Statens helsepersonellnemnd

Statens helsepersonellnemnd (HPN) var en norsk statlig klagenemnd som behandlet saker etter helsepersonelloven og apotekloven. I saker etter apotekloven ble nemnden satt som Apotekklagenemnda (AKN).[2][3]

Statens helsepersonellnemnd
Apotekklagenemnda
TypeNemnd
VirkeområdeNorge
Org.nummer983 194 583
Ansatte 8 (2014)[1]
Opphørt2015
Erstattet avNasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Som HPN behandlet nemnden klager fra helsepersonell over vedtak om administrative reaksjoner fra Statens helsetilsyn, herunder:

  • suspensjon og tilbakekall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning
  • begrensning av autorisasjon
  • ny autorisasjon eller lisens
  • tap av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B (rekvireringsrett, ofte kalt forskrivningsrett)
  • suspensjon av rekvireringsrett
  • advarsel
  • forkortelse av frist for tap av rekvireringsretten.

Nemnden var også klageorgan for avslag på søknad om autorisasjon og lisens fattet av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og tilsvarende for spesialistgodkjenning fattet av Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening og Norges optikerforbund på delegert statlig myndighet.

Som AKN var nemnden klageorgan for visse vedtak fattet av Statens legemiddelverk etter apotekloven. Når nemnden ble satt som AKN måtte to av nemndsmedlemmene ha farmasøytisk kompetanse på universitetsnivå og erfaring fra apotekvirksomhet.

Nemnden delte kontorer med TrygderettenGrønland i Oslo.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger