Farmasi (fra gresk φάρμακον (fármakon) = legemiddel) er læren om legemidler.

Hygieabeger med slange fra Svaneapoteket i Lund

Farmasi er også en betegnelse på yrket der de farmasøytiske kunnskapene anvendes innen framstilling, utlevering og informasjon om legemidler.

Disipliner

rediger

Farmasi er læren om legemidlenes fremstilling og om deres fysiske, kjemiske og biologiske egenskaper.

Farmasi som vitenskap omfatter: Farmakognosi, farmakologi, galenisk farmasi, legemiddelanalyse, legemiddelkjemi, mikrobiologi og samfunnsfarmasi.

Farmasøyter

rediger

Farmasøyter har tradisjonelt tilberedt og utlevert legemiddel på ordre fra leger. Oppgaver tilknyttet pasientbehandling, i tillegg til klinisk praksis, medisineringsovervåking og legemiddelopplysning, er også en del av farmasiens fagfelt. Noen av disse oppgavene har i enkelte land blitt stadfestet med lov.

Farmasøyter har også en sentral rolle i utvikling, fremstilling og produksjon av legemidler både til den enkelte pasient på sykehusene og i den farmasøytiske industrien.

Symboler

rediger

De mest vanlige symbolene forbundet med farmasi er morter og pistil, tegnet ℞ (recipe (lat) = ta), hygieabegeret med slangen og det grønne korset. Merkurstav og asklepiosstaven har også vært brukt.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger