Active Server Pages

Active Server Pages (ASP) er en teknologi for å lage websider som inneholder server-side scripts. ASP er utviklet av Microsoft, og ble utviklet spesifikt for å håndtere utvikling av webapplikasjoner. ASP er innebygd i Microsofts Internet Information Service (IIS), og gir et script-grensesnitt som er enkelt å lære og som støttes av mange eksisterende HTML-designverktøy.

ASP ble laget for å muliggjøre at HTML-sider kan fungere som Internett-applikasjoner. Dette betyr igjen at serveren prosesserer innholdet i scriptet før det skriver ut HTML-koden til klienten.

De fleste ASP-sider er programmert i VBScript, som er standardspråket for ASP. Andre språk kan brukes ved hjelp av @Language-direktivet. JScript (Microsofts versjon av JavaScript), er det andre språket som vanligvis er tilgjengelig. PerlScript (Perl) og andre språk er tilgjengelig som tillegg fra tredjeparter.

EksempelkodeRediger

Kode som skal prosesseres av serveren, skrives i ASP-blokker, <% og %>.

<% If X = 1 Then %>

X er lik 1.

<% Else %>

X kan være hva som helst, bortsett fra 1.

<% End If %>

Om variabelen X er lik 1, blir HTML-resultatet av ovenforstående kode slik:

X er lik 1.

Om X er hva som helst, bortsett fra 1, blir HTML-resultatet slik:

X kan være hva som helst, bortsett fra 1.