Nepal Kamyunishta Parti (Varma)

Nepals Kommunistiske Parti (Varma)

Nepal Kamyunishta Parti (Varma) (også transkribert som (Burma)Communist Party of Nepal (Varma)Nepals Kommunistiske Parti (Varma)) var navnet til et lite prosovjetisk kommunistparti i Nepal, leda av Krishna Raj Varma (eller Burma) fra 1983 til etter 1991.

NKP (V) var opprinnelig kjent (fra 1962 eller 1963 som NKP(Rayamajhi). Det blei grunnlagt da Keshar Jung Rayamajhi, som var generalsekretær i Nepals Kommunistiske Parti, blei ekskludert på NKPs 3. kongress for å støtte diktaturet til kong Mahendra. Rayamajhis fløy organiserte etter det sitt eget parti, som blei Nepals første prosovjetiske kommunistparti.

I 1983 fikk partisekretær i NKP(Rayamajhi), Krishna Raj Varma, flertall i sentralkomiteen for å ekskludere Keshar Jung Rayamajhi fra partiet han sjøl hadde stifta. Det opprinnelige NKP(R) blei fra da av kjent som NKP (Varma).

NKP(Rayamajhis tilhengere rekonstituerte NKP(Rayamajhi), men dette partiet gikk i oppløsning i 1985 uten å sette spor etter seg.

NKP(V) var i motsetning til det tidligere NKP(R) ikke rojalistisk. Foran demokratiopprøret Jana Andolan 1990 gikk partiet med i Den Forente Venstrefronten (ULF), ei sammenslutning av moderate kommunistpartier mot det kongelige diktaturet.

Ved det første parlamentsvalget i 1991 stilte NKP(V) 36 kandidater, fikk 16 698 stemmer (0,23%) og ingen representanter.

Et par måneder etter valget gikk tre prosovjetiske partier inn i et nytt samlingsparti. Det var de to småpartiene NKP (V) og NKP (Amatya), sammen med det større prosovjetiske partiet NKP (Prajatantrik) (parentesen betyr demokratisk). De danna NKP (Sanyukta) (parentesen betyr forent).

Men ikke lenge etter brøyt både NKP(V) og NKP (A) ut av det nye partiet.

Etter dette gikk NKP (V) inn i det store moderate kommunistpartiet som er kjent som UML.


Se også Rediger