East Kosi Provincial Committee

East Kosi Provincial Committee, opprinnelig en distriktskomite i det østre Nepal under Nepals Kommunistiske Parti, blei seinere en uavhengig, regional kommunistisk organisasjon.

Den er historisk kjent fordi den var utgangspunktet for Jhapeli-gruppa, som igjen danna utgangspunktet for NKP (ML) og Nepals store, moderate kommunistparti kjent som UML.

Historisk bakgrunn

rediger

Distriktskomiteen blei stifta etter NKPs 3. landsmøte i 1962. Partiet var forbudt etter kuppet i 1960 og begynte å falle fra hverandre. Det splitta seg opp i kommunistiske partier med ulik ideologi og under ulike ledere, og partiets indre organisasjonsapparat fungerte ikke, sånn at lokale partiorganisasjoner mista kontakt med ledelsen og begynte å styre seg sjøl.

East Kosi Provincial Committee styrte seg sjøl fra 1965. Den fikk relativt stor innflytelse i det østlige Nepal.

Den var på mange måter typisk for ei utvikling som skjedde flere steder i landet på denne tida.

I 1969 kom organisasjonen under ledelse av Man Mohan Adhikari, en veteran fra NKP som hadde sittet i fengsel siden tidlig på 1960-tallet (og seinere statsminister i Nepal).

(Adhikari kstifta i 1979 sitt eget parti, som blei kjent som NKP(Manmohan), men på denne tida virker det som om han var lederen for noe som i ettertida er kjent som Adhikari-gruppa som ikke definerte seg som et parti uavhengig av det nå svært oppløste og reduserte NKP.)

Utgangspunktet for Jhapeli-gruppa

rediger

I 1969 og 1970 var det en voksende bevegelse av fattigbønder mot godseiere som nytta statens nye lover om jordreform til å drive dem fra jorda.

Denne bevegelsen var særlig sterk i det sørligste distriktet Jhapa. Den omfatta etterhvert bønder i størstedelen av distriktet.

Dette bidro til at ei gruppe unge ledere i distriktskomiteen i Jhapa, som var tilhengere av Mao Zedongs tenkning og hadde nære kontakter med naxalittiske opprørere i det Indiske nabodistriktet Naxalbari rett over grensa, kom til at situasjonen var moden for å starte et væpna bondeopprør.

I mai 1971 brøyt ledelsen for Jhapa, leda av Chandra Prakash Mainali, ut av organisasjonen og starta Jhapeli-opprøret.

Andre distriktskomiteer også ut. Etter dette gikk East Kosi Provincial Committee snart i oppløsning.

Forløper for UML

rediger

Andre lokale deler av organisasjonen slo seg seinere sammen med Jhapeli-gruppa i arbeidet for å forberede et nytt parti, NKP(ML), som blei stifta i 1978. Dette partiet danna igjen grunnlaget for det moderate kommunistpartiet UML, som i 2006 er Nepals største parlamentariske parti. UMLs viktigste leder i regjeringa som blei danna i mai 2006 og satt fram til 1. april 2007, visestatsminister og utenriksminister K. P. Sharma Oli, er tidligere medlem av East Kosi Provincial Committee og Jhapeli-gruppa.

East Kosi Provincial Committee er et eksempel på et viktig fenomen i nepalsk kommunistisk historie under Panchayat-diktaturet på 1960- og 1970-tallet: Eksistensen av et stort antall lokale kommunistgrupper som fungerte autonomt. Tilslutning fra slike grupper forklarer en viktig del av den raske veksten til nye kommunistpartier som NKP (Chautho Mahadhiveshan) (dvs. fjerde landsmøte) (fra 1974) og NKP(ML) (fra 1978). De hadde antakelig større betydning enn mange angivelig nasjonale kommunistiske småpartier, som ofte bare var grupper rundt en enkelt leder i Kathmandu. Men fordi disse gruppene er mindre kjent og dårligere dokumentert av historikerne, spiller de en mindre rolle i historiebøkene enn de fortjener.

Se også

rediger
Autoritetsdata