Milits

militær styrke, bestående av sivile

En milits er en organisasjon av stridende som består av folk som ellers er sivile, i motsetning til stående hærer av heltidssoldater, enten de er vernepliktige eller yrkessoldater. Å avskaffe stående hærer har vært en ide på venstresiden helt siden slutten av 1700-tallet og var svært viktig for USAs landsfedre, fordi de stående hærene ofte har vært lydige redskaper for udemokratiske makthavere.

Uniformerte militsmenn i staten New York under den amerikanske borgerkrigen.

Tanken var at en milits av vanlige folk med et sivilt liv ikke på samme måte kunne brukes mot egen befolkning eller til angrepskrig. Blant annet tyske Rosa Luxemburg og franske Jean Jaures har gått inn for omdanning av det tradisjonelle militærvesenet til en milits, som ledd i en gjennomgripende demokratisering av samfunnet. I Norge finnes Heimevernet, men det er en feiloppfatning at Heimevernet er en milits da det nå i all hovedsak består av vernepliktige- og yrkessoldater.[trenger referanse]

Se også

rediger