Pyroksen er en mafisk og kjemisk uensartet gruppe av mørke mineraler.[1] Blant de vanligste pyroksenene hører augitt,[2] diopsid og enstatitt. Pyroksen kan skilles fra lignende mineraler med den særegne måten det spaltes på. Mineralet har kjemisk svakere bindinger i to retninger, og vil derfor alltid ha spalteplan som står om lag 90 grader (vinkelrett) på hverandre.

Pyroksen
Augitt er den vanligste pyroksenen
Generelt
FormelDiopsid: [Ca(Mg,Fe)Si2O6] Enstatitt [(Mg,Fe)2Si2O6
GruppeKjedesilikat
Identifikasjon
FargeGrønn til svart
KrystallsystemMonoklin eller ortorombisk
Hardhet (Mohs)5–6,5
GlansGlassglans
Tetthet3,2–4,0 g/cm³
Andre mineraler
Liste over mineraler

Pyroksen er stabilt i en rekke geologiske miljøer, med variert trykk og temperatur. Den finnes vanligvis i magmatiske og metamorfe bergarter dannet under høy temperatur. Havbunnsbergartene gabbro (dypbergart) og basalt (dagbergart) inneholder typisk en del pyroksen. Pyroksen er nest etter feltspat trolig det vanligste mineralet i jordskorpen.

Pyroksen har ikke vært brukt særlig til noen praktiske formål, men kan være en mulig slaggdanner i jernindustrien på grunn av evnen til å takle høye temperaturer. Olivin og dolomitt blir vanligvis brukt til dette formålet.

Referanser rediger

  1. ^ Sigmond 2013, s. 313.
  2. ^ Raade, Gunnar (23. august 2023). «pyroksener». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 23. januar 2024. 

Litteratur rediger