Farmasøyt

helsearbeider som jobber i apotek
(Omdirigert fra «Apoteker»)

En farmasøyt (gr pharmakeutes) er en person som er utdannet i farmasi. Tittelen cand.pharm. (latin: candidatus / candidata pharmaciae) er fortsatt i bruk i en rekke land om en akademiker som har bestått embedseksamen i farmasi og tilsvarende dr.pharm om en person som har avlagt doktorgrad i faget. I dag tildeles kandidater med bestått eksamen bachelor- eller mastergrad.

Farmasøyt på Apoteket Hjorten Bergen
Legen og Apotekeren fra 1508
Galen og Hippokrates fremstilt som apoteker og lege i krypten i Domkirken i Anagni i Italia

Oppgaver rediger

Farmasøyter har tradisjonelt tilberedt og utlevert legemiddel på ordre fra leger. Oppgaver tilknyttet pasientbehandling, i tillegg til klinisk praksis, medisineringsovervåking og legemiddelopplysning inkluderes nå i farmasiens fagfelt. Noen av disse oppgavene har i enkelte land blitt stadfestet med lov.

Historie rediger

Adskillelsen av farmasøyten fra legen går tilbake til ca. 1170–1200 da det i byen Arles i Frankrike ble laget et dekret som påbød adskillelse av yrkene. I 1240 ble det utstedt en medisinalforordning for kongeriket Sicilia av Fredrik II (1194–1250) som skilte legeyrket og apotekeryrket.

Titler i Norge rediger

Farmasøyter med femårig universitetsutdanning, dvs. mastergrad, kan bli autorisert som «provisorfarmasøyt», mens farmasøyter med treårig høgskoleutdanning kan få autorisasjon som «reseptarfarmasøyt». Det er kun mastergraden som oppfyller kravene til artikkel 44 av direktiv 2005/36/EC, og som i europeisk og i internasjonal sammenheng lar seg oversette til det engelske begrepet pharmacist. Farmasiutdanning i Norge har sin opprinnelse ved Universitetet i Oslo (den tidligere cand.pharm. utdanningen, 5-årig). I 1967 ble i Oslo reseptarhøgskolen opprettet som tilbød en kortere Universitets/høyskoleutdanning, reseptar. Reseptar er en profesjonsutdanning og tilbys ved høyskoler og noen universiteter. Det er likevel mulig å bygge på en bachelorutdanning fra en høyskole med en mastergrad ved å ta 2 år ( Bachelor fra universitet)/ 3-3,5 år (høyskole) tilleggsutdanning ved et universitet. Farmasiutdanning tilbys nå ved universitetet i Bergen (master), Tromsø (3 årig Bachelor/ 2 årig master), Oslo (master og bachelor) og i Namsos (høyskole) (bachelor). Apoteker er yrkestittelen for den som har det faglige og administrative lederansvaret for et apotek (jur. driftskonsesjonær), noe som krever mastergrad i farmasi, samt 2 års relevant yrkeserfaring.

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger