Helsepersonell er innen skolemedisin personer som kan gi helsehjelp og behandling basert på formell opplæring og erfaring. Det omfatter blant annet leger, sykepleiere, vernepleiere, jordmødre, tannleger, psykologer og apotekere.

Norge rediger

I Norge er helsepersonell en fellesbetegnelse for de yrkeskategorier som må ha autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell for å kunne praktisere sine respektive fag. Helsepersonellregisteret fører en oversikt over hvilke personer som til enhver tid har gyldig autorisasjon.

Hvilke yrker som til enhver tid regnes som helsepersonell er listet i helsepersonellovens § 48,[1] og yrkestitlene er også beskyttede.

I dagligtale brukes betegnelsen ofte i en langt videre betydning enn den juridiske som loven definerer og som denne artikkelen dekker.[trenger referanse]

Referanser rediger

  1. ^ Helsepesonelloven § 48, besøkt 15. mars 2020

Eksterne lenker rediger