Åpne hovedmenyen

Python

programmeringsspråk
Se også: Pyton.
Python
Python-logo-notext.svg
Kom til20. februar 1991[1]
Paradigme
Designet avGuido van Rossum
Utviklet avPython Software Foundation, Guido van Rossum
Siste versjon(er)3.6.9 / 2. jul. 2019, 3.8.0 / 14. okt. 2019, 3.7.5 / 15. okt. 2019, 2.7.17 / 19. okt. 2019, 3.5.9 / 1. nov. 2019
Versjon(er) i utvikling3.8.0b1, 3.8.0b2, 3.8.0b3, 3.8.0b4
Skrive disiplin duck, dynamisk, gradvis
Filendelse(r).py, .pyc, .pyd, .pyo, .pyw, .pyz
OSmultiplattform
LisensPython Software Foundation License
Implementert i
Python, C
Innflytelse av
ALGOL 68, ABC, Modula-3, C, C++, Perl, Java, Lisp, Haskell, APL, CLU, Dylan, Icon, Standard ML

Python er et objektorientert programmeringsspråk startet på av Guido van Rossum i 1989. Van Rossum valgte navnet «Python» fordi han var i et lekent humør da han skulle finne på navn, og fordi han er fan av Monty Python,[2]

Python var opprinnelig et skriptspråk for det distribuerte operativsystemet Amoeba 809 for å lage systemendringer. Perl, Ruby, Tcl, Scheme og tildels Java blir ofte sett på som alternativer til Python. Python er utviklet som et fri programvare-prosjekt.

Python har en lettlest og klar syntaks. I Python deles koden opp etter innrykk, ikke etter spesialtegn som }. Dette er trekk ved dette programmeringsspråket som skal gjøre det lettere og raskere å skrive programmer. Mange ser på Python som en nyere, men strengere og en mer striglet versjon av Perl. Det er to versjoner av Python som vedlikeholdes, 3.x og 2.7.x. Sistenevnte vil ikke bli vedlikeholdt etter 2020.[3]

Objektorientert programmeringRediger

Python er et objektorientert programmeringsspråk, og tillater for eksempel polymorfisme. I motsetning til i mange andre objektorienterte språk, som for eksempel Java og Smalltalk, er det allikevel fullt mulig å skrive et prosedyre-drevet program.

EksemplerRediger

Hello, worldRediger

>
#! /usr/bin/env python 
print("Hello, world!")
##fra og med Python 3 må print skrives slik: print("Hello, world!").
##tidligere kunne man skrive print "Hello, world!" uten ().

VariablerRediger

#! /usr/bin/env python
variabel = "var" # i python trenger man ikke noe tegn foran variabler, som f.eks. $ i PHP.
print(variabel) # resultat: var.
## variabler i praksis:
name = raw_input("Ditt navn: ") # lagrer brukerinput i variablen name. Input() er en innebygd funksjon for input.
print(name) # resultat: det du har skrevet inn i input

Enkel bruk av en liste (matrise)Rediger

#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*- 
# (linja over bruker vi for å kunne bruke æøå uten advarsler.)
#
#Dette enkle programmet demonstrerer bruken av liste-datatypen,
#samt bruken av innrykk for å dele kodeblokker fra hverandre.
#
#

#En liste inneholder en serie verdier, som kan være av mange typer, for eksempel tekst eller tall.
list = ["en", 2, 3, "fire", 5, "seks", 7, "åtte"]

for element in list:
  #den neste linjen har et innrykk som gjør at den regnes som en del av for-løkken
  print(element)
#Denne linjen har samme innrykk som for-løkka, altså vil den ikke kjøres før løkka er ferdig. 
print("ferdig")

Bruk av klasse og objektRediger

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import math # importer mattebibliotek

class Sirkel:

  # konstruktør metode
  # denne kalles når objekt opprettes fra klasse
  def __init__(self, radius):

    self.radius = radius


  # regn ut diameter ( d = 2 * r )
  def faaDiameter(self):
    return 2 * self.radius

  # regn ut areal ( a = pi * r * r )
  def faaAreal(self):
    pi = math.pi # hent tallet pi fra mattebibliotek
    return pi * self.radius * self.radius;
    
  # regner ut omkrets ( o = 2 * pi * r )
  def faaOmkrets(self):
    pi = math.pi 
    return 2 * pi * self.radius

# Lager et objekt av klassen sirkel 
# med radius r=10.
sirkel1 = Sirkel(10)

print(sirkel1.faaDiameter()) # skriver ut diameter: 20
print(sirkel1.faaAreal())  # skriver ut areal: 314.1592
print(sirkel1.faaOmkrets()) # skriver ut 31.4159
print("-------------------") # strek for å skille sirkler

# Lager et nytt objekt av klassen sirkel 
# med radius r=3
sirkel2 = Sirkel(3)
print(sirkel2.faaDiameter()) # skriver ut diameter: 6

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger