Wikipedia:Tinget/Arkiv/2011-07

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

januar
februar
mars
april

Innhold i kommunetabeller i fylkeneRediger

Det er stor variasjon i innholdet i kommunetabeller i fylkene, se tabell:

Innhold og rekkefølge i kommunetabeller i fylkene
Fylke # Nr Kart Våpen Navn Adm.senter Folketall Areal Ordfører Parti Målform Distrikt
Østfold Nei Nei 4 5 1 Nei 2 3 6 7 Nei Nei
Akershus 1 Nei 3 2A 2B Nei 4 5 Nei Nei Nei Nei
Hedmark 1 Nei Nei 2A 2B Nei 3 4 Nei Nei Nei Nei
Oppland Nei Nei Nei 1 2 3 4 5 Nei Nei Nei Nei
Buskerud 1 Nei Nei 2A 2B Nei 3 4 Nei Nei Nei Nei
Vestfold Nei 1 Nei 2A 2B 3 4 5 Nei Nei Nei 6
Telemark Nei 1 Nei 2A 2B Nei 3 4 Nei Nei 5 6
Aust-Agder 1 Nei Nei 2A 2B Nei 3 4 Nei Nei Nei Nei
Vest-Agder 1 Nei Nei 2A 2B Nei 3 4 Nei Nei Nei Nei
Rogaland 1 Nei Nei 2A 2B Nei 3 4 Nei Nei Nei 5
Hordaland Nei 1 Nei 2A 2B Nei 3 4 Nei Nei Nei 5
Sogn og Fjordane Nei 1 Nei 2A 2B Nei 3 4 Nei Nei Nei 5
Møre og Romsdal Nei 1 Nei 2A 2B Nei 3 4 Nei Nei Nei 5
Sør-Trøndelag 1 Nei Nei 2A 2B Nei 3 4 Nei Nei Nei Nei
Nord-Trøndelag Ikke samme type tabell. Kun våpen og navn med kommunene over tre spalter
Nordland Ikke samme type tabell. Kun våpen og navn med kommunene over fire spalter
Troms Ikke samme type tabell. Kun våpen og navn med kommunene over tre spalter
Finnmark 1 Nei Nei 2A 2B Nei 3 4 Nei Nei Nei 5

Rangering (#) etter folketall er jo unødvendig, ettersom tabellene er sorterbare. Foreslår følgende standardtabell (Fredrikstad er bare ment som et eksempel...):

Nr Kart Våpen Navn Adm.senter Folketall Flatemål
km2
Målform Distrikt
0106   Fredrikstad Fredrikstad 73 638 288 Bokmål Nedre Glomma

Ber om innspill på dette, og når enighet er oppnådd kan jeg begynne å redigere tabellene i henhold til dette! --Eivindgh 28. jan 2011 kl. 16:20 (CET)

Jeg synes det ser bra ut, men tallene bør være høyrejustert, ikke midtstilt som i eksempelet. Skal lista være sortert på kommunenummer i utgangspunktet siden det står først? Det er vel det som er den offisielle rekkefølgen på kommuner. Ters 28. jan 2011 kl. 17:08 (CET)
Østfold er nå ferdig iht. ovenstående (med innspill). --Eivindgh 29. jan 2011 kl. 10:51 (CET)
Fremragende! Initiativer til standardisering kunne vi trenge mer av. BjørnN 29. jan 2011 kl. 11:45 (CET)
Bra initiativ! Jeg lanserer likevel noe nforslag til info som kan tas inn i boksene:
  • Ordfører - synes vi skal ha med navnet og partitilhørighet.
  • Grunnleggelsesår - mange av artiklene er jo både for kommunen og tettstedet, eks nesten alle byene i landet. Som kommune er de fleste fra formannskapslovene ble vedtatt (1837?), men byene er jo av veldig varierende alder. Eksempelvis er Kristiansand fra 1641, Oslo fra ca 1000, Tønsberg fra 890 (?), osv osv. Dette årstallet er det greit å finne og det forandrer seg jo ikke så det behøver ikke å vedlikeholdes.
  • Tettsteder - skulle vi tatt med de fremste tettstedene i kommunen? Mange har jo flere tettsteder enn ett.
Mvh, Bjoertvedt 29. jan 2011 kl. 14:24 (CET)
Ypperlig tiltak! En fare med å legge inn alt dette er at tabellene fort kan bli store, hva med å legge til ekstratabell med kommune på tettstedstabellen som ligger rett under kommunetabellen? Profoss   (diskusjon - bidrag) 29. jan 2011 kl. 14:34 (CET)
Enig, ordfører blir for mye i kommune-tabellen på fylkesartikkelen. Men tettsteds-tabbelene i fylkesartiklene kan vi nok gjøre mer med. For eksempel grunnleggelsesår - det passer jo inn der. Det er en statisk variabel som ikke trenger vedlikehold. Og så kunne vi f.eks ta med folketallet i 1980 og i 2010, og sett vekstutviklingen over tid. Mvh, Bjoertvedt 29. jan 2011 kl. 14:50 (CET)

