Soknedalen

dalstrøk i Ringerike kommune
(Omdirigert fra «Ytre Soknedalen»)

Soknedalen eller Sognedalen er et dalføre i Ringerike kommune i Buskerud. Dalføret ligger langs elva Sogna og går i vest-nordvestlig retning til grensen mot Krødsherad og Flå i Viken og Sør-Aurdal i Innlandet. Dalføret ligger i Norderhov prestegjeld.

Utsyn mot Norefjell fra Soknedalen
Utsyn over Heggen mot Veme i Ytre Soknedalen
Utsyn mot Ådalsfjellene fra Soknedalen
Utsyn nedover Soknedalen med Holleia i bakgrunnen
Utsyn mot Holleia fra Havikskogen i Brekkebygda
For Sokndal i Dalane, se Sokndal, for Soknedal i Midtre Gauldal se Soknedal.

Den første strekningen i dalen er strekningen mellom Ask ved Tyrifjorden, der Sogna renner ut ved Karlsrudtangen naturreservat, og Sandaker bru ved den gamle riksveien. Dette området refereres gjerne til som Sandakerveien, og det ligger mellom Sogna og Holleia, men det blir egentlig ikke regnet med til Soknedalen, som først kan sies å begynne ved Sandaker bru.

Ytre Soknedalen

rediger

Ytre Soknedalen er den øst-sørøstre delen av Soknedalen, eller den delen som ligger nærmest kommunesentrumet Hønefoss. Den strekker seg vest-nordvestover fra Sandaker, langs begge sider av Sogna og riksvei 7, opp til Bårnås. Videre grenser den mot Doktormarka i nordøst og strekker seg videre mot Nøkleby, Heggen, Veme og Jonsrud fra grensen mot Heradsbygda, langs fylkesvei 174. På andre siden av Sogna grenser Ytre Soknedalen mot Holleia.

Området preges av jordbruk langs elva og barskog langs åssidene. Kirkelig tilhører Ytre Soknedalen Veme menighet, der Veme kirke er hovedkirke. Veme er det største tettstedet i denne delen av dalen. På Heggen ligger Heggen skole, en fådelt barneskole som nå er nedlagt, men som tidligere dekket barneskoletrinnet i Ytre Soknedalen.

Ved Bårnås breier dalføret seg ut og løper i nordvestlig retning opp mot Sokna langs begge sider av elva. Sørvestsiden kalles Tranby og fører via Tranbyveien til Soknas vestside. Sokna er naturlig sentrum i dalen og det klart største tettstedet. Ved Sokna møtes Verkenselva fra Torevannet i Rudsvassdraget og Sogna fra Sognevannet i Strømsoddbygdvassdraget og danner Soknavassdraget. Denne delen av dalen preges av jordbruk langs elva og barskog langs åssidene.

Kirkelig hører Sokna til Lunder menighet, der Lunder kirke er hovedkirke. På Sokna ligger også Sokna skole, som er en kombinert barne- og ungdomsskole. Skolen dekker hele Soknedalen.

Vestbygda

rediger

Vestbygda strekker seg sørvestover langs Torevannet og Bliksrud-Langevannet til grensen mot Krødsherad, ved sørvestenden av Bliksrud-Langevannet og avkjøringen til Bergsjø og Havikskogen. Sørøst for Torevannet og Bliksrud-Langevannet går riksvei 7, mellom vannene og Holleia. Vestbygda omfatter også Bergsjøvassdraget. Denne delen av dalen preges av jordbruk langs innsjøene og barskog langs åssidene. Vestbygda hører til Lunder kirkesogn, der Lunder kirke er hovedkirke.

Brekkebygda

rediger

Brekkebygda strekker seg fra Sokna og nordvestover langs Bergensbanen, Langvannet og Breivannet inn mot Haverstingtunnelen, en 2 300 meter lang jernbanetunnel på grensen mellom Ringerike og Krødsherad innerst i Brekkebygda. Tunnelen, som også kalles «Hølet i fjellet», kommer ut ved Ørgenvika, langs østbredden av Krøderen. I nord grenser bygda mot Flå kommune. Brekkebygda omfatter også Rudsvassdraget med Rudselva. Denne delen av dalen preges av grankledte åser og koller, mindre innsjøer og elver. Brekkebygda hører til Lunder kirkesogn, der Lunder kirke er hovedkirke.

Strømsoddbygda

rediger

Strømsoddbygda strekker seg nordover fra Sokna og utgjør den største sammenhengende delen av dalføret. Strømsoddbygda grenser i nord mot Flå i Buskerud og Sør-Aurdal i Oppland, i vest mot Brekkebygda og i øst mot Ådalsfjellene. Strømsoddbygdvassdraget, som også inkluderer Kollsjøvassdraget, renner ut nord i Sognevannet. I sørenden dannes elva Sogna som renner ned til Sokna, der den møter Verkenselva. Denne delen av dalen preges av furukledte moer, fjell og mindre innsjøer og elver. Strømsoddbygda hører til Lunder kirkesogn, der Lunder kirke er hovedkirke, men bygda har også ei egen kirke, Strømsoddbygda kapell ved Strømsodd.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger