Liste over mineraler

Wikimedia-listeartikkel

Det finnes over 4 800 forskjellige mineraler. Denne lista inneholder noen av de mest vanlige.

ElementerEdit

 1. Diamant
 2. Kobber
 3. Grafitt
 4. Gull
 5. Platina
 6. Svovel
 7. Sølv

FosfaterEdit

 1. Apatitt
 2. Lazulitt
 3. Monazitt
 4. Turkis (mineral)
 5. Vivianitt
 6. Xenotim

HalogeniderEdit

 1. Flusspat
 2. Halitt
 3. Kryolitt
 4. Sylvitt

HydroksiderEdit

 1. Böhmitt
 2. Brucitt
 3. Diaspor
 4. Gibbsitt
 5. Goethitt
 6. Lepidokrositt
 7. Manganitt
 8. Natriumhydroksid

KarbonaterEdit

 1. Aragonitt
 2. Dolomitt
 3. Kalkspat eller kalsitt
 4. Malakitt
 5. Magnesitt
 6. Sideritt

OksiderEdit

 1. Cassiteritt
 2. Cleveitt
 3. Hematitt
 4. Korund
 5. Kupritt
 6. Ilmenitt
 7. Maghemitt
 8. Periklas
 9. Perovskitt
 10. Pyrofanitt
 11. Pyrolusitt
 12. Rutil

SpinellerEdit

 1. Magnetitt
 2. Kromitt
 3. Vanlig spinell

SilikaterEdit

EnkeltsilikaterEdit

 1. Andalusitt
 2. Klorittoid
 3. Kyanitt
 4. Granat
 5. Olivin
 6. Silimanitt
 7. Staurolitt
 8. Thoritt
 9. Titanitt
 10. Zirkon

DobbeltsilikaterEdit

 1. Allanitt
 2. Axinit
 3. Epidot
 4. Klinozoisitt
 5. Lawsonitt
 6. Melilitt
 7. Thortveititt
 8. Vesuvian
 9. Zoisitt

RingsilikaterEdit

 1. Beryll
 2. Cordieritt
 3. Turmalin

KjedesilikaterEdit

 1. Amfibol
 2. Pyroksen
 3. Rodonitt
 4. Wollastonitt

SjiktsilikaterEdit

 1. Glimmer
 2. Kaolinitt
 3. Kloritt
 4. Montmorillonitt
 5. Prehnitt
 6. Pyrofyllitt
 7. Serpentin
 8. Talk

NettverksilikaterEdit

 1. Cancrinitt
 2. Feltspat
 3. Kvarts
 4. Leucitt
 5. Nefelin
 6. Sodalitt
 7. Skapolitt
 8. Zeolitt

SulfaterEdit

 1. Anhydritt
 2. Barytt
 3. Gips
 4. Kobbersulfat

SulfiderEdit

 1. Arsenkis
 2. Antimonglans
 3. Bornitt
 4. Galena (Blyglans)
 5. Covelin
 6. Fahlertsene
 7. Koboltglans
 8. Kopperglans
 9. Kopperkis
 10. Magnetkis
 11. Markasitt
 12. Molybdenglans
 13. Pentlanditt
 14. Rødgyldigertsene
 15. Sinkblende
 16. Sinober
 17. Svovelkis (ofte kalt Pyritt)
 18. Vismutglans

WolframaterEdit

 1. Scheelitt
 2. Wolframitt

Eksterne lenkerEdit