Undergrunn

kulturuttrykk utenom hovedstrømningene
For den norske musikkgruppen, se Undergrunn (musikkgruppe). For den jugoslaviske filmen fra 1995, se Under jorden

Undergrunn (engelsk: underground) er en fellesbetegnelse for samfunnsfenomener, aktiviteter, miljøer og kulturuttrykk som ikke blir regnet som del av det etablerte flertallssamfunnet eller offentlige systemet. Betegnelsen brukes særlig om filmer, billedkunst, bøker og tegneserier som lages selvstendig og fritt, er nydannende og eksperimentelle og ikke formidles gjennom de vanlige kommersielle mediekanalene, men isteden distribueres i egne nettverk og miljøer.

Et utvalg uavhengige tidsskrifter om undergrunnsmusikk, blant annet anarkistisk punk, fra USA og Storbritannia
Forsida på 2008-utgaven av det norske alternativ-tidsskriftet Vannbæreren som først ble utgitt fra 1974 til 1978 på Karlsøy i Troms.

Undergrunnskultur

rediger

Underground film oppstod i USA på 1960-tallet som fellesnavn på uavhengig produserte lavbudsjettsfilmer med ulikt innhold. På samme vis kom en rekke undergrunnstegneserier fra små, frie utgivere som ofte representerte en motkultur til og kritikk av det bestående etablissementet.

Mange opprinnelig smale undergrunnsfenomener som vokser i omfang og blir populære, blir tilpasset til og tatt opp i den etablerte populærkulturen og samtidsmoten. De blir samtidig gjerne overtatt av et profittstyrt produksjons- og salgsapparat.

Moderne undergrunnsmusikk og -film betegnes ofte som indie, en forkortelse for det engelske indipendent, «uavhengig».

Undergrunnstegneserier var et amerikansk fenomen på slutten av 1960-tallet som spredte seg til andre land. Utover 1980-tallet ble skillet mellom overgrunn og undergrunn mindre, og marginale eller sære tegneserier som blir utgitt i dag blir gjerne karakterisert som alternative tegneserier. Serier utgitt av private i små opplag kalles i dag for tegneserierfanziner.

Andre undergrunnsaktiviteter

rediger

Det norske ordet undergrunn opptrer oftest i sammensetninger som undergrunnsbane, en underjordisk tunnelbane for tog og trikk, og undergrunnsbevegelse, det vil si en hemmelig eller illegal virksomhet, for eksempel en motstandsbevegelse i et okkupert område. Andre undergrunnsmiljøer kan være en «underverden» (underworld) eller «forbryterverden» av asosiale personer og kriminelle nettverk som lever «under jorden», det vil si i skjul for politi og myndigheter, særlig i en storby.

Geologi

rediger

Undergrunn kan dessuten betegne jordlag under bakken og andre typer underlag.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger