Helse Nord

norsk regionalt helseforetak

Helse Nord RHF er et av den norske stats fire regionale helseforetak (RHF). Helse Nord er den offentlige spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og på Svalbard. Administrasjonen i Helse Nord ligger i Bodø. Cecilie Daae er foretakets administrerende direktør og Renate Larsen er foretakets styreleder.[6]

Helse Nord
Offisielt navnHelse Nord RHF
Org.formAnnet foretak ifølge særskilt lov
Org.nummer883658752
BransjeSpesialisthelsetjenesten
Etablert17. august 2001[1]
Eier(e)Helse- og omsorgsdepartementet
Datterselskap
HovedkontorBodø
LandNorge
Adm.dir.Cecilie Daae (13. januar 2020)[3][4]
Antall ansatte 18 000[5]
Nettstedwww.helse-nord.no

Formålet til Helse Nord RHF er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får nødvendige spesialisthelsetjenester.

Helse Nord er organisert i seks helseforetak. Foretakene har egne styrer og er selvstendige rettssubjekter.

De regionale helseforetakene i Norge ble stiftet 1. januar 2002 da staten overtok ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Helse Nord velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi. Helse Nord RHF skal oppfylle målsettinger gitt av nasjonale myndigheter.

Helse Nord RHF skal samordne virksomheten i de helseforetakene det eier, med sikte på en samlet sett hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Helse Nord RHF skal fastsette hvilke virksomheter som skal løse de enkelte hovedoppgavene innenfor områdene:

Hovedoppgavene som Helse Nord RHF skal legge til rette for, planlegge, organisere og fremme innenfor regionen er:

Samarbeid

Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder.

Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med universitetet og høgskole og andre relevante institusjoner med hensyn til disse oppgavene.

Helse Nord RHF skal ta initiativ til og medvirke til samarbeid med andre regionale helseforetak når dette er egnet til å fremme de regionale helseforetakenes formål og løsning av hovedoppgavene.

Andre enheter

Helse Nord IKT og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er også organisert sammen med administrasjonen Helse Nord RHF, men som egne enheter.

Referanser

rediger
  1. ^ w2.brreg.no[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ GRID-ID grid.412244.5[Hentet fra Wikidata]
  3. ^ https://helse-nord.no/nyheter/hun-blir-ny-helse-nord-direktor; besøksdato: 13. januar 2020.
  4. ^ https://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-direktoren-gar-av; besøksdato: 31. oktober 2022.
  5. ^ https://helse-nord.no/om-oss/hva-gjor-helse-nord-rhf/nokkeltall.
  6. ^ NRK. «Gabrielsen som styreleder». NRK. Besøkt 15. mars 2018. 

Eksterne lenker

rediger