Den forente venstrefronten (2002)

United Left Front – Nepal (ULF-N, Samyukta Bammorcha (transkriberes også Sanyukta) – SBM), Den Forente Venstrefronten – Nepal) er en samarbeidsorganisasjon, opprinnelig stifta av fem små kommunistpartier den 3. oktober 2002.

Flagget til Samyukta Bammorcha

Fra mai 2006 er ULF – N regjeringsparti, som medlem av Sjupartialliansen for demokrati i Nepal.

(En organisasjon med nesten samme navn, United Left Front, var aktiv under demokratioppøret i Nepal i 1990 og gikk i oppløsning i 1991. Disse to organisasjonene har ingen forbindelse med hverandre.)

Samyukta Bammorcha stiftes rediger

I 2002 blei Nepals borgerkrig 1996 - 2006 mye mer voldsom, og tapstallene økte. Hæren kom nå for første gang med i krigen, og antallet brudd på menneskerettighetene økte. Regjeringa og kongehuset innskrenka de demokratiske rettighetene. I mai blei parlamentet oppløst, og i oktober avsatte kong Gyanendra regjeringa og tok regjeringsmakta sjøl.

SBM blei danna for å samordne 5 små kommunistpartierss kamp for å forsvare demokratiet mot denne stadig åpnere udemokratiske politikken.

De 5 partiene som grunnla ULF – N var:

Ingen av partiene var representert i parlamentet som blei valgt i 1999. Hver for seg hadde de liten betydning. Politisk hadde de egentlig ikke mye til felles, men spente over hele spekteret av nepalsk kommunisme. Historisk stamma de både fra den mest moderate prosovjetiske fløya og den mest revolusjonære prokinesiske. SBM kunne kalles et oppsamlingsheat for småpartier som ellers ikke ville hatt politisk innflytelse.

Leder for SBM var fra starten C.P. Mainali fra NKP (ML). Ledelsen roterte mellom medlemspartiene hver 6. måned.

SBM inn i Sjupartialliansen, sammenslåinger rediger

Etter kong Gyanendras andre statskupp 1. februar 2005 oppretta de viktigste parlamentariske partiene Sjupartialliansen for demokrati i Nepal.

SBM blei det minste partiet i Sjupartialliansen, tross at det ikke hadde parlamentarisk representasjon.

Dette ga både SBM og medlemspartiene større politisk betydning, og bidro også til at fire av medlemspartiene slo seg sammen for å stå sterkere. På slutten av året blei de 5 partiene redusert til 3 ved sammenslåinger:

  • 15. november slo NKP(MLM) og Nepal Samyabadi Party (Marksbadi-Leninbadi-Maobadi) seg sammen til NKP (forent m-l-m) (NKP(SMLM).

Regjeringsparti fra mai 2006 rediger

Etter seieren i demokratiopprøret Jana Andolan 2006 Sjupartialliansen ei koalisjonsregjering med G. P. Koirala som statsminister.

I mai blei Prabhu Narayan Chaudhari fra NKP(SM) minister for jordreform og administrasjon (management) på vegne av SBM.

Chaydhari blei etterhvert utsatt for sterk kritikk både innafor NKP(SM) og SBM.

Krise og splittelser ved årsskiftet 2006 - 2007 rediger

30. mars 2006 blei Mainali erstatta av Chaudhari som leder i SBM. I oktober tok Mainali over som leder igjen.

På denne tida gikk SBM inn i ei krise. Alle tre medlemspartier blei splitta i to. Det er også mulig at det for ei tid fantes to organisasjoner som begge kalte seg SBM.

SBM i overgangsparlamentet og overgangsregjeringa rediger

I Nepals overgangsparlament som blei konstituert 15. januar 2007, fikk ULF – N utpeke 3 representanter, og fikk dermed for første gang parlamentarisk representasjon.

I Nepals overgangsregjering 2007, som blei konstituert 1. april, fikk BSM samme ministeriet som før. Minister var denne gangen Jagat Bogati fra NKP(ML).

Se også rediger