Liste over mineraler

Wikimedia-listeartikkel

Det finnes over 4 800 forskjellige mineraler. Denne lista inneholder noen av de mest vanlige.

ElementerRediger

 1. Diamant
 2. Kobber
 3. Grafitt
 4. Gull
 5. Platina
 6. Svovel
 7. Sølv

FosfaterRediger

 1. Apatitt
 2. Lazulitt
 3. Monazitt
 4. Turkis (mineral)
 5. Vivianitt
 6. Xenotim

HalogeniderRediger

 1. Flusspat
 2. Halitt
 3. Kryolitt
 4. Sylvitt

HydroksiderRediger

 1. Böhmitt
 2. Brucitt
 3. Diaspor
 4. Gibbsitt
 5. Goethitt
 6. Lepidokrositt
 7. Manganitt
 8. Natriumhydroksid

KarbonaterRediger

 1. Aragonitt
 2. Dolomitt
 3. Kalkspat eller kalsitt
 4. Malakitt
 5. Magnesitt
 6. Sideritt

OksiderRediger

 1. Cassiteritt
 2. Cleveitt
 3. Hematitt
 4. Korund
 5. Kupritt
 6. Ilmenitt
 7. Maghemitt
 8. Periklas
 9. Perovskitt
 10. Pyrofanitt
 11. Pyrolusitt
 12. Rutil

SpinellerRediger

 1. Magnetitt
 2. Kromitt
 3. Vanlig spinell

SilikaterRediger

EnkeltsilikaterRediger

 1. Andalusitt
 2. Klorittoid
 3. Kyanitt
 4. Granat
 5. Olivin
 6. Silimanitt
 7. Staurolitt
 8. Thoritt
 9. Titanitt
 10. Zirkon

DobbeltsilikaterRediger

 1. Allanitt
 2. Axinit
 3. Epidot
 4. Klinozoisitt
 5. Lawsonitt
 6. Melilitt
 7. Thortveititt
 8. Vesuvian
 9. Zoisitt

RingsilikaterRediger

 1. Beryll
 2. Cordieritt
 3. Turmalin

KjedesilikaterRediger

 1. Amfibol
 2. Pyroksen
 3. Rodonitt
 4. Wollastonitt

SjiktsilikaterRediger

 1. Glimmer
 2. Kaolinitt
 3. Kloritt
 4. Montmorillonitt
 5. Prehnitt
 6. Pyrofyllitt
 7. Serpentin
 8. Talk

NettverksilikaterRediger

 1. Cancrinitt
 2. Feltspat
 3. Kvarts
 4. Leucitt
 5. Nefelin
 6. Sodalitt
 7. Skapolitt
 8. Zeolitt

SulfaterRediger

 1. Anhydritt
 2. Barytt
 3. Gips
 4. Kobbersulfat

SulfiderRediger

 1. Arsenkis
 2. Antimonglans
 3. Bornitt
 4. Galena (Blyglans)
 5. Covelin
 6. Fahlertsene
 7. Koboltglans
 8. Kopperglans
 9. Kopperkis
 10. Magnetkis
 11. Markasitt
 12. Molybdenglans
 13. Pentlanditt
 14. Rødgyldigertsene
 15. Sinkblende
 16. Sinober
 17. Svovelkis (ofte kalt Pyritt)
 18. Vismutglans

WolframaterRediger

 1. Scheelitt
 2. Wolframitt

Eksterne lenkerRediger