Foreningen for internasjonale vannstudier

(Omdirigert fra FIVAS)

Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS) ble etablert i 1988 og er en frivillig organisasjon basert i Oslo som arbeider for å kartlegge konsekvenser av vannrelaterte prosjekter og utbygginger i sør. FIVAS følger med på prosjekter der norske aktører deltar, og forsøker å hindre norsk deltagelse i prosjekter med store negative konsekvenser for mennesker og natur. Et særlig fokusområde for FIVAS har vært utbygging av vannkraftverk i land i sør hvor norsk næringsliv har vært involert. Blant utbyggingene som FIVAS har jobbet for å stanse, finner vi Mekong i Laos, Narmada i India og Biobío i Chile.

OrganisasjonRediger

FIVAS samarbeider med grupper som blir berørt av prosjektene i sør og andre miljø- og solidaritetsorganisasjoner både i Norge og internasjonalt. FIVAS har som sitt mål å bidra til at informasjon fra berørte grupper når fram til norske beslutningstakere i det offentlige og i privat næringsliv, der Norge er involvert i utbyggingsprosjekter.

Visjon og målRediger

Organisasjonens visjon er å jobbe for en rettferdig og bærekraftig vannforvaltning i sør.

FIVAS har som målsetting:

  • å påvirke norske aktører i vannsektoren slik at prosjektarbeid skjer uten store negative konsekvenser for mennesker og miljø
  • å informere om sentrale problemstillinger relatert til vannforvaltning i sør
  • å opplyse om alternativer

FIVAS utgir nyhetsbladet Vann og Konflikter, som bringer informasjon om enkeltprosjekter der Norge deltar og om mer generelle spørsmål når det gjelder vann- og energiforvaltning i et miljø- og utviklingsperspektiv.

Eksterne lenkerRediger