RORG-samarbeidet

samarbeid mellom norske, frivillige organisasjoner

RORG-samarbeidet (RORG er en forkortelse for RammeavtaleORGanisasjoner) er et samarbeid blant norske, frivillige organisasjoner som gjennom rammeavtaler med Norad mottar offentlig støtte til å drive opplysningsarbeid i Norge om Nord/Sør- og utviklingsspørsmål.

RORG-samarbeidet
Org.formForening/lag/innretning
Org.nummer991044663
Stiftet1991[1]
LandNorge
HovedkontorOslo
AdresseStorgata 11, 0155 Oslo
Nettstedrorg.no (nb)
rorg.no (en)
Opphørt2021[1]

I alt 42 organisasjoner deltar i dette samarbeidet, som i henhold til vedtektene skal utgjøre et informasjonsfaglig forum og en arena for å styrke koordinering, samarbeid, utspill og mobilisering for et bredest mulig omfang av opplysningsarbeid om Nord/Sør- og utviklingsspørsmål i Norge.

Samarbeidets øverste organ er årsmøtet, som blant annet vedtar virksomhetsplaner og budsjetter og godkjenner årsrapporter og regnskaper. Årsmøtet velger også et styre, som bl.a. er ansvarlig for det løpende virksomheten og er nærmeste overordnede for RORG-samarbeidets daglige leder.

Sør-evalueringen av RORG-medlemmene i 2002/03

rediger

RORG-samarbeidet tok i 2001 initiativ til å få evaluert opplysningsarbeidet i Norge av representanter fra sivilsamfunnet i Sør. Evalueringen ble gjennomført i 2002/03, og ble ledet av Stiaan van der Merwe fra Sør-Afrika sammen med Alejandro Bendaña (Nicaragua) og Naty Bernardino (Filippinene) i en referansegruppe.[2]

Rapporten fra evalueringen har spilt en vesentlig rolle i RORG-samarbeidets videre utvikling, på flere områder:

  1. Evalueringen pekte på at det blant medlemmene i RORG-samarbeidet ikke eksisterte noen klar, felles forståelse av hva opplysningsarbeidet egentlig dreier seg om. Dette satte i gang en lengre prosess, som førte til at RORG-samarbeidet vedtok et eget posisjonspapir om Nord/Sør-informasjon på sitt årsmøte i 2004.[3]
  2. Evalueringen pekte på at det blant medlemsorganisasjonen i RORG-samarbeidet var mye velvilje og interesse for samarbeid med Sør, men etterlyste grundigere refleksjon på dette feltet. Dette ble fulgt opp av RORG-samarbeidets årsmøte i 2004, som vedtok et eget posisjonspapir om Sør-perspektiver og samarbeid med Sør.[4]
  3. Mange av de spørsmålene som ble tatt opp i Sør-evalueringen ble drøftet i lys av behovet for å utvikle enkle redskaper som kunne bidra til å styrke kvaliteten på opplysningsarbeidet i regi av medlemsorganisasjonene. Dette førte til utvikling av en Vær Varsom-plakte for Nord/Sør-informasjon i Norge, som ble vedtatt på årsmøtet i RORG-samarbeidet i 2006.[5]
  4. Sør-evalueringen tok også til orde for fagfellevurderinger (peer reviews) som redskap for videreutvikling og styrking av opplysningsarbeidet i medlemsorganisasjonene. Dette ble lagt inn i RORG-samarbeidets strategi for perioden 2007-2010 ble igangsatt fra 2007 med støtte fra Norad.

Fagfellevurderinger

rediger

RORG-samarbeidet begynte å utføre fagfellevurderinger (peer reviews) av medlemsorganisasjonenes arbeid med Nord/Sør-informasjon i 2007. Dette er et frivillig tilbud til den enkelte organisasjon. Fagfellene kan både være informasjonsarbeidere fra andre medlemsorganisasjoner eller eksterne fagfolk. Selv om fagfellevurderingene tilpasses de ulike RORGenes egenart og behov skal de også ha fellestrekk som muliggjør en viss grad av sammenligning. Siden 2009 har prosessmetoden LØFT (LØsningsFokusert Tilnærming) vært brukt som et hovedverktøy i fagfellevurderingene. Fra denne prosessen produseres en Fagfellerapport.

Medlemsorganisasjoner

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger