Programvaredesign er en underdisiplin av programvareutvikling som går på å definere arkitekturen, komponentene, grensesnittene og andre trekk ved et system eller en komponent. Sett som en prosess er programvaredesign den aktiviteten som går på å analysere kravene til programvaren for å beskrive dens interne struktur. Sluttproduktet av designprosessen er en arkitektur, altså hvordan programvaren er delt opp og organisert.

Programvaredesign kan deles inn i arkitektur og detaljert design. Detaljert design beskriver hver komponent presist nok til at den kan implementeres.

Se også

rediger

Kilder

rediger
  • IEEE Computer Society Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, IEEE 2004
Autoritetsdata