Nepal Kamyunishta Parti (Marksbadi Leninbadi)

Nepal Kamyunishta Parti (Marksbadi Leninbadi) (NKP (ML), Communist Party of Nepal (marxist-leninist], Nepals Kommunistiske Parti (marxist-leninister)) var et kommunistisk parti i Nepal som blei stifta i 1978. I januar 1991 gikk partiet opp i NKP (Ekikrit Marksbadi ra Leninbadi), vanligvis kjent som UML.

Utgangspunktet for partiet var Jhapeli-gruppa, som utover 1970-tallet samla flere kommunistiske organisasjoner i All Nepal Communist Revolutionary Coordination Committee (Marxist-Leninist). Denne organisasjonen innkalte kongressen som stifta MKP (ML).

Partiets første generalsekretær var et sentralt medlem av Jhapeli-gruppa, Chandra Prakash Mainali.

I starten var NKP (ML) et maoistisk parti, inspirert av naxalittene i India. Men utover 1980-tallet utvikla det seg i moderat retning, og tok etter hvert et oppgjør med maoismen. Et første skritt i denne retninga var at C. P. Mainali i 1982 blei erstatta som partisekretær av Jhala Nath Khanal.

Madan Kumar Bhandari, som blei partisekretær i 1989, førte utviklinga i moderat retning videre. Han sørga for at partiet kvitta seg med Maos program for nydemokratisk revolusjon, og innførte isteden ei politisk målsetting han kalte folkets flerpartidemokrati.

Partiet rekrutterte kraftig og vant mange unge medlemmer. På 1990-tallet blei det Nepals best organiserte og største kommunistparti. Ved starten på demokratiopprøret Jana Andolan 1990, hadde det om lag 2 000 medlemmer.

I 1989 danna det sammen med et anna moderat kommunistparti, NKP (Marksbadi), en frontorganisasjon av sju kommunistpartier som blei kjent som ULF (etter den engelske forkortelsen for United Left Front).

Framgangene til ULF i revolusjonsåret 1990 la grunnlaget for at NKP(ML) og NKP (Marksbadi) i januar 1991 slo seg sammen til det nye, store moderate og parlamentariske kommunistpartiet UML. Madan Bhandari blei UMLs første generalsekretær. Mange sentrale ledere i UML kommer fra NKP(ML).

Etter at det første NKP(ML) blei nedlagt, har to nye kommunistpartier blitt oppretta med samme navn. For å skille mellom disse tre partiene, markeres stiftelsesåret ofte etter navnet:

  • NKP (ML) (1998) var et stort utbrudd fra UML i 1998, der flere ledere fra det første NKP (ML) deltok. Partiet gikk inn igjen i UML i januar 2002.
  • NKP (ML) (2002) blei stifta etter at NKP (ML) gikk inn igjen i UML. Ei mindre gruppe ledere som ikke ville være med, leda av C. P. Mainali (som var det opprinnelige NKP(ML)s første generalsekretær fra 1978), organiserte dette 3. NKP(ML). Det eksisterer fortsatt.

Se også rediger