Nepal Samyabadi Sangh

Nepal Samyabadi Sangh ( NSS -Nepal Communist LeagueNCL – Nepals Kommunistforbund) var et lite kommunistparti som eksisterte fra 1970-tallet til midt på 1990-tallet i Nepal.

Grunnlegger og leder var Shambhuram (skrives også Shambhu Ram) Shresta (født 1919 (?), død januar 2006), som hadde vært et sentralt partimedlem i ledelsen i det opprinnelige Nepal Kamyunishta Parti før 1960.

Han var en av flere kommunistledere som fikk langvarige fengselsstraffer etter at kong Mahendra gjennomførte statskupp og forbøy alle partier i desember 1960. Da han kom ut av fengselet, knytta han seg til Man Mohan Adhikaris gruppe. I 1971 danna Mohan Bikram Singh og Nirmal Lama, et par andre gamle partiledere som også hadde sona lange fengselsstraffer, danna organisasjonen The Central Nucleus (Den Sentrale Kjerna) for å prøve å gjenforene det gamle kommunistpartiet. Ahdikari og Shresta blei sentrale medarbeidere.

Da dette forsøket slo feil og de sentrale deltakerne gikk hver sin vei, fortsatte Shamburam Shresta å jobbe sammen med Adhikari. Men midt på 1970-tallet brøyt han ut og laga Nepal Samyabadi Sangh, angivelig fortsatt med samling av det nå meget store antallet kommunistpartier i Nepal som mål. (I 1979 omdanna også Adhikari sin gruppe til et nytt kommunistparti, NKP (Manmohan)).

Under den store demokratirevolusjonen Jana Andolan 1990 gikk Shrestas NSS med i den mest revolusjonære av de to frontene av kommunistpartier: Samyukta Rashtriya Janaandolan, der bl.a. partiene til Prachanda og Mohan Bikram Singh var med, og Baburam Bhattarai var leder.

Men da Prachandas NKP (Mashal) og flere andre partier slo seg sammen til det nye NKP (Ekda Kendra) i november 1990, var NSR ikke med.

Partiet fortsatte i de nærmeste åra å plassere seg politisk blant de revolusjonære partiene på venstre fløy. NSS deltok i Joint People's Agitation Committee (Folkets felles aksjonskomite), ei samarbeidsgruppe der bl.a. NKP (Ekda Kendra) deltok, som oppfordra til generalstreik 6. april 1992. Politiet skøyt på demonstrantene, og ifølge menneskerettighetsgrupper blei 14 drept.

I lokalvalget 1992 deltok NSS i et samarbeid av fem partier, der Prachanda/B. Bhattarais valgparti Samyukta Janamorcha Nepal og Nepal Mazdoor Kizan Party var de vikigste.

På midten av 1990-tallet gikk NSS og Shambhuram Shresta inn i det store, moderate og parlamentariske kommunistpartiet kjent som UML.

Under den store partisplittelsen i UML i 1998, fulgte Shamburam Shresta med over i det nye NKP (ML).