Janatantrik Terai Mukti Morcha

Janatantrik Terai Mukti Morcha (JTMM – Tarais Demokratiske (alternativt Folkelige) Frigjøringsfront) er en organisasjon i Nepals lavlandsområde Tarai, danna i 2004 av tidligere medlemmer av en støtteorganisasjon for NKP(Maobadi).

Janatantrik Terai Mukti Morcha

I august 2006 blei organisasjonen splitta i to:

Splittelse i NKP(M) 2004 rediger

Initiativet til JTMM blei tatt av tidligere maoistleder Jay Krishna Goit, som tidligere leda maoistenes støtteorganisasjon Madheshi Liberation Front. (Se artikkel om NKP (Maobadi) – masseorganisasjoner.)

Han sendte ut ei pressemelding sist i juli 2004, der han bl.a. kritiserte NKP(M) for å diskriminere madhesi-folk.

Goit anklaga NKP(M) for ikke å være for autonomi for Tarai.

Splittelsen skal ha vært størst i distriktet Saptari i Østregionen i Nepal. Det og nabodistriktet Sunsari ser ut til å være JTMMs hovedstøttepunkter. Bevegelsen ser ut til å være mest aktiv i 7 – 8 distrikter i det østlige Tarai fra disse to og vestover til distriktene Maottari og Sarlahi i Sentralregionen.

(For oversikt over distrikter og regioner, se hovedartikkel Nepals geografi.)

JTMM er blitt anklaga av pressa for å bl.a. drive med kidnapping for betaling.

Økt aktivitet etter våpenhvilen 2006 rediger

Etter våpenhvilen i mai 2006 trappa JMTT opp sin virksomhet.

Organisasjonen fikk oppmerksomhet i nyhetene i juli 2006, etter ei rekke episoder i Tarai der tilhengere av NKP(M) blei drept.

På en pressekonferanse i Rabirjaj 17. juli sa Matrika Prasad Yadav, politbyråmedlem i NKP(M) og leder for partiets nåværende støtteorganisajon i Tarai, Madheshi People's Rights Front, at partiet var «tvunget til å erklære krig mot JTMM fordi organisasjonen hadde drept maoistiske kadre».

Yadav anklaga kong Gyanendra og India for å stå bak JTTM. Han sa at maoistene hadde tatt kontakt med JTTM for å få istand forhandlinger, «men de viste ingen interesse og fortsatte å drepe våre kadre». Yadav sa at krigen vil fortsette til JTTM kommer til forhandlingsbordet.

JTMM splitta høsten 2006 rediger

I august 2006 sprakk JTMM i to.

Det skal angivelig hadde vært motsetninger fra tidlig på våren, da JTMMs leder Goit kritiserte Jwala Singh, JTMMs «østlige kommandant».

Nå organiserte Singh en egen kongress som valgte ham til leder. Hans fløy blei kjent som JTMM (Singh) eller JTMM – J.

Den opprinnelige organisasjonen blei omtalt som JTMM (Goit).

Utover høsten trappa begge fløyer opp sin virksomhet, kanskje i konkurranse med hverandre.

Etter fredsslutninga i borgerkrigen i Nepal i november, gjennomførte de bl.a. aksjoner der de erklærte at det var forbudt for biler fra de høyereliggende delene av Nepal å kjøre i Tarai, og gikk til angrep på folk som er pahade (innvandrere fra ås-distriktene i Nepal).

Regjeringa til G. P. Koirala sa seg villig til å forhandle, og begge fløyer av JTMM svarte at de var klare til samtaler. Samtidig trappa de opp aksjonene og stilte krav som skulle innfris før forhandlinger starta, som i praksis var slik at samtaler vanskelig kunne starte.

Begge fløyer blir åpent separatistiske rediger

Goit uttalte tidlig i januar 2007 at Nepal ikke hadde rett til Tarai, det må bli slutt på «infiltrasjon av nepalere», og JTMM vil hindre valg på ei grunnlovsgivende nasjonalforsamling i Tarai.

Det blei dermed klart at Goits JTMM ikke lenger er for autonomi, men er en klart separatistisk organisasjon, som krever at Tarai skal skilles ut fra staten Nepal.

Ikke lenge etter ga Singh et intervju, der han også sa at hans parti krever en uavhengig stat i Tarai.

Singh sa også at hans JTMM har militære enheter av «kompanis størrelse» i «3-4 distrikter». (Et kompani i den maoistiske Folkets frigjøringshær, som Singh tidligere tilhørte, har 100 til 200 soldater.)

Se også rediger

Eksterne lenker rediger