Liste over mineraler

Wikimedia-listeartikkel

Det finnes over 4 800 forskjellige mineraler. Denne lista inneholder noen av de mest vanlige.

Elementer Rediger

 1. Diamant
 2. Kobber
 3. Grafitt
 4. Gull
 5. Platina
 6. Svovel
 7. Sølv

Fosfater Rediger

 1. Apatitt
 2. Lazulitt
 3. Monazitt
 4. Turkis (mineral)
 5. Vivianitt
 6. Xenotim

Halogenider Rediger

 1. Flusspat
 2. Halitt
 3. Kryolitt
 4. Sylvitt

Hydroksider Rediger

 1. Böhmitt
 2. Brucitt
 3. Diaspor
 4. Gibbsitt
 5. Goethitt
 6. Lepidokrositt
 7. Manganitt
 8. Natriumhydroksid

Karbonater Rediger

 1. Aragonitt
 2. Dolomitt
 3. Kalkspat eller kalsitt
 4. Malakitt
 5. Magnesitt
 6. Sideritt

Oksider Rediger

 1. Cassiteritt
 2. Cleveitt
 3. Hematitt
 4. Korund
 5. Kupritt
 6. Ilmenitt
 7. Maghemitt
 8. Periklas
 9. Perovskitt
 10. Pyrofanitt
 11. Pyrolusitt
 12. Rutil

Spineller Rediger

 1. Magnetitt
 2. Kromitt
 3. Vanlig spinell

Silikater Rediger

Enkeltsilikater Rediger

 1. Andalusitt
 2. Klorittoid
 3. Kyanitt
 4. Granat
 5. Olivin
 6. Silimanitt
 7. Staurolitt
 8. Thoritt
 9. Titanitt
 10. Zirkon

Dobbeltsilikater Rediger

 1. Allanitt
 2. Axinit
 3. Epidot
 4. Klinozoisitt
 5. Lawsonitt
 6. Melilitt
 7. Thortveititt
 8. Vesuvian
 9. Zoisitt

Ringsilikater Rediger

 1. Beryll
 2. Cordieritt
 3. Turmalin

Kjedesilikater Rediger

 1. Amfibol
 2. Pyroksen
 3. Rodonitt
 4. Wollastonitt

Sjiktsilikater Rediger

 1. Glimmer
 2. Kaolinitt
 3. Kloritt
 4. Montmorillonitt
 5. Prehnitt
 6. Pyrofyllitt
 7. Serpentin
 8. Talk

Nettverksilikater Rediger

 1. Cancrinitt
 2. Feltspat
 3. Kvarts
 4. Leucitt
 5. Nefelin
 6. Sodalitt
 7. Skapolitt
 8. Zeolitt

Sulfater Rediger

 1. Anhydritt
 2. Barytt
 3. Gips
 4. Kobbersulfat

Sulfider Rediger

 1. Arsenkis
 2. Antimonglans
 3. Bornitt
 4. Galena (Blyglans)
 5. Covelin
 6. Fahlertsene
 7. Koboltglans
 8. Kopperglans
 9. Kopperkis
 10. Magnetkis
 11. Markasitt
 12. Molybdenglans
 13. Pentlanditt
 14. Rødgyldigertsene
 15. Sinkblende
 16. Sinober
 17. Svovelkis (ofte kalt Pyritt)
 18. Vismutglans

Wolframater Rediger

 1. Scheelitt
 2. Wolframitt

Eksterne lenker Rediger