Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

norsk organisasjon

Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (ofte kalt FOKUS Kvinner) er et samarbeidsforum for norske kvinneorganisasjoners arbeid innen kvinnerettet utviklingssamarbeid/bistand i det globale sør. Forumet har sine røtter i TV-aksjonen «Kvinner i den 3. verden» i 1989 og ble etablert i dagens form i 1995 for å styrke samarbeidet mellom norske kvinneorganisasjoner involvert i utviklingsprosjekter i den tredje verden og for å drive informasjonsformidling om dette arbeidet. Bak TV-aksjonen i 1989 stod i første rekke Norges eldste kvinneorganisasjon Norsk Kvinnesaksforening. FOKUS er en indirekte etterfølger etter Norske Kvinners Nasjonalråds u-landsinformasjon, som også hadde røtter i Norsk Kvinnesaksforening.

Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål
Offisielt navnFokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
TypeForening/lag/innretning
Org.nummer971 279 389
Stiftet14. oktober 1995[1]
LandNorge
HovedkontorOslo
StyrelederAnne-Mette Øvrum
Nettstedhttp://www.fokuskvinner.no/
Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål er et samarbeidsforum for norske kvinneorganisasjoners arbeid for kvinners situasjon i landene i Sør

Øverste organ i forumet er representantskapet, der alle medlemsorganisasjonene utpeker én representant. Representantskapet velger den politiske ledelsen i FOKUS, dvs. styret, som består av fem medlemmer. Fra 2017 er Sylvi Graham leder for forumet. Forumet har et ansatt sekretariat i Oslo som bistår styret i dets arbeid.

Forumet er organisert som en medlemsforening. Det har ikke individuelle medlemmer, men kun tilsluttede organisasjoner. Kravet for medlemskap i forumet er minst 50 kvinnelige medlemmer og at organisasjonen har som formål å ivareta kvinners interesser. Per 2018 er drøyt 50 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner tilsluttet forumet. Forumet fungerer fra 2010 i tillegg som nasjonalkomite i UN Women.

HistorieRediger

Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål har sine røtter i kvinneorganisasjonenes samarbeid om TV-aksjonen «Kvinner i den 3. verden» i 1989. Bak samarbeidet stod særlig Norges eldste kvinneorganisasjon, Norsk Kvinnesaksforening, og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, og TV-aksjonen ble ledet av Anne Røthing fra Norsk Kvinnesaksforening.[2]

TV-aksjonen krevde fem års oppfølging, og som ledd i dette ble det grunnlagt to organisasjoner, Oppfølgingskontor for TV-aksjonen og Senter for Internasjonale Kvinnespørsmål (SIKS). Senteret utgav fra 1990 magasinet Kvinner Sammen, finansiert av TV-aksjonsmidler. I 1995 ble oppfølgingskontoret og senteret erstattet av en felles organisasjon, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS Kvinner), med 41 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg som stiftere og medlemmer. Navnet Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål ble foreslått av en av stifterne, Fakhra Salimi. Vedtektene fastsatt i 1995 bestemte at «FOKUS skal gjennom utviklingssamarbeid og pådrivervirksomhet arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør».[3] I 2014 etablerte en rekke av medlemsorganisasjonene i FOKUS også Norges kvinnelobby som paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen og med et bredere fokus enn landene i Sør.

FOKUS er også en indirekte etterfølger etter Norske Kvinners Nasjonalråds u-landsinformasjon; Norske Kvinners Nasjonalråd ble etablert i 1904 av Norsk Kvinnesaksforening og andre organisasjoner som sprang ut av Norsk Kvinnesaksforening.

Arbeid og målsetningerRediger

Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål har som formål å arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med vekt på landene i Sør.

Forumet baserer sitt arbeid først og fremst på FNs kvinnekonvensjon (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) og handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse[trenger referanse] i Beijing i 1995 (The Beijing Declaration and Platform for Action). Forumets arbeid skal bygge på medlemsorganisasjonenes målsetninger, arbeidsmetoder og kunnskap.

Forumet har blant annet jobbet med tema som vold mot kvinner/vold i nære relasjoner, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, kvinner, fred og sikkerhet, kvinner og klima, og kvinners økonomiske og politiske deltakelse og rettigheter i landene i Sør.

