Riksgrense

grense mellom to suverene stater
(Omdirigert fra Territorialgrense)

Riksgrense eller landegrense eller nasjonalgrense er grensen mellom to suverene staters landterritorier, og er vanligvis fastlagt gjennom bilaterale grenseavtaler. Territorialgrensen er yttergrensen for statens fulle suverenitet i havet. Den økonomiske sonen går lenger ut.[1][2][3] Landets avgrensning mot havet heter kystlinje, mens grensen mellom staters sjøterritorier benevnes havgrense.

Grense­merke

Ekstraterritoriell status er en form for begrensning i statens jurisdiksjon innenfor riksgrensen. For eksempel var de hanseatiske kjøpmenn i Bergen lenge ikke underlagt norsk lov.[4] Innenfor sjøfart innebærer ekstraterritoriell jurisdiksjon at staten anvender og håndhever sin lovgivning utenfor territorialgrensen.[5]

I tilknytning til nasjonale grenser kan det være ulike former for bevoktning, toll og politikontroll[6] og ved spente forhold mellom stater også såkalte buffersoner.[trenger referanse]

Naturlige grenserRediger

Naturlig grenser kan inkludere følgende:[7]

Norges riksgrenseRediger

Utdypende artikkel: Norges riksgrense

 
Norges riksgrenser

██ Svenskegrensen

██ Finskegrensen

██ Russegrensen

Norges riksgrense er til sammen 2562 km lang, og regnes fra grensepunkt nr. XX (G.B.2) mellom Norge og Sverige ved Grisebåene til grensemerke nr. 415 som avslutter riksgrensen mellom Norge og Russland ved Jakobselvas munning i Varangerfjorden.

I Nordland og Troms følger riksgrensen mellom Norge og Sverige i stor grad vannskillet som danner en naturlig grense. Det indre av Finnmark hadde lenge uklar grense mellom Norge og Sverige, og ble fastsatt i 1751.[8]

De enkelte norske riksgrenser er:

Norges riksgrense(r) er fastlagt av følgende grenseavtaler:

BilderRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ territorialgrense i snl.no
  2. ^ Fleischer, Carl August (1936-) (1994). Folkerett. Oslo: Universitetsforl. ISBN 8200217981. 
  3. ^ Straffelovgivningens stedlige virkeområde: Straffelovkommisjonens delutredning II. Oslo: Universitetsforl. 1984. ISBN 8200709124. 
  4. ^ Emblem, Terje (1993). Noregshistorie før 1850. Oslo: Cappelen. ISBN 8202161002. 
  5. ^ Ruud, Morten (1997). Utvalgte emner i folkerett: metode, miljø, havrett, handel. [Oslo]: Tano Aschehoug. ISBN 8251834082. 
  6. ^ grense i snl.no
  7. ^ Heradstveit, Per Øyvind (2000). Land i Vest-Asia. [Oslo]: Faktum Orfeus forl. ISBN 82-540-0277-0. 
  8. ^ Sogner, Sølvi (1996). Krig og fred: 1660-1780. Oslo: Aschehoug. ISBN 8203220193. 

Eksterne lenkerRediger

KilderRediger