Nepal Kamyunishta Parti (Ekda Kendra Masal)

Nepal Kamyunishta Parti (Ekda Kendra Masal) (Communist Party of Nepal (Unity Centre Masal) – Nepals Kommunistiske Parti (enhetssenteret Masal)) er et kommunistparti i Nepal, som fra starten av var leda av kommunistveteranen Mohan Bikram Singh.

NKP(EKM) er fra juni 2006 regjeringsparti i Nepal gjennom valgfronten Janamorcha Nepal. I Nepals overgangsregjering 2007 har JMN helseministeren.

I mai 2006 blei NKP(EKM) splitta i minst to partier. Høsten 2006 sprakk det ut minst to til.

Partisammenslåinga i 2002 rediger

Ytterste venstre i parlamentet slo seg sammen rediger

NKP(EKM) blei stifta i 2002. Den 22. april blei sammenslutninga av NKP (Masal) og NKP (Ekda Kendra) proklamert.

Begge var parlamentariske partier med hver sin valgfront. Den 10. juli slo de seg sammen til en ny valgfront, Janamorcha Nepal (forkortelse JMN). Den fikk tilsammen 6 representanter i parlamentet.

NKP(EKM) var sannsynligvis det tredje største kommunistpartiet i Nepal, etter det moderate, parlamentariske UML, og det maoistiske, revolusjonære NKP (Maobadi). Det var i hvert fall nest størst av kommunistpartiene i parlamentarisk representasjon.

Ifølge programmet bygde partiet på marxismen-leninismen-Mao Zedongs Tenkning, og var for væpna revolusjon. Det samla de delene av den promaoistiske kommunistbevegelsen som var nærmest til å gå med i NKP (Maobadi).

De som sto nærmest og lengst fra maoistene rediger

NKP(Ekda Kendra) blei før partisammenslåinga rekna som det av de legale partiene som sto maoistene nærmest. Etter 2001 hadde NKP(Maobadi) tilbudt dem sammenslutning. Generalsekretæren i det nye partiet, partinavn Prakash alias Narayan Kazi Shrestha, kom fra NKP (Ekda Kendra).

NKP(Masal) derimot, var leda av Mohan Bikram Singh, som hadde vært partileder for både Prachanda og Baburam Bhattarai. Etter at disse to hadde splittet seg fra ham, fikk Singh et ekstremt dårlig forhold til deres nye parti NKP (Maobadi). I 2002 blei Singh den politiske lederen for det sammenslåtte partiet NKP(EKM). Hans holdning blei også det nye partiets linje. Våren 2006, mens NKP(EKM) og NKP(M) deltok i en felles front som bekjempet diktaturet i Nepal, siterte pressa NKP(EKM)-ledere som i samsvar med Sings syn kalte NKP (M) sosialfascister.

Fraksjonskamper 2005-2006 rediger

Våren 2005 gikk partiet gjennom valgfronten JNM med i Sjupartialliansen for demokrati i Nepal.

Under forhandlingene mellom maoistene og Sjupartialliansen i Delhi i november 2005 og mars 2006, var både JNM og NKP (EKM) til stede (til tross for at NKP (EKM) formelt er med i Sjupartialliansen gjennom JNM), i tillegg til sjupartialliansens to dominerende medlemmer, Nepals Kongressparti og det store parlamentariske kommunistpartiet UML. En grunn kan ha vært at to fløyer i NKP(EKM) var uenige om taktikken i forhandlingene.

I samband med Delhi-forhandlingene kritiserte Mohan Bikram Singh åpent at NKP(EKM)s generalsekretær Prakash hadde forsøkt å få kontakt med NKP(Maobadi), ifølge Singh uten å være autorisert av partiet.

Etter demokratirevolusjonens seier i april 2006, fikk partiet gjennom valgfronten JNM tilbud om å sitte i Sjupartialliansens nye regjering.

Tilbudet skjerpa motsetningene i partiet, som hadde blitt kjent i løpet av det siste året. Et flertall i sentralkomiteen sa ja til tilbudet, mens et mindretall fordømte det som «mot partiets prinsipper» og sa det tjente maoistenes interesser.

Resten av 2006 skulle bli et annus horribilis for NKP(EKM), med gjentatte partisplittelser.