Syns egentlig man bare kan forholde seg til og bruke listen fra Norges kommuner med to modifikasjoner. Fylker som er utpreget homogene på målfronten med en målform tilnærmet totaldominerende ser jeg ikke at den trenger å stå i tabellen (nevnes i saktekst) og at distrikt nevnes (men da må det spesifiseres hva den er grunnlagt på, grensene er ikke entydig). Må si jeg er litt skeptisk til å legge til grunnleggelsesår da dette også er et svært relativt begrep. Når en by fikk kjøpsstadrettigheter er en ting, menfor kommuner som har store landarealer (gjerne fra tidl. andre kommuner) blir dette feil. Man kan fort også ende opp med en liste hvor denne variabelen kun står på et fåtall av linjene og gir dermed et "dårlig" inntrykk av listen. Mvh Røed (d) 29. jan 2011 kl. 21:20 (CET)

En standardisering er et kjempegodt initiativ. Jeg synes heller ikke at ordfører/parti skal tas med, jeg synes ikke er det helt relevant i en leksikalsk-statistisk oversikt. Da kunne vi like gjerne tatt med andre data som f.eks. jordbruksareal som % av totalareal, pendlerprosent el.l. Jeg er også skeptisk til å nevne alle tettstedene, men har ikke så sterke meninger om hverken det eller hvorvidt målform skal med.
Derimot er jeg meget, meget skeptisk til at «Distrikt» skal være med!! Artikkel Distrikter i Norge er en subjektiv og kildeløs inndeling av Norge som «går opp» i den forstand at alle kommuner i Norge skal plasseres i ett distrikt, og bare ett. Som dere kan se på Diskusjon:Distrikter i Norge står denne inndelingen mange steder i direkte motstrid til andre, fastsatte administrative inndelinger; og flere kommuner «hører til i to retninger», ved at tingrett, prosti, interkommunalt samarbeid ikke utgjør sammenfallende inndelinger. Dersom vi skal ha en slik kolonne, så må det være en formell og objektiv inndeling som f.eks. Interkommunale regionråd, ikke en privat sortering. Mvh M Haugen 30. jan 2011 kl. 11:57 (CET)
Røed: Som du vil se har jeg allerede trukket forslaget om grunnleggelsesår for kommune, og endret det til å ha grunnleggelsesår inn i tettsteds-tabellene. Østfold-artikkelen viser nettopp hvor sørgelig spinkle tettsted-tabellene er, og hvis man skal tenke over relevante attributter for et tettsted så har jeg allerede foreslårr innbyggertall 1980 og 2010, folketallsvekst i mellomtiden, samt grunnleggelsesår. Fint hvis andre kan finne andre viktige attributter for tettsted. Mvh, Bjoertvedt 30. jan 2011 kl. 12:03 (CET)
Et par tilsvar: Det er bare to fylker som har kun en målform i alle kommuner (Vestfold: bokmål og S&F: nynorsk). Synes følgelig det er fornuftig å ta med. Distrikt: Ja, dette er en noe ubestemmelig inndeling, i enkelte fylker er det helt klare grenser (M&R), mens det i andre er ulike inndelinger som råder (Østfold, Vestfold). Har i utgangspunktet tatt inndelinger som allerede er oppført i fylkesartiklene, og disse er gjerne mest ibruk. --Eivindgh 2. feb 2011 kl. 00:49 (CET)
Da er alle kommuneen tatt. Ta en kikk og se om det er OK! --Eivindgh 4. feb 2011 kl. 00:13 (CET)

Distrikt i Vestfold: Pussignok er det det minste fylket som har minst konsekvente inndelinger i distrikt. Jeg har endret det nå, så ta en kikk. --Eivindgh 14. feb 2011 kl. 08:24 (CET)

Innhold i tettstedstabeller i kommuneneRediger

Jeg har forsøkt meg på i alle fall to nye kolonner i tettstedstabellen, i eksempelfylket Østfold. Kildene til årstall har jeg funnet bare delvis i Wikipedia-artiklene om hvert sted, og i langt større grad på kommuners hjemmesider,m lokalhistoriewiki og andre kilder. Kanskje denne tabellen kan disiplinere oss til å finne grunnleggelsesårene, samt sette dem inn i hovedartiklene om stedene. Per idag er vi slurvete på det (Larkollen), og noen ganger er året feil eller misvisende (Moss). En stor mangel ved tettsted-tabellene er dessuten at noen har lagt inn folketallet uten dato for når dette folketallet gjaldt for. Men uansett så må vi nok meget snart ta en sjau på dette (31.desember 2010-tallene), og da kan vi også legge inn f.eks 31.desember 1980 eller 1995, og så beregne endringen / årsvekst over 25 år. Mvh, Bjoertvedt 30. jan 2011 kl. 13:03 (CET)

I artiklene om Østfold og Akershus synes jeg personlig at den nå sitter ganske fint som en mal for tettsted-tabellene i fylkesartikler. Bjoertvedt 30. jan 2011 kl. 14:23 (CET)

BlokkeringerRediger

Det er gjort en del blokkeringer av brukere som hovedsakelig har stilt spørsmål, med begrunnelse av at de forstyrrer Wikipedia. det er så fremkommet informasjon som tyder på at blokkeringene er en koordinert aksjon fra flere administratorer. En kan sikkert diskutere hvor nyttige spørsmålene er, men å bli blokkert fordi en stiller spørsmål er neppe noe som er særlig produktivt for nettsamfunnet. Det er fint om slike diskusjoner om utøvelse av slike maktmidler ble ført i det forum som er riktig, det vil si Tinget, for slik denne saken nå står så virker den noe merkelig. — Jeblad 8. feb 2011 kl. 02:19 (CET) (som nok blir blokkert for å stille utidige spørsmål)

"Koordinert aksjon", "maktmidler"? Svært så farget og negativt ladeet språk du bruker om dette John Erling. Det er ikkenoe mer koordinert over disse blokkeringene enn blokkeringene av Meco og Johncons. Den første er en allmen kjent sokkedukke som omgår blokkering, den andre er en bidragsyter med så og si ingen bidrag i navnerommet som har gjort sitt ytterste for at andre brukere skal dytte tid og aktivitet ned i det bunnløse hullet som er hans brukerside. Han har fått opp til flere advarseler. For ordens skyld, jeg har ikke vært involvert i noen av disse blokkeringene, men jeg stiller meg 100% bak dem. Profoss   (diskusjon - bidrag) 8. feb 2011 kl. 02:41 (CET)
Ingen blir blokkert for kun «å snakke», knapt nok for hva de sier. Som alltid er det andre grunner. Men jeg støtter også blokkeringen. --Finn Bjørklid 8. feb 2011 kl. 02:49 (CET) som heller ikke har vært koordinert eller involvert.
Tror jeg det er fint om det kan komme på plass noe dokumentasjon. Jeg har prøvd å finne ut hva som har skjedd og hvem som har konkludert med hva og på hvilket grunnlag, men uten å lykkes. Hvem mener hva, hvem påstår hva, hva kan dokumenteres. — Jeblad 8. feb 2011 kl. 02:51 (CET)
Og dermed bruke mer tid, jeg hadde satt pris på om denne tråden kunne avsluttes her og nå og de deltagene kan gå tilbake til å skrive artikkler eller bidra positivt. Det er ingen menneskerett å være tilstede ved wikipedia og å blokkere de som forstyrrer gjør det enklere for oss andre å bidra. Profoss   (diskusjon - bidrag) 8. feb 2011 kl. 02:57 (CET)
Jeg ser du mener de «forstyrrer» med sine spørsmål, men hva er det reelle grunnlaget? Fra utsiden så ser dette ut som groupspeak fra en admingruppe som ikke vil ha spørsmål om sine vurderinger. — Jeblad 8. feb 2011 kl. 03:07 (CET)
For utsiden ser dette ut som «surving» fra deg fordi de som blokkerte ikke har gjort «kowtow» for deg og spurt om «lov». Det er mye rart man kan se fra utsiden. Hvorfor i all verdens land og rike skulle det vært et konspirasjon inne i bildet? («hva er det reelle grunnlaget?») Ser du for deg at dine administratorkolleger har samlet seg for å være drittsekk, gjør du virkelig det? Hvis du hadde brukt Ockhams Razor så ville du sett at, ja, de forstyrret wikipedia, snarere enn å konstruere konspirasjoner om group speak. Profoss   (diskusjon - bidrag) 8. feb 2011 kl. 03:21 (CET)
Kom med fakta er du snill, det er ikke konstruktivt å diskutere meg i det her. — Jeblad 8. feb 2011 kl. 03:38 (CET)
Jeg har allerede kommet med oppklaring slik du spurte om først. Profoss   (diskusjon - bidrag) 8. feb 2011 kl. 03:57 (CET)
Noen brukere har fått fullmakt til å gjøre like vurderinger og utøvelse av handlinger, og disse skal ikke nødvendigvis dokumenteres for all offentlighet. Derfor er det litt merkelig at nettopp du etterspør slik dokumentasjon. For min egen del har jeg nøyet meg med å se på vedkommendes brukerbidrag, og det faktum at brukernavnet er en omgåelse av en annen blokkering, og da sett at vedkommende ikke bidrar til å utvikle dette som leksikon. Er dette et leksikon eller en prateklubb? Også slike diskusjoner som dette er utrolig bortkastet tid, jeg ser mot artikkelrommet i stedet. PaulVIF 8. feb 2011 kl. 08:48 (CET)
Selv om jeg tidligere kom med et lite forsvar av brukeren, så må jeg vel, selv som ikke-administrator og kun med tilgang til hans biddragsliste, si at jeg har forståelse for denne blokkeringen. WP:BOLD er ikke noe slags blankofullmakt for å fullstendig kjøre sitt eget løp. Enig med PaulVIF at jeg ikke helt ser grunnen til at dette blir tatt opp på Tinget. TommyG (d^b) 8. feb 2011 kl. 09:06 (CET)

