Nepal Kamyunishta Parti (Marksbadi)

kommunistparti i Nepal

Nepal Kamyunishta Parti (Marksbadi) (Communist Party of Nepal (Marxist) – Nepals Kommunistiske Parti (marxistisk), stifta 1987, var et moderat kommunistparti i Nepal, leda av Sahana Pradhan.

Pradhan, som er en av Nepals få kjente, kvinnelige kommunistledere, tok over ledelsen av NKP (Pushpa Lal) da hennes mann. Pushpa Lal Shresta døde i 1978.

I 1986 slo hun partiet sammen med et mindre parti leda av Man Mohan Adhikari, som var kjent som NKP (Manmohan) eller NKP (Adhikari).

Politisk sto NKP (Marksbadi) nær det største legale indiske kommunistpartiet, Communist Party of India (Marxist), kjent som CPM.

Sammenslåinga bekrefta at partiet nå var det nest viktigste av de moderate kommunistpartiene i Nepal, etter NKP (Marksbadi Leninbadi).

NKP (Marksbadi) fortsatte NKP(Pushpa Lal)s politikk med å gå inn for samarbeid med Nepals Kongressparti.

I 1999 danna det, sammen med NKP (ML), en enhetsfront av 7 for det meste moderate kommunistpartier: Den Forente Venstrefronten (ULF), der Sahana Pradhan blei leder.

Under det store demokratiopprøret Jana Andolan 1990, blei ULF den viktigste samarbeidspartneren for Nepals Kongressparti. De to største moderate kommunistpartiene supplerte hverandre. NKP(ML) hadde flest og yngst medlemmer og et godt landsomfattende partiapparat. Men med mest unge ledere, som hadde vokst opp i illegalitet, mangla det kjente politiske personligheter. NKP (Marksbadi) var svakere organisatorisk, men hadde eldre, berømte og respekterte ledere.

ULFs ledelse av Jan Andolan la grunnlaget for at de to partiene i januar 1991 slo seg sammen til et nytt, parlamentarisk kommunistparti: NKP (Ekikrit Marksbadi ra Leninbadi), vanligvis kjent som UML.

Sahana Pradhan blei UMLs første president.

Man Mohan Adhikari blei i 1994 UMLs første (og til nå eneste) statsminister.

Ei lita gruppe tidligere medlemmer av NKP, som blei ekskludert fra UML i 1991, danna 1. november 1991 et nytt parti som seinere tok det samme partinavnet i bruk igjen. For å unngå forvekslinger med det opprinnelige partiet kalles det ofte

Se også rediger

Autoritetsdata