsedirektoratet 1. januar 2016.[4]

Direktør fra mai 2011 til desember 2015 var Anne Herseth Barlo.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b «Om SAK - Mandat og oppdrag». SAK. 4. september 2012. Arkivert fra originalen 12. mai 2015. Besøkt 12. november 2015. «Statens autorisasjonskontor for helsepersonell skiftet navn fra SAFH til SAK 16. november 2012. […] SAFH ble opprettet i 2001. Myndigheten hadde inntil da vært tillagt det enkelte fylkeslegekontor, og før det Statsfysikus/Helsetilsynet.» 
  2. ^ «SAFH blir til SAK». SAK. 15. november 2012. Arkivert fra originalen 12. november 2015. Besøkt 12. november 2015. «SAFH blir til SAK SAK har gleden av å invitere inn til ny nettside, nytt navn og ny logo.» 
  3. ^ «Innst. O. nr. 15 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i smittevernloven og i enkelte andre lover Ot.prp. nr. 26 (2001-2002) Til Odelstinget». Odelstinget. 2001–202. Arkivert fra originalen 12. november 2015. Besøkt 12. november 2015. «Autorisasjons- og lisensmyndighet er delegert videre til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), som er underlagt Helsetilsynet. […] Som følge av omorganiseringen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen vil SAFH bli underlagt Sosial- og helsedirektoratet, og det foreslås at autorisasjonsmyndigheten legges dit.»  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
  4. ^ «Revidert nasjonalbudsjett 2015: Færre etater i helseforvaltningen Pressemelding Dato: 12.05.2015 Nr: 20/2015». Erna Solbergs regjering. 12. mai 2015. Arkivert fra originalen 12. november 2015. Besøkt 12. november 2015. «Følgende etater innlemmes i Helsedirektoratet: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell» 

Eksterne lenkerRediger