Zoisitt er et mineral som er oppkalt etter samleren Sigmund Zois Freiherr von Edelstein. Oppdaget i 1805 på et høydedrag i Sau-alpene i Østerrike og først kalt saualpitt. I Tanzania i 1954 ble det funnet en grønn zoisittbergart med sorte hornblendeinneslutninger og store mest ugjennomsiktige rubiner. Masaiene kalte den «anyo» som betyr grønn. Riktig navn er zoisitt-amfibolitt, men navnet anyolitt brukes også. I 1967 ble det funnet en safirfarget zoisitt som kalles tanzanitt, og på syttitallet fant man zoisitter med andre farger av smykkesteinskvalitet. En tett, rødlig varietet er thulitt.

Gul zoisitt krystal (1.7 x 1 x 0.8 cm)