Partisplittelse i mai 2006 rediger

JMN (KC) rediger

På en pressekonferanse 8. mai sa parlamentsmedlem og representant for partiopposisjonen Dilaram Acharya at 3 av 6 parlamentsrepresentanter var mot ledelsen, og han antyda partisplittelse.

På et møte i Butwal den 26. og 27. mai stifta Singh-fløya sin egen fraksjon av JNM, støtta av 3 parlamentsmedlemmer. Til president og parlamentarisk leder for Singh-fløyas JNM blei valgt Chitra Bahadur KC, og til generalsekretær Dilaram Acharya.

Denne valgfronten blei fra mai 2006 til april 2007 ofte identifisert som Janamorcha Nepal (KC) (mens den opprinnelige organisasjonen også blei kalt JMN (Serchan)).

(I april 2007 skifta JMN (KC) navn til Rashtriya Jana Morcha (RJM). For å unngå forvekslinger med Rashtriya Jana Morcha som fantes fra 1999 til 2002, blir det nye RJM noen ganger kalt RJM(2007).)

De to fløyene delte i første omgang parlamentsrepresentantene, og tok 3 hver.

Som grunn for splittelsen blei oppgitt uenhighet om forhandlinger med maoistene og om demokratikampen.

Minoritetsfløya, leda av Singh, blei nå i praksis satt utafor Sjupartialliansens interne forhandlinger.

Den andre fløya var positiv til forhandlingene og ønska plass i regjeringa. Det blei etterhvert klart at majoritetsfløya, som var leda av partiets generalsekretær Prakash og JMNs leder og nye visestatsminister Amik Sherchan, var den gruppa i Sjupartialliansen og den nye regjeringa som sto nærmest maoistpartiet.

NKP (EKM) (Singh) rediger

Sommeren 2006 blei det stadig tydeligere at ikke bare JMN, men også partiet NKP(EKM) reelt var splitta i to deler, som begge fortsatte å bruke samme navn.

Her er de identifisert med generalsekretærens navn i parentes:

  • NKP(EKM) (Prakash)

Dette er partiet denne artikkelen handler om.

  • NKP(EKM) (Singh).

Dette er utbryterpartiet til Mohan Bikram Singh (og det 5. partiet han har leda).

Når det nye partiet reelt splitta seg ut fra det gamle NKP(EKM), er ikke klart. Ifølge noen nyhetsartikler kan det se ut som om Prakash-fløya først formelt ekskluderte Singh etter sommeren 2006.

Ny splittelse i august 2006 rediger

I august sprakk ei ny gruppe ut som laga sitt eget parti:

  • Nepal Kamyunishta Parti (2006) – NKP (2006), Communist Party of Nepal (2006) – forkortelse CPN (2006).

Dette partiet var leda av generalsekretær Bijaya Kumar og talsperson Narendraman KC. Enda en sentral person var Keeshab (eller Keeshav) Nepal. Ingen medlemmer av sentralkomiteen i det gamle partiet skal ha vært med.

Presseartikler hevda at NKP(2006) la seg nær maoistene. Det kritiserte ledelsene for de fløyene som hadde brutt med hverandre i mai, men spesielt Mohan Bikram Singh.

Dette partiet hadde ikke støtte fra noen parlamentsmedlemmer, og det ser ikke ut til at det danna sin egen utgave av valgfronten JMN.

Det fikk lite oppmerksomhet i pressa og det politiske liv utover høsten.

Ifølge noen opplysninger gikk det i oppløsning over nyttår. I mai 2007 sa Prachanda i en tale i Kathmandu at NKP(2006) hadde gått opp i NKP(Maobadi) for flere måneder sida.

Ny splittelse i oktober-november rediger

JMN(Ale) rediger

På høsten 2006 gjennomgikk JMNs majoritetsfløy (leda av Sherchan), en ny splittelse.

I parlamentet tok utbryterne 2 av 3 representanter, så Sherchans fløy blei sittende med 1. Utbryterne laga også sitt eget Janamorcha Nepal, så tre grupper i parlamentet brukte nå dette navnet.

  • JMN (Ale) blei et vanlig brukt navn på den nye utbryterfløya, etter lederen Chitra Bahadur Ale.

