Mogreina

grend i Ullensaker

Mogreina er ei grend som ligger i Ullensaker kommune, ca. 13 km nord for Gardermoen, nær grensa til Eidsvoll kommune. Skolen her heter Mogreina skole. Det er en barneskole med omtrent 230 elever. Kirken heter Mogreina kirke og ble bygget i 1912.

Mogreina skole ligger ved tettstedet.
Mogreina kirke ligger litt sør for bebyggelsen ellers.

Mogreina etablerte seg i 1985 med et selvkonstruert kulturutvalg og fikk samlet all kulturell virksomhet innunder samme paraply. Dette utviklet seg videre til også å vurdere miljøet noe som ble svært aktuelt i forbindelse med den pågående destruksjonsvirksomhet av kadaver som var i drift i grenda. Denne virksomheten er nå opphørt og området planlegges lagt ut for utbygging. Tiltaket i Mogreina ble grunnlaget for etablering av Grendeutvalg i Ullensaker kommune. Et utvalg i de enkelte skolekretser og disse utvalgene forestår utdeling av kulturmidler til aktive kulturtilbud i grenda. Den såkalte grendepotten.

Naturperlen Hersjøen ligger som et naturlig sentrum for grenda. Her var det i sin tid mulig å finne naturlige perler og sjøen er en av de få som har sitt utløp rennende nordover. Det er talt over 200 dyrearter tilknyttet Hersjøen som er vernet mot motorisert støy. Boligfeltet Østli ligger gunstig til ved Sessvoll militærleir. Feltet omfatter i dag over 100 boliger bosatt av familier med lav gjennomsnittsalder. Feltene Lille-Østli og Fløttenjordet omfatter ca. 60 boliger. Langs Aurveien mot Letohallen og industriområdet i Eidsvoll finner du ca. 30 husstander. Risebru og området rundt Mogreina skole er nå relativt sett godt utbygget med nye boliger. Det største boligområdet finner du i Sætregrenda. Det er nå gang- og sykkelvei mellom denne ytterkanten og inn til Mogreina skole. Det vil nå komme en gang/sykkelvei fra Østli til Mogreina skole.

På Mogreina kan man også finne Sessvollmoen Militærleir, som ligger på andre siden av Hersjøen enn det Mogreina skole gjør. En kort kilometer forbi Sessvollmoen finner man Aurtjern, en lite kjent badeplass men folksomt om sommeren.