Janamorcha Nepal (nepalsk: जनमोर्चा नेपाल ) (forkortelse JMN, People's Front, Nepal, Enhetsfronten, Nepal) var opprinnelig en valgfront for et kommunistparti i Nepal, NKP (Ekda Kendra Masal).

Etter to splittelser i mai og oktober–november 2006 fantes det i en periode tre organisasjoner som alle kalte seg JMN. Fra april 2007 skiftet to av disse gruppene navn, og det fins igjen bare et JMN.

Fra starten i 2002 til mai 2006 rediger

NKP (EKM) ble stiftet i juli 2002 ved at de to partiene NKP (Masal) og NKP (Ekda Kendra) slo seg sammen.

Disse partiene hadde også hver sin valgfront, som stilte til det siste parlamentsvalget i 1999:

De to valgfrontene ble den 10. juli 2002 formelt slått sammen til Janamorcha Nepal, med til sammen 6 representanter fra 1999. Antallet fikk i første omgang liten praktisk betydning, for kong Gyanendra oppløste parlamentet allerede samme høst.

Etter Gyanendras statskupp 1. januar 2005, gikk Jana Morcha Nepal inn i Sjupartialliansen for demokrati i Nepal.

I mars 2006 var JMN en av de tre partene i Sjupartialliansen, som var med på forhandlinger i Delhi i India, med opprørspartiet NKP (Maobadi). JMNs morparti, NKP (EKM), var også representert. (De to andre partene fra Sjupartialliansen som var i forhandlingene, var Nepals Kongressparti og UML.)

Splittelse i mai 2006 rediger

I perioden fra november 2005, da Sjupartialliansen offisielt startet sitt samarbeid med NKP (Maobadi), og fram til diktaturet falt i april 2006, ble det klart at det var stadig større motsetninger mellom to fløyer i JMN ledet av kommunistveteranen Mohan Bikram Singh og Amik Sherchan.

I mai 2006 sprakk Janamorcha Nepal i to organisasjoner. I pressen ble de ofte kalt:

 • JMN (Serchan)
 • JMN (KC)

De to fløyene delte parlamentsgruppa på midten, og fikk 3 representanter hver.

Gruppen som beskrives som opposisjonen, som støtta Mohan Bikram Singh, hadde møte i Butwal den 26. og 27. mai, der den valgte disse topplederne:

 • president og parlamentarisk leder Chitra Bahadur KC
 • generalsekretær Dilaram Acharya.

Ved den opprinnelige sammenslåingen laget JNM en sentralkomite med 46 medlemmer, 23 fra hver fløy. Men i JNM (Singh) fulgte bare 13 av disse medlemmene med.

Majoritetsfløya i JNM hadde som parlamentarisk leder Amik Sherchan. 10. juni gikk han inn i Sjupartialliansens regjering som visestatsminister og helseminister.

Ny splittelse i oktober–november 2006 rediger

På høsten 2006 gikk JMN (Sercham) gjennom en ny splittelse. En minoritet gikk ut, som fra nå av også ble kalt

 • JMN (Ale).

Pari Thapa ble oppfattet som den politiske lederen av den nye organisasjonen. Formelt er han visepresident, mens president er Chitra Bahadur Ale.

Utover høsten trykte flere nepalske aviser spekulasjoner om at JMN (Sherchan) kan gå sammen med NKP (Maobadi).

I november hevdet Madhav Kumar Nepal at JMN-fraksjonen til Ale kan gå med i hans parti UML.

Representasjon i Sjupartialliansen og overgangsparlamentet rediger

JMN (Sherchan) beholdt JMNs medlemskap i Sjupartialliansen.

De to andre JMN-organisasjonene ble nektet å delta i alliansens forhandlinger med NKP (M), og underskrev ikke på de to partenes felles avtaler.

Alle tre JMN-organisasjoner fikk også representasjon i overgangsparlamentet, som ble konstituert 15. januar 2007:

 • JMN (Sherchan) fikk 4 representanter – 3 nye som medlem av Sjupartialliansen.

De to andre beholdt sine representanter, men fikk ingen i tillegg:

 • JMN (KC) fikk 3 representanter.
 • JMN (Ale) fikk 2 representanter.

Konflikt ved dannelsen av overgangsregjeringen rediger

Da Nepals overgangsregjering 2007 ble dannet, ble de mindre partiene i Sjupartialliansen igjen satt utafor forhandlingene. Regjeringssjef G. P. Koirala førte forhandlingene i hemmelighet sammen med maoistlederen Prachanda, uten at de andre fikk vite noe før alt var avgjort.

Like før konstitueringa av den nye regjeringen 1. april fikk Janamorcha Nepals leder Amik Sherchan vite at han mistet stillingen som visestatsminister. Han fikk beskjed om at JMN fikk tilbud om å beholde jobben som helseminister.

Sherchan protesterte, og nektet å nominere noen minister fra JMN innen tidsfristen. Regjeringen ble derfor konstituert uten noen minister fra JMN.

Senere i april nominerte JMN ikke en, men to ministerkandidater: Leder av parlamentsgruppen Giriraj Mani Pokhrel, og leder av kvinneforbundet til NKP (EKM) Shashi Shresta.

29. april ble Pokhrel innsatt som helseminister. (Ifølge noen nyhetsartikler kunne JMN få en minister til senere.)

JMN (Sherchan) tar monopol på Janamorcha Nepal-navnet rediger

Foran valget på Nepals grunnlovsgivende forsamling, registrerte JMN(Sherchan) seg under partinavnet Janamorcha Nepal.

Det tvang de to andre fløyene til å gi opp JMN-navnet og ta andre partinavn isteden.

 • JMN (KC) nyregistrerte seg som Rashtriya Jana Morcha (RJM) – på engelsk National People's Front (NPF).

Dette er det samme navnet som NKP (Masal)s valgfront brukte opp til 2002, før sammenslåingen som førte til at JMN ble dannet. (Der det kan føre til forveksling, vil den nye valgfronten bli kalt:

 • RJM (2007) (NPF – (2007)).
 • JMN (Ale) gikk med sine 2 parlamentarikere inn i et nytt parti sammen med 3 mindre kommunistpartier:

Dermed hadde Amik Sherchans fløy igjen sikret seg eneretten til bruken av navnet Janamorcha Nepal i parlamentet og foran neste valg.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger