Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset HF, eller Finnmárkku buohcciviessu DF, er ett av seks helseforetak i Helse Nord RHF, og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark fylke. Finnmarkssykehuset har Hammerfest som administrativ hovedbase hvor også det ene av foretakets to sykehus befinner seg. Det andre sykehuset er i Kirkenes. Den psykiatriske helsetjenesten og rusomsorgen er svært desentralisert.

Finnmarkssykehuset
Org.formAnnet foretak ifølge særskilt lov
Org.nummer983 974 880
Etablert18. desember 2001[1]
MorselskapHelse Nord
Hovedkontor HammerfestRediger på Wikidata
LandNorge
Adm. dir. Siri Tau Ursin[2]
Nettsted Offisielt nettsted

Finnmark har for en godt utbygd desentralisert spesialisthelsetjeneste – Alta-modellen fremstår i nasjonal sammenheng som et utstillingsvindu for gode og velfungerende desentraliserte spesialisthelsetjenester.[trenger referanse] I tillegg har foretaket en betydelig aktivitet i Karasjok, hvor de har et spesielt fokus på helsetjenester til den samiske befolkningen. De fleste kommunene i Finnmark har sykestueplasser – totalt 40 – som Finnmarkssykehuset finansierer/subsidierer, og som ut fra avstander og befolkningstetthet gir befolkningen i Finnmark et godt og trygt helsetilbud i nærheten av der de bor.

Finnmarkssykehuset har valgt å organisere sin virksomhet i 4 klinikker: Kirkenes, Hammerfest, klinikk psykisk helsevern og rus og klinikk prehospitale tjenester. Støttefunksjonene (økonomi, regnskap, personal, lønn, teknisk drift og forskning- og fagutvikling) er virksomhetsovergripende. På grunn av de store avstandene i fylket, er det vedtatt å opprettholde to sykehus med akuttfunksjoner innen medisin, kirurgi og fødselsomsorg. Psykiatrien består av 3 DPS-er, lokalisert i 6 ulike geografiske områder i fylket. Innen psykiatrien har Finnmarkssykehuset et Samisk Nasjonalt Kompetansesenter SÁNAG (SANKS) som har et nasjonalt ansvar for å tilby og utvikle helsetjenester til den samiske befolkningen.

Med avstandene i Finnmark er det spesielt viktig å ha et nært og forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten, og Finnmarkssykehuset ønsker i så måte å være et utstillingsvindu for desentraliserte spesialisthelsetjenester i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

ReferanserRediger

  1. ^ w2.brreg.no, besøkt 1. desember 2019[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/organisering