Nepal Kamyunishta Parti (Marksbadi Leninbadi Maobadi Kendra)

Nepal Kamyunishta Parti (Marksbadi Leninbadi Maobadi Kendra) (NKP (Malema Kendra)) – Communist Party of Nepal (Marxist-Leninist-Maoist Centre)Nepals Kommunistiske Parti (marxist-leninist-maoistisk senter)) var et lite kommunistparti i Nepal.

Partistifting 15. november 2005

rediger

NKP(Malema Kendra) blei danna 15. november 2005 ved sammenslåinga av to enda mindre partier.

NKP (MLM) skal ha oppstått ved en splittelse i NKP (Chautho Mahadhiveshan) i 1981.

Det andre, og sansyligvis minste partiet var

NSP (MLM) oppsto ved en splittelse i NKP (MLM) på 1980-tallet.

Partiet var også kjent som NSP(Malema) og Communist Party of Nepal (Samyabadi). Partileder var Nanda Kumar Prasai. Et annet ledende medlem var Kumar Belbase.

Ingen av partiene var på 1990-tallet representert i parlamentet. (Om deres historie før november 2005, se hovedartikkel om hvert enkelt parti.) ledere i det nye NKP(Malema Kendra) var fra starten Krishna Das Shresta, tidligere leder i NKP(MLM), og Nanda Kumar Prasai fra NSP(MLM).

Med i alliansen Samyukta Bammorcha

rediger

Som begge sine forgjengerpartier, var NKP (SMLM) med i fronten av kommunistiske småpartier, Samyukta Bammorcha (SBM).

Gjennom det var partiet også med i Sjupartialliansen for demokrati i Nepal, der Samyukta Bammorcha var den minste partneren. Fra mai 2006 har Samyukta Bammorcha en minister i Sjupartialliansens regjering. SBM fikk 3 representanter i Nepals overgangsparlament 2007. NKP(Malema Kendra)s generalsekretær Nanda Kumar Prasai var en av SBMs representanter.

Ny partisplittelse desember 2006

rediger

NKP(MLM) (Tamang)

rediger

I desember 2006 splitta NKP(SMLM) seg, og et nytt parti oppsto:

  • Nepal Kamyunishta Parti (Marksbadi Leninbadi Maobadi Kendra) (Tamang) – NKP(Malema Kendra) (Tamang).

Det nye partiet, Nepal Kamyunishta Parti (Malema Kendra) (Tamang), så ut til å ha identisk navn med partiet det brøyt ut fra.

Det nye partiet hevda at det representerte flertallet i partiet, og hadde ekskludert de tidligere lederne, president Krishna Das Shrestha og generalsekretær Nanda Kumar Prasai. Til leder valgte de Sitaram Tamang. Med i ledelsen var Ashok Kumar Siwa og Raj Kumar Lama.

Det nye partiet annonserte at det valgte representanter til SBM og innstilte representanter til Nepals overgangsparlament. Men som andre partier som blei rekna som splittelsesgrupper fra medlemmer av Sjupartialliansen for demokrati i Nepal blei det avvist både i Sjupartialliansen, SBM og parlamentet.

Slutt i april 2007

rediger

Tamangs parti eksisterte bare i fire måneder, før det gikk inn i et nytt parti i april 2007.

Samlingspartiet blei danna av tre små kommunistpartier: NKP(EKM) (Sing Shrish), NKP(ML) (2007) og NKP(MLM) (Tamang), for å registrere et felles parti til valget på grunnlovsgivende forsamling i 2007.

Inn i parlamentet i 2007

rediger

Det opprinnelige NKP(SMLM), fortsatt leda av Krishna Das Shresta, beholdt medlemskapet i Sjupartialliansen og SBM.

I Nepals overgangsparlament 2007, som blei konstituert 15. januar, fikk Samyukta Bammorcha (SBM) tre plasser, som blei delt mellom de tre medlemspartiene. NKP(SMLM)s representant blei tidligere NSP(MLM)-leder N.K. Prasai.

NKP(SMLM) fortsatte som regjeringsparti via SBM i Nepals overgangsregjering 2007 som blei proklamert 1. april. Heller ikke denne gangen var partiet representert direkte. Regjeringsmedlemmet var henta fra NKP(ML).

I mai 2007 sa Prachanda på et åpent møte i Kathmandu at Krisna Das Shrestas parti hadde avtalt å gå inn i NKP(Maobadi).

Se også

rediger
Autoritetsdata