Imperativ programmering

Imperativ programmering brukes innenfor informatikken om et programmeringsparadigme som beskriver om utsagn som endrer et programs tilstand. Slik som imperativ i naturlige språk kommanderer handlinger å finne sted, definerer imperative programmer en sekvens av kommandoer til datamaskinen. Imperativ programmering er fokusert på å beskrive hvordan et dataprogram opererer.

Begrepet brukes ofte i kontrast til deklarativ programmering, som fokuserer på hva programmet skal gjøre uten å beskrive hvordan sekvensene av handlinger skal finne sted.