Fellesrådet for Afrika

Fellesrådet for Afrika (tidligere Fellesrådet for det Sørlige Afrika) er en norsk medlemsbasert informasjons- og solidaritetsorganisasjon for Afrika. Organisasjonen har som formål å utfordre forhold og strukturer i Afrika og globalt som hindrer en rettferdig utvikling på og for kontinentet. Fellesrådet ble stiftet i 1967 som en paraplyorganisasjon for den norske anti-apartheidbevegelsen og utvidet etter hvert virket til støtte til frigjøringsbevegelser i det sørlige Afrika.

Fellesrådet for Afrika
TypeForening/lag/innretning
Org.nummer971 474 327
Stiftet1. januar 1988
LandNorge
HovedkontorOslo
Nettstedhttps://fellesraadet.no/

Da apartheid ble avskaffet i 1994, utvidet Fellesrådet sitt interessefelt til hele Afrika, men med et spesielt fokus på landene sør for Sahara. Organisasjonen forandret samtidig navn. Fellesrådets hovedmålsetning er å arbeide for økonomisk, sosial og politisk rettferdighet i og for Afrika. Dette gjøres gjennom å formidle kunnskap som er rettferdig, nyansert og utfyllende og gjennom å skape og delta i ulike fora i Norge og Afrika.

HistorikkRediger

Den norske solidaritetsbevegelsen mot apartheid i det sørlige Afrika begynte sitt arbeid tidlig på 1960-tallet. Store deler av Afrika hadde da fått sin uavhengighet, mens Portugal møtte kravene om uavhengighet med makt og undertrykking. Det samme gjorde det hvite mindretallet i Zimbabwe. De hvite i Sør-Afrika bygde opp en politikk kjennetegnet av segregering og diskrimminering. På tross av denne utviklingen vegret norske myndigheter og bedrifter seg i starten for å reagere. En bred bevegelse og et stort folkelig engasjement vokste etter hvert frem under paraplyen «Fellesrådet for det sørlige Afrika». Tusenvis av aktivister og førtifire landsomfattende organisasjoner klarte å skape en opinion mot overgrepene, la press på norske myndihgeter, og overvåket næringslivets samhandel med apartheidregimet. Fellesrådets arbeid som bevisstgjører, opinionsdanner og informasjonsleverandør var et viktig bidrag til utformingen av norsk utenrikspolitikk overfor hele det sørlige Afrika. Etter 27 års innsats var målene for Fellesrådets virksomhet nådd. Det ble i 1994 gjennomført frie, demokratiske valg i Sør-Afrika og ANC kom til makten. Under president Nelson Mandelas offisielle statsbesøk til Norge i 1999 sa han følgende om den norske innsatsen:

«Kraften i deres engasjement for rettferdighet gav oss inspirasjon gjennom fengselsmurene og over store avstander i eksil; og det nådde oss under jorden. De vi takker inkluderer fagbevegelsen, Kirken og Fellesrådet for Afrika for deres sentrale rolle i kampen mot apartheid.»

InformasjonsarbeidRediger

 
Aslak Sira Myhre i samtale med OluTimehin Adegbeye, et arrangement i 2018 i regi av Fellesrådet for Afrika.

Fellesrådet arbeid knytter seg hovedsakelig opp til informasjonsformidling. Organisasjonen mener at innsikt og forståelse er avgjørende for at aktører i Norge skal kunne føre en god Afrika-politikk. En slik innsikt bygger på kunnskap om alt fra grunnleggende fakta, til mekanismer som hindrer utvikling og rettferdighet. Fellesrådet skiller seg fra andre organisasjoner og informasjonsaktører, både når det gjelder målgrupper, arbeidsform, temafokus, verdigrunnlag og nedslagsfelt. Fellesrådet er ikke en innsamlingsorganisasjon, og søker dermed å være kommersielt uavhengige av et spesielt budskap. Slik argumenterer organisasjonen at den står friere til å forfekte kritiske eller kontroversielle budskap. Fellesrådet er heller ikke direkte involvert i store prosesser i Afrika og søker i stedet å føre debatter som for andre kan sette sine partnere i fare (for eksempel om Zimbabwe). Dette har vært med å gi Fellesrådet en unik posisjon som kunnskapsformidler om Afrika, og er førende for Fellesrådets informasjonsvirksomhet.