I januar 2010 ble forumet nasjonalkomité i Norge for FNs kvinneorganisasjon UN Women. Forumet støttes økonomisk av Norad, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet gjennom rammeavtaler for informasjon og bistandsvirksomhet. I 2005 hadde forumet NRKs TV-aksjon, der de innsamlede midlene ble øremerket til å bekjempe vold mot kvinner internasjonalt. Kronprinsesse Mette-Marit er høyeste beskytter for forumet.

MedlemmerRediger

Medlemsorganisasjoner
Navn Grunnlagt
Aleneforeldreforeningen, Kvinnegruppa 1966
Ammehjelpen 1995
Amurt Norge kvinneutvalg/Amurtel
Arbeiderpartiets kvinnenettverk
De Norske Baptisters Kvinneforbund 1916
Den Eritreiske Kvinneunion 1989
Den norske Jordmorforening 1908
Den norske Tibetkomiteens kvinneutvalg
Det Hvite Bånd
Det norske råd for kurdernes rettigheter, Kvinneutvalget
Fagforbundets kvinneutvalg
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fellesrådet for Afrikas kvinneutvalg 1967
Firo - Forum for positiv utvikling
Foreningen for somaliske kvinner og barn
Frelsesarmeens Kvinneorganisasjon
Høyres kvinneforum 1925
Inner Wheel Norge 1967
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet 1915
International Association of Women in Radio and Television 2005
Kvinner i skogbruket 1986
Juridisk rådgivning for kvinner 1974
KFUK utvalget
Krisesentersekretariatet 1994
Kristelig Folkepartis Kvinner 1947
KUN senter for kunnskap og likestilling 1991
Kvinnefronten 1972
Landsforeningen for homofile, bifile, lesbiske og transpersoner 1992
Latin-Amerikagruppene i Norge, Kvinnegruppa 1979
Magdalena Norway
MiRA Ressurssenter for Flyktninge- og Innvandrerkvinner 1989
Musu Kambeng Kaffo
Nei til EUs kvinneutvalg
Nett BK – Nettverk for Bosniske kvinner i Norge
Nettverk for Øst-Timors kvinner
New Life Community
Norges Bygdekvinnelag 1946
Norges Katolske Kvinneforbund
Norges kristelige studentforbund, internasjonalt kvinneutvalg
Norges Kvinne- og Familieforbund 1915
Norges Venstrekvinnelag
Norgesunionen av Soroptimister
Norsk Bonde- og Småbrukarlags kvinneutvalg
Norsk Kvinnelig Teologforening, Internasjonalt utvalg
Norsk Kvinnesaksforening 1884
Norsk Psykologforening, Kvinne- og Mannspolitisk Utvalg
Norsk somalisk kvinneorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner
Norske Kvinnelige Akademikere 1920
Norske Kvinnelige Juristers Forening 1947
Norske Kvinners Sanitetsforening 1896
Palestinakomiteens kvinneutvalg
Pan-african Women's Association in Norway
Partiet Rødt, kvinneutvalget
RadiOrakel 1982
SAIHs Kvinne- og Likestillingsutvalg
Samisk Kvinneforum
Senterkvinnene 1962
Sex og politikk 1969
Somali Kvinneklubb
Somalisk kulturhus, kvinnegruppe
Somalisk Kvinneforening
SVs Kvinnepolitiske Utvalg
Tamilsk Kvinneorganisasjon
Utdanningsforbundets Kvinneutvalg
Utvalg for kjønn og likestilling i Kirkerådet
Utviklingsfondets Kvinneutvalg
Zonta International

LedereRediger

I henhold til § 4 i FOKUS' vedtekter er styret ledelsen i FOKUS mellom representantskapsmøtene. Styret velges av representantskapet.[4] Ledere i forumet har vært:

SekretariatRediger

Forumet har et organisasjonssekretariat i Oslo som bistår den politiske ledelsen i deres arbeid. I 1995 fikk forumet sin første ansatte med Mette Moberg som sekretær. Siden ble Elisabeth Eie ansatt som leder for sekretariatet. Nåværende leder for sekretariatet er Gro Lindstad.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Enhetsregisteret[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ «Leder for TV-aksjonen», Fædrelandsvennen, 21. april 1989, s. 22
  3. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 16. januar 2014. Besøkt 16. januar 2014. 
  4. ^ Vedtekter for FOKUS

Eksterne lenkerRediger