Hello, world

(Omdirigert fra Hei verden)

Hello, world (Hallo, verden på norsk) er standardeksemplet på et program som brukes i innledningen av bøker og «tutorials» som beskriver et programmeringsspråk. Et Hello, world-program består av det minimum av kode som behøves for at programmet skal skrive ut teksten Hello, world på skjermen.

Selv om bare et absolutt minimum av funksjoner og utregninger blir brukt for å kjøre Hello, world, er bruken av Hello, world en grei måte å finne ut om kompilatorer og banal skriptfunksjonalitet fungerer.

EksemplerRediger

AdaRediger

 with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
 procedure Hello is
  Message: String := "Hello, world!";
 begin
  Put_Line(Message);
 end Hello;

BasicRediger

MS BasicRediger

 10 PRINT "Hello, world!"
 20 END

TI-BASICRediger

For TI-80-TI-83 kalkulatorer (Texas Instruments)

  :Disp "Hello, world!"

For TI-89/TI-92 kalkulatorer

  :HelloWorld()
  :Prgm
  :Disp "Hello, world!"
  :EndPrgm

StarOffice/OpenOffice.org BasicRediger

  sub main
    print "Hello, world!"
  end sub

Strukturert BASICRediger

  print "Hello, world!"
  end

Visual Basic 1.0-6.0Rediger

  MsgBox "Hello, world!"

GMLRediger

  draw_text(x,y,"hello world")

ASP (Active Server Pages)Rediger

  <% Response.Write("Hello, world!") %>

CRediger

  #include <stdio.h>
 
  int main(void)
  {
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
  }

C++Rediger

  #include <iostream>
 
  int main()
  {
    std::cout << "Hello, world!\n";
    return 0;
  }

C#Rediger

  using System;
 
  class HelloWorldApp
  {
    public static void Main()
    {
      Console.WriteLine("Hello, world!");
    }
  }

COBOLRediger

 identification division.
 program-id. COBHELLO.
 procedure division.
   display "Hello, world!"
   stop run.

FortranRediger

    PROGRAM HELLO
    WRITE(*,*)"Hello, World!"
    END

JavaRediger

  public class Hello {

    public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Hello, World!");
    }
  }

JavaScriptRediger

  <script type="text/javascript>alert("Hello, World!");</script>

JSPRediger

  <%
  out.println("Hello, world!");
  %>

MalbolgeRediger

(=<`#9]~6ZY32Vx/4Rs+0No-&Jk)"Fh}|Bcy?`=*z]Kw%oG4UUS0/@-ejc(:'8dc

mIRC-scriptRediger

Linje én og tre av dette scriptet er egentlig unødvendig for å få mIRC til å utføre kommandoen. En kan selv bare skrive inn linje 2 i programmet.

  alias helloWorldAlias {
    /echo -a Hello, world!
  }

MS-DOS batch fil (.bat)Rediger

Symbolet @ er valgfritt, og forhindrer at selve kommandoen blir vist før den blir kjørt.

  @echo Hello, world!

PascalRediger

  program Hello;
  begin
    writeln('Hello, world!');
  end.

PerlRediger

 print "Hello, world!\n";

PHPRediger

 Hello world!

PowershellRediger

 "Hello, world!"

Python 2.xRediger

  print "Hello, world!"

Python 3.xRediger

  print("Hello, world!")

RubyRediger

  puts "Hello, world!"

Seed7Rediger

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Hello, world!");
 end func;

SmalltalkRediger

  Transcript show: 'Hello, world!'.

UNIX-skallRediger

  printf 'Hello, world!\n'

ActionScript 1, 2 og 3Rediger

 trace(Hello, world);