All Nepal Communist Revolutionary Coordination Committee (Marxist-Leninist)

All Nepal Communist Revolutionary Coordination Committee (Marxist-Leninist) – ANCRCC (ML) – (Den All-nepalske Revolusjonære Kommunistiske Koordinasjonskomiteen (marxist-leninistisk)), var en partibyggende organisasjon i Nepal fra 1975 til 1978.

Historisk var den et skritt på veien i oppbygginga av det som skulle bli Nepals store, legale og moderate kommunistparti fra 1991, som er best kjent som UML.

Organisasjonen var danna med utgangspunkt i Jhapeli-gruppa, ei lokal kommunistgruppe som starta et opprør i distriktet Jhapa i 1971. I åra som fulgte begynte den å slå seg sammen med andre lokale grupper.

ANCRCC (ML) fortsatte og systematiserte dette organisatoriske arbeidet ved å slå seg sammen med et stort antall andre kommunistgrupper. Noen var lokale organisasjoner som hadde fortsatt å fungere etter at det gamle Nepals Kommunistiske Partis organisasjon slutta å fungere rundt 1965. Etter dette hadde Nepal en svært oppsplitta kommunistbevegelse med en mengde kommunistpartier og mindre grupper. Mange av organisasjonene som ANCRCC (ML) rekrutterte, var danna ved splittelser i disse partiene.

Stiftelsen av dette samarbeidsforumet var også en motreaksjon mot dannelsen av det nye prokinesiske kommunistpartiet NKP (Chautho Mahadhiveshan) (parentesen betyr Fjerde landsmøte) i 1974, som blei det største og viktigste kommunistpartiet i Nepal på resten av 1970-tallet. Lederne av Jhapeli-gruppa rekna seg også som tilhengere av Mao Zedongs Tenkning, og så derfor dette nye partiet som en konkurrent.

Politisk fortsatte ANCRCC (ML) å følge Jhapeli-gruppas naxalittiske politikk. Den konsentrerte utbygginga si om områder på landsbygda med sikte på å starte væpna kamp, likvidere godseiere osv.

Den politisk suverene lederen av gruppa var C. P. Mainali. Andre medlemmer var K. P. Sharma Oli og Madan Kumar Bhandari, som kom med i 1977.

I 1978 stifta ANCRCC (ML) det nye partiet NKP (ML), som blei 1980-tallets største kommunistparti i Nepal.

Det nye partiet fortsatte fra starten å bygge videre på Jhapeli-gruppas naxalittiske politikk, samtidig som det trakk inn nye lokale kommunistgrupper. C. P. Mainali var første generalsekretær.

Etter flere års utvikling i moderat retning blei NKP (ML) i januar 2001 den viktigste og dominerende partneren i danninga av NKP (forent marxistisk og leninistisk) alias UML.

Se også rediger

Autoritetsdata