Nepal Kamyunishta Parti (Marksbadi) (1991)

Nepal Kamyunishta Parti (Marksbadi) (1991) var et lite kommunistparti i Nepal, som blei stifta 1. november 1991. For å unngå forvekslinger med et tidligere NKP (Marksbadi), som fantes mellom 1987 og januar 1991, føyes (1991) til i tittelen.

Det var i hele sin levetid leda av Prabhu Naryan (eller Prabhunarayan) Chaudhary.

Partiet blei stifta av ei gruppe medlemmer av det opprinnelige NKP (Marksbadi), som forsvant da det i januar 1991 var med på å danne det nye, store NKP (Ekikrit Marksbadi ra Leninbadi) (vanligvis kjent som UML) i januar 1991.

Medlemmene av NKP(Marksbadi) fikk fra starten av 50% av lederstillingene i UML, først og fremst fordi dette partiet hadde flere gamle, landskjente ledere fra det opprinnelige Nepals Kommunistiske Parti. Det organisatorisk og politisk dominerende partiet i sammenslutninga, NKP(ML), hadde vokst fram i illegalitet med en ny generasjon av unge, ukjente ledere, og trengte kjente ansikter for å stille til valg.

I løpet av 1991 mente mange tidligere medlemmer av NKP(Marksbadi) at folk fra NKP(ML) styrte UML i alt for stor grad. Særlig reagerte de på at de blei skjøvet til side i nominasjonene til parlamentsvalget. Det utvikla seg en partikamp, og ei gruppe tidligere Marksbadi-medlemmer blei ekskludert.

I november 1991 danna gruppa et nytt kommunistparti som de så som fortsettelsen av det gamle NKP (Marksbadi).

Fra starten av var partiet kjent under det engelske navnet Communist Party of Nepal (15 September 1949) (etter den offisielle stiftelsesdatoen til det første Nepal Kamyunishta Parti), men etter et år tok partiet tilbake det gamle partinavnet NKP (Marksbadi).

Partiets studentorganisasjon var Nepal Progressive Students Union, og partiets fagbevegelse var Nepal Trade Union Centre (NTUC).

Partiet fikk liten betydning, og har aldri vært representert i nasjonalforsamlinga.

Ved valget i 1994 stilte det 49 kandidater og fikk 0,39%.

I 1999 stilte det 28 kandidater og fikk 0,094%.

Noen kilder hevder at 6. april 1999 gikk 5 153 medlemmer av NKP (Marksbadi) inn i UML. Påstanden må tas med forbehold, fordi det lyder merkelig at partiet skulle ha så mange medlemmer på denne tida.

3. oktober 2002 gikk partiet sammen med fire andre små kommunistpartier om å stifte fellesorganisasjonen Samyukta Bammorcha (Den Forente Venstrefronten – også kjent som ULF – N).

Etter kong Gyanendras statskupp 1. februar 2005 gikk ULF – N inn som den minste partneren i Sjupartialliansen for demokrati i Nepal.

I september 2005 slo NKP (Marksbadi) seg sammen med et annet lite parti i Samyukta Bammorcha, NKP(Sanyukta) (NKP(forent)). Om historia til NKP(forent), se artikkel om NKP(S).

De danna det nye partiet NKP (Sanyukta Marksbadi) (Communist Party of Nepal (Unified Marxist) – NKP (forent marxistisk)).

Ettersom NKP (Marksbadi) var en siste rest av den promaoistiske fløya til Pushpa Lal Shresta i det gamle NKP, mens NKP (forent) var den siste resten av flere små prosovjetiske partier som splitta seg nettopp fra Pushpa Lal, var denne sammenslutninga et litt ironisk historisk punktum for begge partiene.

Se også rediger