Nepal Kamyunishta Parti (Ekikrit)

Nepal Kamyunishta Parti (Ekikrit), NKP(E), (Communist Party of Nepal (Unified) CPN(U) – Nepals Kommunistiske Parti (forent)) er et kommunistparti i Nepal som blei oppretta i april 2007 for å delta i valget på Nepals grunnlovsgivende forsamling. Partiet har 2 representanter i Nepals overgangsparlament 2007.

NKP (E) blei danna ved at tre kommunistpartier, som alle hadde oppstått ved splittelser i eldre partier i løpet av perioden oktober 2006 til januar 2007, slo seg sammen.

Forhistorie rediger

Splittelsen i NKP(EKM) rediger

Partiet NKP (Ekda Kendra Masal) (parentesen betyr Enhetssenteret Masal) var ved inngangen til året 2006 Nepals 3. største kommunistparti. Det leda en valgfront, Janamorcha Nepal (Folkefronten Nepal), som hadde 6 representanter i Nepals parlament valgt i 1999.

I Fra mai til oktober-november sprakk dette partiet i fire deler. Valgfronten JMN sprakk i tre deler. Flere detaljer om disse splittelsene, se hovedartikler om NKP(EKM) og JMN.

Den første splittelsen i mai 2005 etterlot førte til at majoriteten i partiet NKP(EKM) var leda av generasekretær Prakash, og majoriteten i valgfronten JMN var leda av Amik Sherchan. Valgfronten JMN (Serchan) beholdt 3 representanter i parlamentet.

I oktober-november sprakk denne fløya igjen.

Ut av NKP(EKM) (Prakash) sprakk et nytt parti som kalte seg det samme, som var leda av Ram Sing Shrish (også transkribert Shresta) – partinavn Rajbir.

Denne fløya laga også sin egen valgfront, igjen med samme navn JMN. Denne valgfronten var leda av Chitra Bahadur Ale, og tok med seg 2 av de 3 parlamentariske representantene fra JMN (Serchan).

Splittelsen i NKP(SMLM) rediger

Partiet NKP (Samyukta Marksbadi Leninbadi Maobadi) (parentesen betyr forent marxist-leninist-maoistisk) blei danna i 2005 ved at to mindre partier slo seg sammen. (Se hovedartikkel om NKP(SMLM).)

NKP(SMLM) var et lite parti som aldri hadde vært representert i parlamentet.

I desember 2007 sprakk dette partiet i to. Utbryterpartiet kalte seg også NKP(SMLM) (muligens uten S foran MLM) og var leda av Sitaram Tamang.

Det opprinnelige NKP(SMLM) fortsatte som før. Som medlem av alliansen Samyukta Bammorcha (SBM, Den Forente Venstrefronten), som igjen var med i Sjupartialliansen for demokrati i Nepal, fikk det fra 15. januar 2007 for første gang en parlamentarisk representant i Nepals overgangsparlament.

Det nye NKP(SMLM) (Tamang) (parentesen er ikke en del av det offisielle navnet, men blei brukt for å unngå forveksling) var fortsatt uten parlamentarisk representasjon.

Splittelsen i NKP(ML)(2002) rediger

Partiet NKP (ML)(2002) (parentesen betyr marxist-leninistisk) blei danna i 2002, av ei gruppe som ikke ville godta at et mye større parti, NKP (ML)(1998) blei nedlagt i begynnelsen av 2002.

Parentesene med årstall (2002) og (1998) er ikke offisielle deler av partinavna, men blir brukt for å skille disse to partiene fra hverandre, og fra enda et NKP (ML) som fantes fra 1978 til 1991.

NKP (ML) (2002) hadde ingen parlamentariske representanter. Det var fra starten leda av kommunistveteranen C.P. Mainali. (Se ellers hovedartikkel om dette partiet.)

Tidlig i januar 2007 splitta et nytt parti seg ut av NKP (ML) (2002). Ei gruppe som var leda av Rishi Kattel erklærte at den hadde innkalt en kongress i NKP (ML) og ekskludert C. P. Mainali. I praksis danna de med det et nytt parti. For å skille dette partiet fra de tre tidligere NKP (ML) – partiene, er det blitt kalt NKP (ML) med tillegget (Kattel) eller (2007).

Mainalis NKP (ML) (2002) organiserte sin egen kongress i mars 2008. Dette partiet var også medlem av SBM, og fikk også for første gang en parlamentarisk representant i Overgangsparlamentet 15. januar 2007 (Mainali sjøl).

NKP (ML) (2007) fortsatte uten parlamentarisk representasjon.

Partisammenslåinga april 2007 rediger

I april 2007 registrerte JMN (Serchan) dette partinavnet for bruk i det kommende valget på grunnlovsgivende forsamling.

Dette betydde at JMN (Ale) ikke kunne kalle seg JMN i dette valget.

JMN (Ale) og kommunistpartiet som leda denne fronten, NKP (EKM) (Sing Shrish) måtte derfor finne et nytt navn å registrere seg under for å kunne delta i valget.

De to mindre partiene NKP (SMLM) (Tamang) og NKP(ML) (2007) hadde i tillegg det problemet at de ikke hadde parlamentarisk representasjon, og derfor måtte samle inn 10 000 underskrifter hvis de ville delta.

De tre partiene hadde alt i februar sagt at de skulle slå seg sammen. Nå gjorde de det raskt, for å sikre seg retten til å delta i det kommende valget under det nye navnet.

De to representantene til JMN (Ale) blei overført til det nye partiet JMN(S). At dette partiet alt var representert i parlamentet, betydde at det ikke måtte samle inn noen underskrifter. (Dermed blei også JMN (Ale) formelt nedlagt.)

Leder av det nye partiet blei tidligere leder av det største av de tre partiene, Ram Singh Shrish.

Om det nye partiet ville delta sjølstendig i valget, var ved starten ikke klart. Tidligere hadde folk fra ledelsen i UML sagt til pressa at flere av partene som danna NKP(E) kunne tenke seg å stille sammen med dem i valget.

Sammenslåing av de tre partienes studentforbund rediger

Tidlig i april, før den formelle partisammenslåinga, blei det annonsert at de 3 partienes studentorganisasjoner hadde slått seg sammen.

De hadde følgende offisielle engelske navn:

The All Nepal National Free Student Union (Den All-Nepalske Nasjonale frie Studentunion) The All Nepal National Free Student Union (Unified) (Den All-Nepalske Nasjonale frie Studentunion (forent)) The Nepal Progressive Students' Movement (Nepals Progressive Studentbevegelse)

og blei slått sammen under navnet

The All Nepal National Free Student Union (Unified).

Sammenslåingskongressen valgte Bhim Rai til det nye studentforbundets president, og en sentralkomite med 57 medlemmer.

Dette signaliserte at partienes andre masseorganisasjoner også blei forent under det nye partiet.

Eksterne lenker rediger