Pilegrimsleden

turveier til Nidaros, St. Olavsvegene

Pilegrimsleden er et fellesnavn på flere turveier i Norge som fører fra forskjellige deler av landet til Trondheim og enkelte andre steder som ifølge katolsk tradisjon er hellige. Pilegrimsledene i Norge, også omtalt som St. Olavsvegene,[1] er turveger basert på tradisjonen for å dra på pilegrimsvandring (valfart) som oppstod etter Olav den helliges død i 1030, og fortsatte utover middelalderen. Ledene bindes sammen av natur– og kulturminner med religiøs tilknytning til middelalderen, samt minner knyttet til Olavsarven.

Nidarosdomen, målet for pilegrimene
Milestein i Hamar som viser hvor langt det er igjen til Nidarosdomen.
Ruten for pilegrimsleden av Nils Gunnar Svensson (2006)

UtviklingRediger

Arbeid med å kartfeste, rydde og merke pilegrimsledene startet i 1994. Religionshistoriker og lldsjel Eivind Luthen startet prosjektet, pluss alt arbeidet med den originale pilegrimsleden Tønsberg–Trondheim.[trenger referanse] Den første leden, fra Oslo til Trondheim og Stiklestad, ble åpnet i 1997. Denne ruten er ca. 650 kilometer lang. Pilegrimsledene i Norden, eller St. Olavsvegene til Nidaros, består av et rutenettverk på totalt 5000 km. 2000 av disse er i Norge. Denne kulturskatten forvaltes av Nasjonalt pilegrimssenter, som ble opprettet i 2011, i samarbeid med de regionale pilegrimssentrene, som ligger langs ledene.

Pilegrimsleden var mellom 2007 og 2010 en del av Verdiskapingsprogrammet til Riksantikvaren som et eget pilotprosjekt. Flere aktører var med på dette arbeidet, og da prosjektet ble avsluttet i 2010 var over 2000 km med pilegrimsled merket og ryddet. I tillegg ble en rekke nye overnattingssteder langs leden etablert. Det ble også opprettet fem regionale pilegrimssentre, samt Nidaros pilegrimsgård Trondheim. Pilegrimsgården tar imot vandrerne som kommer til det store pilegrimsmålet, Nidarosdomen.

Nasjonalt pilegrimssenter ble opprettet i 2011 og ble permanent fra 1. januar 2013. Senteret skal fungere som pådriver og koordinator for den nasjonale pilegrimssatsningen, og er fra 1. juli 2016 organisert under Nidaros domkirkes restaureringsarbeider etter tidligere å ha vært tilknyttet Riksantikvaren[2]. Nasjonalt Pilegrimssenter er lokalisert sentralt i Trondheim, med Nidarosdomen som nærmeste nabo. Tidligere politimann Hans Morten Løvrød er direktør for det nasjonale senteret.

DebattRediger

Etter opprinnelig i 1997 å være etablert med fritt spirituelt siktemål for vandringen, har Pilegrimsleden fra 2011 statlig finansiering. Organiseringen skjedde mot ønsket til primus motor Luthen og det eldre Pilegrimskontoret.[3] Det har ført til to uavhengige organisasjoner som organiserer pilegrimsvandringer i Norge: Det opprinnelige Pilegrimskontoret, og det kirkelig eide Nasjonalt Pilegrimssenter.

St. Olavsvegene i NorgeRediger

Nidaros var det største pilegrimsmålet i Nord-Europa i middelalderen på grunn av Olav den helliges grav i Nidarosdomen. Følgende pilegrimsleder er godkjente som St. Olavsveger.

    • Gudbrandsdalen, Dovrefjell og Trøndelag Fra Lillehammer går leden langs Gamleveien, gjennom Stor-Hove og videre langs jernbanelinjen til Tretten. Herfra går leden et stykke langs gamle E6 før den bryter mot øst og opp i dalsiden der den går inn på Tjodveien. Dette er den gamle allmenningsveien nordover Gudbrandsdalen. Den går stort sett oppe i dalsiden på østsiden, og følger til dels eksisterende offentlige og private veier, dels går den som sti. Ved Otta går veien ned til dalbunnen og krysser Lågen ved Sel kirke. Der går den videre over Selsflatene og opp Rosten, gjennom Dovreskogen til Dovre. Herfra går leden opp på Dovrefjell, forbi Fokstua, Furuhaugli og Hageseter til Hjerkinn, videre på den gamle veien over fjellet til Kongsvoll. Leden går videre nordøst over fjellet til Vinstradalen og deretter ned til Oppdal. Deretter går den på vestsiden av dalen videre nordover gjennom Rennebu og Meldal over Løkken Verk, over skogen øst for Svorkmo til Solsjøen. Videre over skog og myr til Skaun, og derfra over skogen til Buvika og Øysand, videre over Bymarka og inn i Trondheim ved Sverresborg.

Pilegrimsleia i NorgeRediger

Kysten var pilegrimenes første vei til Nidaros. Fem kystfylker fra Rogaland til Sør-Trøndelag og fire bispedømmeråd arbeider sammen med Nasjonalt Pilegrimssenter om å opprette en kystpilegrimslede fra Egersund til Trondheim. Kystpilegrimsleden skal være ferdigstilt innen 2017. Da skal det være mulig å reise langs kysten med offentlige transportmidler som tradisjonsbåter eller private båter samt vandreetapper.

Selja ble besøkt på grunn av St. Sunniva og Seljumennene. Røldal stavkirke ble besøkt på grunn av sitt undergjørende krusifiks. St.Thomas–kirken på Filefjell var et viktig pilegrimsmål i middelalderen. Folk kom fra hele Sør–Norge for å få igjen helsen.

ReferanserRediger

LitteraturRediger

  • Mathis Kværne: Langs den gamle Kongeveien. A/S Lund & Co.’s Forlag.
  • Smedstad, Ingrid. "Norske pilegrimsveier til Nidaros" i Helgonet i Nidaros, Olavskult og Kristnande i Norden Landsarkivet i Östersynd, Jyväskylä, Finland 1997.

Eksterne lenkerRediger