Disse JMN-utbryterne sa også at de rekna seg som medlemmer av Sjupartialliansen. De forsøkte å komme inn på møtet der fredsforhandlingene mellom regjeringa og NKP(Maobadi) blei avslutta i november, og nominerte nye medlemmer til Nepals overgangsparlament. I tråd med det som nå var blitt praksis ved partisplittelser i Sjupartialliansen, blei de avvist over hele linja.

NKP (EKM) (Singh Shrish) rediger

Ut fra partiet NKP (Ekda Kendra Masal) leda av Prakash, sprakk i oktober/november enda et nytt parti.

Dette partiet hadde som generalsekretær Ram Singh Shrestha, bedre kjent som Ram Singh Shrish, partinavn Rajbir. Han var tidligere generalsekretær i Mohan Bikram Singhs NKP(Masal) før sammenslåinga i 2002, men hadde i 2005-2006 kommet mer og mer på kant med Mohan Bikram.

Igjen brukte utbrytergruppa navnet NKP(EKM). Uheldigvis kom pressa derfor også ofte til å identifisere det ved å henge på et Singh i parentes:

  • Nepal Kamyunishta Parti (Ekda Kendra Masal) (Singh).

En mindre forvirrende variant er NKP (EKM) (Singh Shrish). (Problemet blei løst i april 2007, da NKP(EKM) (Singh Shrish) gikk inn i et nytt parti, NKP (Ekikrit)).)

Våren 2007: Nye parlamentarikere, ny minister rediger

Høsten 2006 kom det også ei ubekrefta melding om at partisekretær Prakash i det opprinnelige NKP(EKM) ønska at hans parti skulle slutte seg sammen med NKP(Maobadi). Hva Amik Sherchan og maoistpartiets ledelse mente om dette, er ikke kjent.

I Nepals overgangsparlament 2007 som blei konstituert den 15. januar, fikk NKP(EKM)s front JMN 3 nye representanter. JMN var nå igjen størst av de kommunistiske småpartiene med 4 plasser, like mange som NMKP, og en mer enn Mohan Bikram Singhs gruppe.

I Nepals overgangsregjering 2007 mista Amik Sherchan stillinga som visestatsminister, men fikk på ny tilbud om helseministeriet. (Sherchan hadde hatt begge ministerier). Partiet protesterte mot at det ikke hadde fått være med på avgjørelsen og unnlot å komme med kandidater, slik at regjeringa blei konstituert 1. april uten noe medlem fra JMN. Seinere nominerte JMN ikke en, men to ministerkandidater: Parlamentsgruppas leder Giriraj Mani Pokhrel, og lederen av partiets kvinneforbund, Shashi Shrestha. Regjeringsleder G. P. Koirala tok seg god tid med å reagere, men den 29. april blei Pokhrel innsatt som helseminister. (Noen avisartikler hevda at JMN ville få en ministerpost til seinere.)

I april 2007 registrerte Janamorcha Nepal seg som parti foran valget på grunnlovsgivende forsamling. Dette førte til at de to nye gruppene med samme navn fra 2006 måtte skrifte navn. NKP(EKM) blei dermed aleine om å ha valgfronten Janamorcha Nepal. Ettersom både NKP(EKM) (Sing Shrish) og deres valgfront JMN (EKM) (Ale) gikk inn i det nye NKP (Ekikrit), satt NKP(EKM) (Prakash) også igjen med bare en konkurrent om partinavnet, NKP (EKM) (Bikram Singh).

Masseorganisasjoner rediger

(Denne oppsummeringa gjaldt for NKP (EKM) før partisplittelsene i 2006.)

Studentforbundet til NKP (EKM) er

  • All Nepal National Free Students’ Union (United).

(ANNFSU-U) blei danna 25. september 2002, da NKP (Ekta Kendra)s studentorganisasjon All Nepal National Free Students’ Union (sixth) slo seg sammen med NKP (Masal)s All Nepal National Free Students’ Union (2022). Krishna Adhikari blei valgt til leder.

  • Partiets kvinnebevegelse var fra starten leda av Surya Thapa (president) and Anjana Bisankhe (generalsekretær). I 2007 var kvinnebevegelsen leda av Shashi Shresta.
  • Kulturbevegelsen heter Indreni-Raktim Cultural Family.

Fronter i India:

  • All India Nepalese Unity Society (Mainstream)
  • All-India Nepali Students’ Association

Se også rediger

Eksterne lenker rediger