Fellesrådet for Afrika mener at måten informasjon formidles på og hvem som er premissleverandører for informasjon og kunnskap, er spørsmål om makt, interesser og politikk. Fellesrådet produserer og formidler informasjon, deltar i den norske utviklingsdebatten og forsøker å skape arenaer for debatt og kunnskapsutveksling. Fellesrådets informasjonstiltak og analyser skal ifølge organisasjonens informasjonsstrategi være fundert i prinsipper om solidaritet og rettferdighet. Videre ønsker Fellesrådet at analyser skal være konstruktive, og skape en motvekt til forenklede bilder av Afrika som enten peker mot naive løsninger eller som bare ser uoverkommelige problemer. Fellesrådet argumenterer med at informasjonen og kunnskapen om Afrika blant norske og internasjonale aktører er mangelfull, ensidig og fremmer stereotypier. Det bidrar til feilaktige politiske løsninger og forenklede oppskrifter som i verste fall forsterker afrikanske lands marginalisering, heller enn å bidra til å finne løsninger. Fellesrådets informasjonsstrategi har derfor som mål å bidra til mer, bedre, kritisk og nyansert kunnskap om Afrika som også reflekterer mangfold, makt og interessemotsetninger. Fellesrådet arbeider for å bære fram en analyse som viser at det er håp for framtida, uten å overse hindringene som står i veien.

VirksomhetRediger

Fellesrådet for Afrika sprer informasjon gjennom publikasjoner, nyhetsbrev, nettsider og seminarer. Organisasjonen deltar også i ulike fora og nettverk i Norge, i Afrika og internasjonalt. Fellesrådet gir jevnlig ut bøker om Afrika på norsk. Den tradisjonelle årboken går i dybden på spesifikke tema og inneholder også landprofiler for de afrikanske landene. Fellesrådets nettsider afrika.no inneholder oppdaterte nyheter og bakgrunnsinformasjon om Afrika på norsk og engelsk.

Index on Africa er en av verdens største lenkesamlinger til afrikanske internettressurser. Portalen inneholder lenker til over 4000 nettsider som dekker temaer som utvikling og bistand, økonomi og finans, miljø og landbruk, faktainformasjon, politikk, nyheter og media, kvinnespørsmål og akademia. Index on Africa har blitt anbefalt av Encyclopædia Britannica, Los Angeles Times, SIDA og Verdensbanken.

Africa News Update (ANU) er et gratis nyhetsbrev som kommer ut fire ganger i uka. ANU har over 4500 abonnenter, hovedsakelig fra Europa, Afrika og Nord-Amerika. ANU tjener som motvekt til de store, vestlige nyhetbyråene og formidler oppdaterte nyheter og bakgrunnsartikler fra Afrika – basert på afrikanske kilder.

Fellesrådet arrangerer jevnlig seminarer for å spre informasjon og debatt om ulike tema. Seminarene knyttes opp til det aktuelle temaet som er valgt som "årets tema". I 2006 omhandlet årets tema ressurser og olje i Afrika. Tidligere har organisasjonen fokusert på forskjellige tema som media i afrika, handelsspørsmål og gjelsspørsmål.

Fellesrådet er medeier i Verdensmagasinet X. Magasinet er et redaksjonelt uavhengig blad som inneholder bakgrunnsartikler og reportasjer med fokus på nord/sør-spørsmål.

Fellesrådet samarbeider med tre organisasjoner i Afrika som jobber for å fremme kvinners rettigheter gjennom bruk av media: Isis-Women's International Cross Cultural Exchange (Uganda), Uganda Media Women's Association (Uganda), Gender Links, (Sør-Afrika)

Eksterne lenkerRediger