(ec, marg) Brukerne ble blokkert for forstyrrelse av Wikipedia. Wikipedia er som kjent hverken en hjemmesideleverandør eller et diskusjonsforum. Å la brukere ta seg til rette på denne måten, er ikke bare i seg selv bortkastet tid for patruljører og alle andre som måtte vurdere å reagere – det sender også helt feil signal. Brukerne har fått tilbakemeldinger og anledninger over tid til å gjøre noe med sin oppførsel. Jeblad, det blir for lettvint å komme i ettertid og kritisere andres håndtering av et kronisk problem du selv har ignorert – og bare negativt å gjøre det uten å komme med alternativer. Og når du så spør etter «det reelle grunnlaget», er du ikke bare utidig – du kommer implisitt med beskyldninger om at administratorene som blokkerer underslår «det reelle grunnlaget». Alt på det grunnlag, later det til, at det «ser ut som groupspeak»?! Hva tror du din kampanje mot administratorer tjener samfunnet? — the Sidhekin (d) 8. feb 2011 kl. 09:16 (CET)

Den samme «fullmakten» gjør at jeg stiller spørsmålstegn ved de vurderinger som har skjedd. Dette flytter grensene for blokkering nokså kraftig, for ikke si radikalt, og vurderingene er tydeligvis skjedd i et helt annet forum enn på Tinget. Jeg har tidligere kommentert ukritisk bruk av CheckUser, og er sterkt tvilende til om resultatene er pålitelige i dette tilfellet. Ønsket om at resultatene skal være riktige i dette tilfellet er nok større enn sjansen for at de faktisk er det.
Helt ærlig; jeg skjønner ikke hvordan dere kan si at dere ønsker flere skribenter og så hiver dere ut de søm ønsker å bidra. På toppen av det hele så hives de ut fordi de spør og graver og foreslår endringer. Tenk om de i tillegg tok seg til rette og gjorde noe, de kunne jo komme i skade for å gjøre noe nyttig. Det ville jo vært virkelig ille. — Jeblad 8. feb 2011 kl. 09:35 (CET) (Merk; de to siste setningene er sarkasme, jeg regner med at de vil bli debattert høyt og lenge. De foregående er ikke sarkasme.)
Er ikke det jeblad her driver med også forstyrring av wikipedia? At han som har holdt på så lenge ikke klarer se hvorfor disse to ble blokert er meg en gåte. Bidragslistene deres angir selv for meg mer enn tydelig hvorfor de to jeg antar han snakker om her ble blokert. 89.11.138.39 8. feb 2011 kl. 09:41 (CET)
I noen - heldigvis få - tilfeller, er det ikke nødvendigvis rett å ta hele prosessen offentlig. Jeg vil ikke dele alle mine tanker med allverden. Kanskje det er fordi jeg tenker dumt, kanskje misforstår jeg eller kanskje jeg tror på et slags personvern i forhold til å tenke tanker rundt disse blokkeringene. Men også jeg tror at blokkeringene var nødvendige og riktige. (det var konklusjonen).
Slik jeg har oppfattet det at «alle kan bidra», så er ikke det slik at det kan foregå på alskens premisser. Det fordrer en viss skriveferdighet, modenhet, potensiell sans for hva som er WP-stoff osv. Brukere som faller klart utenfor, men insisterer på å kjøre eget løp på «vår» bane blir forsøkt tilrettevist, men stoppet hvis de insisterer på at deres kjøreretning er like rett som den fremherskende.
WP kan gå glipp av en del nyskapende ting på den måten - men det er prisen for å gi arbeidsro for det jevne arbeidet som bygger stein på sten. Bjørn som tegner 8. feb 2011 kl. 10:24 (CET)
Godt formulert innlegg av Bjørn, som jeg stiller meg 100% bak. Utvik 8. feb 2011 kl. 10:28 (CET)
  • Kommentar:Om Jeblad er sterkt uenig i blokkeringene så har har han "makt" til å oppheve blokkeringene, vanskeligere er det ikke. Om det blir mindre støy av det betviles sterkt, men nå fortsetter jo bare støyen og forstyrrelsen av Wikipedia, denne gangen er det også admin involvert i forstyrrelsen av Wikipedia.Harry Wad 8. feb 2011 kl. 10:38 (CET)
Det er i praksis ikke mulig for en enkelt å oppheve en blokkering om tre eller flere har signalert at de vil gjeninnsette blokkeringen. Det er en vanlig feilslutning at byråkrater (jeg er byråkrat) kan overkjøre administratorer. Vi utnevner administratorer, vi kan ikke frata dem verktøy eller blokkere dem. — Jeblad 8. feb 2011 kl. 10:54 (CET)
Har tre eller flere signalert at de vil gjeninnsette blokkeringen? - Soulkeeper 8. feb 2011 kl. 12:07 (CET)

Jeg observerte en stund hva som skjedde, og ble litt overrasket over den krasse fremgangsmåten. Det var et punkt da jeg tenkte ta det opp, men lot det være. Imø: Det bør ikke være ulovlig å være umoden, og det bør ikke være ulovlig, i ethvert tilfelle, å være på ville veier. Jeg vet ikke om målet var bare å kvitte seg med brukeren - «out of sight, out of mind» - kanskje dette er gjengs metode? I så fall kan dette være et litt uhyggelig sted å være - for hyggelig kan man ikke kalle det. Særlig i disse dager da mobbing er på agendaen kunne det være på sin plass å tenke litt over om dette er slik man ønsker ha det. Hvis det ikke var hensikten å fjerne brukeren kunne det vært bedre å føre en litt penere tone: veilede, stille spørsmål, snakke sammen, istedenfor å ture frem og fremprovosere hendelser som det er åpenbart at vil føre til at brukeren blir blokkert. Det er ting som kan tyde på at ihvertfall en av brukerne er i skolealder. Dvs for alt vi vet kan vedkommende være 11 år. Keanu 8. feb 2011 kl. 10:50 (CET)

Alt dette har vært forsøkt. - Soulkeeper 8. feb 2011 kl. 12:07 (CET)
Ønsker overhodet ikke å kommentere denne diskusjonen, men må korrigere ett stk. setning fra Jeblad (som sikkert var en trykkleif): "Vi (byråkrater, red. anm.) utnevner administratorer, vi kan ikke frata dem verktøy eller blokkere dem." Byråkrater utnevevner, meg bekjent, ikkje administratorer. De trykker på knappen etter en avstemming med et positivt resultat. --Bep 8. feb 2011 kl. 23:11 (CET)
Jeg tror nok en trygt kan si at utnevningen skjer idet en av byråkratene trykker på knappen og effektuerer det nettsamfunnet har bestemt, men merk at dette er prosjektspesifikt og det blir gjort på andre vis på andre prosjekter. — Jeblad 9. feb 2011 kl. 01:41 (CET)
Utnevnes nye statsråder hos Kongen i statståd eller når de får nøkkelkortet av tidligere statsråd? ZorroIII 9. feb 2011 kl. 08:36 (CET)

Jeblad insinuerer i det overstående at det har blitt kjørt CheckUser («Jeg har tidligere kommentert ukritisk bruk av CheckUser, og er sterkt tvilende til om resultatene er pålitelige i dette tilfellet.»), men ifølge loggen på meta er det ingen som har hatt CheckUser-rettigheter på no.wikipedia i februar. --46.15.241.200 14. feb 2011 kl. 11:05 (CET)

Se her, det skjedde 29. januar. Hilsen Kjetil_r 14. feb 2011 kl. 11:23 (CET)
Kan jeg få spørre, hvor og hvem ba om Checkuser, hvorfor har det vært mistanke om sokkedukke, og hvem har ytret denne mistanken? Hvilke forum er dette tatt opp i? Jeg føler noen vet mer enn de vil fortelle, og om de ikke ønsker å ta dette på Tinget hadde jeg satt pris på å få en mail. JustEase for all 14. feb 2011 kl. 16:57 (CET)
Administratorer og byråkrater er tillitsmenn vi har valgt for å utføre visse nødvendige vedlikeholdsoppgaver og selv om størstedelen av deres arbeide foregår åpent og transparant så er noen av det slik at det medfører informasjon som personer som ikke nødvendigvis alle trenger å vite. Med mindre en ser klare overtramp fra administratorer/byråkrater så mener jeg hovedregelen bør være at de får gjøre sitt viktige arbeid uten unødvendige forstyrrelser. mvh - Ulf Larsen 14. feb 2011 kl. 17:41 (CET)
Jeg ser det uansett som uproblematisk at jeg får utlevert opplysninger om saksgangen i min egen sak pr. e-post, jeg er tross alt part i saken. Håper dette lar seg gjøre. JustEase for all 14. feb 2011 kl. 17:54 (CET)
Dette er ikke saksbehandling etter offentlighetsloven hvor du har partsrettigheter. Wikipedia er ikke et demokrati, ikke på den måten. Jeg vil anbefale deg at du lar denne saken ligge. M Haugen 14. feb 2011 kl. 18:01 (CET)
Jeg liker ikke at jeg har blitt spionert på uten å fått informasjon på noen måte. Jeg ber om at dette kan tas stille og i det private rom, så vi alle kan la saken ligge og konsentrere oss om viktigere ting. Jeg ønsker ikke å gå til det skritt å gå til Ombudsman-kommisjonen. JustEase for all 14. feb 2011 kl. 18:07 (CET)
Jeg skjønner godt at du ikke liker å bli spionert på, det er dumt at du føler det på den måten. Jeg støtter fullt ut ditt forslag om at alle lar denne saken ligger nå og at vi alle konsentrerer oss om viktigere ting. -- Hans-Petter 14. feb 2011 kl. 22:06 (CET)
Derfor ber jeg så pent om, kan være så snill å få se utdrag fra relevant kommunikasjon mellom administratorer, herunder relevante E-poster til adminlisten, samt forespørselen om CheckUser. JustEase for all 14. feb 2011 kl. 22:12 (CET)
Nei, det kan du ikke få. Vi saksbehandler ikke under offentlighetsloven, og vi bruker mesteparten av vår kraft på å drive Wikipedia framover, ikke på saksbehandling og utlevering av intern kommunikasjon. Wikipedia-brukerne har gjennom valg valgt en gruppe på nesten 70 administratorer, som har fullmakter til å behandle denne typen saker. Jeg vil klart og tydelig anbefale deg om å legge saken bak deg - det er hundrevis av folk som har blitt blokkert før deg og du har nå fulle rettigheter til å redigere Wikipedia. Gjør det i stedet for å tappe prosjektet for tid og krefter med endeløse diskusjoner. Mvh, Bjoertvedt 14. feb 2011 kl. 22:38 (CET)
Til bruker JustEase for all: Uansett hvem du er (og det vet jeg intet om) så velger jeg å ta deg på alvor og jeg har ingen problemer med å forstå at brukere kan bli frustrert over hvordan administratorkorpset fungerer, det har jeg selv blitt, noe min brukerside viser. Samtidig er det viktig å huske at administratorer ikke er perfekte, det er frivillige som bruker en god del tid på en viktig oppgave til felles gavn for hele prosjektet. Dersom du mener at det er noe som er feil så vil før eller siden flere oppdage det og i såfall kan du over tid bidra til å endre våre rutiner til det bedre.
Samtidig er det viktig å vite at dette prosjektet er ungt og under arbeid, alt kan ikke løses på en gang og vi er mange forskjellige mennesker med høyst ulike ideer - alle diskusjoner kan ikke tas alltid, med alle. Dersom du oppriktig ønsker å bidra til å spre fri kunnskap så må du faktisk vise oss det - dvs du må korrekturlese artikler, legge inn koordinater, passende bilder, oversette og nyskrive artikler, det er derfor vi er her. mvh - Ulf Larsen 14. feb 2011 kl. 23:24 (CET)

Notis om kandidatartikkel: Røa Dynamite GirlsRediger

Artikkelen Røa Dynamite Girls er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Røa Dynamite Girls.
Dette er en notis for å informere om viktige hendelser som påvirker Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. M Haugen 14. feb 2011 kl. 06:35 (CET)

Notis om kandidatartikkel: Tourettes syndromRediger

Artikkelen Tourettes syndrom er nominert til WP:UA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Tourettes syndrom.
Dette er en notis for å informere om viktige hendelser som påvirker Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. M Haugen 15. feb 2011 kl. 13:23 (CET)

Utrulling av oppdateringRediger

Mere om utrullingen på Wikimedia Technical Blog (tidligere forsøk)

Det ble forsøkt rullet ut en ny oppdatering med nokså mye endringer. Noen steder har det gjort at tidligere selektorer for stiler feiler så farger og fonter kan bli feil. Det som er et større problem er at stort sett alt av Javascript har sluttet å virke, og noen prosjekter stoppet nokså momentant. Når serverne fikk alt for stor trafikk ble endringene rullet tilbake og vi er nå tilbake på forrige versjon.

Nokså mye av parametre blir pakket inn på nye måter og ikke minst så er dette gjort slik at det er uklart hva som til enhver tid er tilgjengelig. Endringene som skaper problemer er såvidt store at det ikke er gjort på kort tid å lage en fiks. Alt av Javascript på de globale sidene må fjernes eller skrives om, individuelle sider må antakelig tømmes for gamle script og alt av tilleggsfunksjoner slås av inntil de er oppdatert.

Ikke akkurat et knirkefritt forsøk på oppdatering, virker som vi har en del jobb foran oss! — Jeblad 8. feb 2011 kl. 14:54 (CET)

Det er kanskje grunnen til at patruljeringsboksen ikke lenger er å finne i min venstremarg? --Harald Haugland 8. feb 2011 kl. 15:14 (CET)
Alt skal være tilbake til det gamle, men om noe har overlevd lokalt i nettleseren din så halter det nok. Prøve å gjøre en oppdatering av nettleserens mellomlager, stort sett så funker en av [F5], [Shift]+[F5] eller [Ctrl]+[F5]. Du kan også holde [Shift] nede mens du klikker på reload-knappen i Firefox. — Jeblad 8. feb 2011 kl. 15:34 (CET)
Det kan se ut som om det meste kan fikses nokså greit, men det er mye endringer. Det kan også se ut som om noe av det gamle fungerer umodifisert. Etter hvert vil nok prototype.wikimedia.org bli tilgjengelig og da vet vi noe mer om hvor bokmålsutgaven får problemer. Jeg antar at de færreste har noe ønske om å teste, så jeg kommer ikke til å spørre om å få et fullt speil av bokmålsutgaven. — Jeblad 9. feb 2011 kl. 09:35 (CET)
Utrullingen gikk overraskende greit denne gangen. Det er noen endringer i arkfaner, og hvor script plasseres i taggsuppa. Det er sikkert flere steder hvor ting feiler, men jeg har så langt kun funnet en tilleggsfunksjon som feilet og da på grunn av endring i arkfanene. Før det meldes fra om feil så prøv å laste nettleserens mellomlager på nytt, typisk ved å holde skift-tasten nede mens du trykker F5 ([Shift]+[F5]). Dette fungerer i nesten alle nettlesere. — Jeblad 16. feb 2011 kl. 16:18 (CET)

British Museum, Versailles, Folkemuseet?Rediger

Versailles har nå fått sin Wikipedian in residence, inspirert av tilsvarende hos British Museum. I tillegg til at det kan bidra til at vår artikkel om Slottet i Versailles forbedres, så kan det kanskje inspirere museer i Norge til å gripe denne glimrende muligheten for å nå ut med informasjon, Norsk Folkemuseum burde jo være en klar kandidat. mvh - Ulf Larsen 17. feb 2011 kl. 10:13 (CET)

Det er sommer om noen måneder. Kanskje Norsk Folkemuseum trenger noen sommervikarer med oppdrag i å oppdatere artikler på Wikipedia? Det kunne være en vinn-vinn-opplegg for de av oss som er studenter og trenger litt feriepenger (og yrkeserfaring), og for museet som trenger å profilere hva de har på utstilling. --Finn Bjørklid 17. feb 2011 kl. 15:15 (CET)
Disse prosjektene er nokså store og krevende, og er koplet til hva som omtales som «Wikimedian in residence». Disse startet med at Liam Wyatt forrige år var fem uker ved British Museum, mens Benoit Evellin vil være i hele seks måneder ved Versailles som del av av et internship for hans siste studieår. Kontakten mellom Benoit og visedirektør for informasjon og kommunikasjon Laurent Gaveau ved Versailles (Deputy Director of Information and Communication of Versailles) oppstod under GLAM-konferansen i Paris sist vår. Det har vært noe diskusjon om en GLAM-konferanse i Berlin denne våren. De som er interessert i slike internships eller å få studenter fra slike til museer i Norge, bør nok ta turen dit. Det er også diskusjoner om en form for GLAM-abassadører og det er nok også en viktig arena for de som er interessert. — Jeblad 17. feb 2011 kl. 16:20 (CET)
Folkemuseet på Bygdøy har allerede sin wikipedian in residence. Wikimedia Norge har nå god kontakt med museumsfeltet, og det blir en viktig satsing å spre konseptet i Norge. Samtidig kjører Foundation en kampanje som heter Wikipedia loves monuments (mer enn statuer!), og det hadde vært veldig fint om en eller flere fotoentusiaster vil ta på seg å drive en slik kampanje og då flere wikipedianere med seg. Bjoertvedt 17. feb 2011 kl. 19:48 (CET)

Runde tallRediger

Vi nærmer oss en ny milepæl, er det ikke på tide at vi leker litt igjen? Helt 18. feb 2011 kl. 19:58 (CET)

Forfattere som skriver på nynorsk og bokmålRediger

Hvorfor er det slik at det spesifiseres at forfattere som velger å skrive nynorsk, nettopp gjør dette, mens det (som oftest) ikke står noe om hvilken målform av norsk de som bruker bokmål benytter? Ofte står også helt tidlig i artiklene, i én enkelt, bastant setning, som gjør at det blir noe krampeaktig (jf. Edvard Hoem).

Vennlig hilsen, --Bygdeknøl 18. feb 2011 kl. 21:17 (CET)

En veldig sympatisk praksis fordi det forenkler grovsorteringen: nynorskforfatterne har valgt en mindre økonomiske gevinst, men tilbyr den største leseopplevelsen, og det er en deal som vi som lesere gjør klokt i å ikke si nei til. Vaage, Tiller, Hovland, Grytten – finnes det bokmålsforfattere som når dem til oklekulen? (IMHO selvsagt, og merk at dette er ment i fullt alvor og uten snev av ironi) – Kaitil 18. feb 2011 kl. 22:28 (CET)
Bra, Kaitil. Saknar ein "likarknapp" på Wikipedia. --Bep 18. feb 2011 kl. 22:42 (CET)
Takk for kreativt svar :). Det er ikke det at jeg nødvendigvis er i mot det, men jeg fant det i utgangspunktet litt rart at man ikke gjorde det samme for dem som skrev på bokmål, likebehandling altså. Ellers kunne jo også slikt være noe som naturlig inngikk i en infoboks. Vennlig hilsen --Bygdeknøl 18. feb 2011 kl. 23:16 (CET)

Wikipedia Academy 2011Rediger

Programmet for Wikipedia Academy 2011 er nå i store trekk klart og er lagt ut på sidene til arrangøren Wikimedia Norge. Det arrangeres sammen med GoOpen og FSCONS på Radisson Blu Scandinavia Hotel (gamle SAS-hotellet) i Oslo. Hovedtaler blir Erik Möller fra Wikimedia Foundation, som også holder åpningsinnlegget for hele Go Open den 22.mars. Det blir avholdt kontinuerlige redigeringskurs den dagen, og dessuten Wiki-treff med Erik Möller som forteller om strategien for Wikipedia framover. Alle er hjertelig velkomne!

Onsdag 23.mars blir det faglig program som fokuserer på hnhv strategi, utfordringer framover for Wikipedia i Norge, og eksperters rolle og muligheter som bidragsytere på Wikipedia. Det blir registrering fra klokken 0830 onsdagen, og offisiell åpning klokken 0900.

Wikitreffet 22.mars har gratis adgang for alle. Deltakeravgift onsdag 23.mars blir 200 kr for medlemmer (100 kr for studentmedlemmer) og 400 kr for andre (200 kr for studenter). Medlemskap i Wikimedia Norge koster kr 100 for studenter og kr 200 for andre, og kan tegnes på stedet.

Vi har fremdeles stort behov for frivillige som kan bidra til arrangementet, for registrering, salg effekter, kurs/workshop, foto - ta kontakt med Bjoertvedt eller Ulf Larsen om du vil være med å prege det åpne kunnskapsmiljøet i Oslo denne dagen!


Vel møtt!


Med vennlig hilsen, Bjoertvedt 19. feb 2011 kl. 22:30 (CET)

Wikipedia Academy 2011 arrangeres på «gamle SAS-hotellet» i Oslo.

Fint om du legger inn riktig lenke. Regner med at det er http://no.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Academy_2011. — Jeblad 19. feb 2011 kl. 22:43 (CET)
Hva mener du?? Mvh, Bjoertvedt 19. feb 2011 kl. 23:06 (CET)
Du rettet lenken her så regner med at du er klar over hva saken gjelder. Det er feil på enda flere lenker, spesialsidene for epost skrives [[Spesial:E-post/Bjoertvedt|Bjoertvedt]] og så videre. — Jeblad 19. feb 2011 kl. 23:17 (CET)
Sak? Hvis noe er feil, er det fint om du retter det opp. Mvh, Bjoertvedt 19. feb 2011 kl. 23:19 (CET)
Nei jeg endrer ikke andres innlegg. — Jeblad 19. feb 2011 kl. 23:35 (CET)
Vel, takk for hjelpen, uansett! Mvh, Bjoertvedt 19. feb 2011 kl. 23:44 (CET)

Det er svært få som har meldt seg som frivillige for å bidra til arrangementet, jo flere vi er som bidrar - jo bedre får vi utnyttet denne unike muligheten for å få et best mulig arrangement og få med flere gode bidragsytere. Jeg har selv tatt meg fri fra jobb for å kjøre kurs og workshop for interesserte - i og med samarbeidet med GoOpen så er det ganske mange hundre potensielle interesserte. Det trengs også folk til ulike praktiske oppgaver, så fint om de som har anledning melder seg så raskt som mulig. mvh - Ulf Larsen