Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk er et direktorat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som skal sikre at alle legemidler som brukes i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning. Gjennom EØS er også Statens legemiddelverk tilsluttet Det europeiske legemiddelbyrå (EMA).

Statens legemiddelverk
Grensesvingen 26, Oslo.jpg
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1974[1]
Org.nummer974 761 122
DirektørAudun Hågå[2]
HovedkontorOslo
UnderlagtHelse- og omsorgsdepartementet
FokusLegemidler
Nettsidelegemiddelverket.no

HistorieRediger

I 1974 ble Statens legemiddelkontroll opprettet da man slo sammen Spesialitetskontrollen og Statens farmakopelaboratorium.[3] Navnet ble endret til Statens legemiddelverk (ofte bare kalt Legemiddelverket) i 2001 da etaten overtok forvaltningsoppgaver fra flere andre organer. Fra Statens helsetilsyn overtok Legemiddelverket forvaltningen og tilsynet med forsyningskjeden for legemidler. Legemiddelverket overtok også saksbehandleransvar for opptak av nye legemidler på blåresept, som frem til 2000 hadde vært Rikstrygdeverkets oppgave.

I 2013 fikk Legemiddelverket også oppgaven med å vurdere nytte og kostnader ved nye legemidler som skal finansieres av spesialisthelsetjenesten. For slike legemidler beslutter de regionale helseforetakene offentlig finansiering gjennom "Nye metoder". I 2018 ble rollen som fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr overført fra Helsedirektoratet, og i 2019 ble forvaltningsansvaret for elektromedisinsk utstyr overført fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Audun Hågå har vært direktør i Legemiddelverket siden 2013.

I 2019 hadde Legemiddelverket cirka 320 ansatte.

OppgaverRediger

Som Norges legemiddelmyndighet har Legemiddelverket ansvar for at mennesker og dyr har likeverdig tilgang på trygge medisiner og sikkert medisinsk utstyr.

Legemiddelverket har en rekke oppgaver. De viktigste er knyttet til

  • godkjenning av legemidler og kliniske utprøvinger
  • forvaltning av forsyningskjeden, blant annet regelverket for narkotika, godkjenning av virksomheter og håndtering av legemiddelmangel
  • legemiddeløkonomi, blant annet vurdere nytte og kostnad av nye legemidler og beslutte hvilke legemidler som skal komme på blå resept
  • forvaltning av regelverket for medisinsk utstyr
  • tilsyn med virksomheter i forsyningskjeden og overvåking av bivirkninger
  • innovasjonsstøtte og vitenskapelig veiledning til legemiddelfirmaer og akademia

OrganisasjonRediger

Legemiddelverket er delt inn i fire områder som fokuserer på hovedpunktene i Legemiddelverkets strategi: Rask tilgang, riktig bruk, sikker forsyning og virksomhetsstøtte. Legemiddelverket er en prosessorganisert organisasjon der arbeidsoppgavene blir løst i lag på tvers av enheter og områder.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger