Åpne hovedmenyen
Se Werwolf for informasjon om Hitlers førerhovedkvarter
Werwolf var en hemmelig tysk sabotasjeorganisasjon som planla motstand mot fienden i tapte territorier etter nazistenes kapitulasjon i andre verdenskrig. Bildet viser merkenål for medlemmer.

Werwolf (varulv) var betegnelsen på en hemmelig nazistisk sabotasjeorganisasjon, og medlemmene i denne, som oppstod og virket i Tyskland mot slutten av 2. verdenskrig.

Planene for Werwolf var omfattende, og kampen deres fortsatte også en tid etter at krigen var slutt, blant annet gjennom geriljaangrep, brannstiftelser, mord og radiosendinger, men motstanden fra denne undergrunnsbevegelsen var svak og fikk ingen praktisk betydning for de allierte styrkene og den videre utviklinga i landet.

LitteraturRediger

  • Perry Biddiscombe: The Last Nazis – SS Werewolf Guerilla Resistance in Europe 1944-1947 ISBN 0-7524-2967-1