Caritas Norge

katolsk hjelpeorganisasjon

Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon med utspring fra den katolske kirken i Norge og driver nødhjelpsarbeid og langsiktig bistandsarbeid i Asia, Afrika og Latin-Amerika – og integreringsarbeid i Norge. Organisasjonen ble etablert i 1952 under navnet Norsk katolsk flyktninghjelp. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse, først under Oslo katolske bispedømme, deretter under Norsk katolsk bisperåd – som omfatter Oslo katolske bispedømme og Tromsø- og Trondheim stift.

Caritas Norge
Logo Caritas Norge.png
TypeHjelpeorganisasjon
Org.nummer971 436 514
Stiftet1952 (1964 som selvstendig stiftelse)
LandNorge
HovedkontorOslo
OpprinnelseDen katolske kirke i Norge
StyrelederTerje Osmundsen
VirkeområdeNorge og internasjonalt

Caritas Norge samarbeider internasjonalt gjennom partnerskap med et nettverk av nasjonale Caritas-organisasjoner i Caritas Internationalis og Caritas Europa. Caritas er til stede i 200 land og territorier og arbeider for å nå de mest vanskeligstilte verden over med utgangspunkt i kirkens sosiallære, humanitære prinsipper og de universelle menneskerettighetene. All hjelp gis uavhengig av mottakernes tro, kjønn og etniske tilhørighet. I Norge samarbeider Caritas blant annet med Caritas-grupper i lokale menigheter, ulike diasporagrupper, Norges Unge Katolikker og de to katolske bispedømmene.  


I Oslo driver Caritas Norge et ressurssenter og samarbeider tett med ressurssentre drevet av lokale Caritas-organisasjoner i Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Drammen. Caritas Norge driver også au pair-sentre i de største byene på oppdrag fra UDI.    

Fra 1991 har Caritas Norges øverste organ vært rådsmøtet. Dette arrangeres årlig og her har alle landets 37 katolske menigheter stemmerett. Generalsekretær i Caritas Norge har siden 2011 vært Martha Rubiano Skretteberg. Terje Osmundsen er styreleder. Organisasjonen utgir magasinet CaritasINFO.  

Caritas Norges visjon er en verden uten sult og fattigdom, hvor alle mennesker kan leve i verdighet.  

ArbeidsområderRediger

Matsikkerhet er en hovedprioritet for Caritas Norges utviklingsarbeid, både når det gjelder programarbeid i samarbeidsland og påvirkningsarbeid i Norge. Et av ni mennesker i verden sulter, og antallet øker på grunn av konflikt og klimaendringene. Et flertall av disse er småbønder i utviklingsland.  

Gjennom FNs bærekraftighetsmål nummer to har alle stater forpliktet seg til å utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk innen 2030. For å oppnå dette målet gir Caritas Norge nødhjelp og arbeider for en økt satsing på bærekraftig og klimarobust matproduksjon med økt støtte til småbønder og kvinner.

Organisasjonen startet sine første internasjonale hjelpeprosjekter i 1956, og driver i dag nødhjelp og langsiktig landbruksstøtte til om lag 500 000 mennesker i Asia, Afrika og Latin-Amerika. I samarbeid med den katolske kirken, myndigheter, næringsliv og utdanningsinstitusjoner når Caritas ut til de mest vanskeligstilte i verden for å sikre disse matsikkerhet. Metodene for å bekjempe sult innebærer blant annet utdeling av robuste såkorn, opplæring i klimasmarte dyrkingsteknikker, godt husdyrhold og opplæring i fiskeoppdrett og lokale spare- og lånegrupper.    

Caritas Norge arbeider også med langsiktig utvikling, fred og forsoning, demokratibygging, godt styresett og utdanning.  

Ressurssenter for arbeidsinnvandrere og flyktningerRediger

I Norge driver organisasjonen ressurssenter i Oslo for arbeidsinnvandrere og flyktninger for bedre integrering, aktiviteter i asylmottak og er anerkjent som nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet over statsbudsjettet. Målet er å løfte innvandrere og deres familier ut av fattigdom og inn i aktiv samfunnsdeltakelse og arbeid. Det gjøres gjennom å tilby norskundervisning, samfunns- og arbeidsmarkedskunnskap, juridisk rådgivning og generell rådgiving og veiledning.[1]

Caritas-sentreRediger

Katolske menighetene drifter også Caritas-sentre i byene Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Arendal og Drammen med støtte fra Caritas Norge. Fra 2017 har Caritas Norge også drevet au pair-sentre i de største norske byene på oppdrag fra UDI.[2] Caritas Norge har god oppslutning i den katolske diasporaen i Norge som består av troende fra 180 land. Mange av disse kjenner Caritas godt fra sitt eget hjemland.  

ØkonomiRediger

Caritas Norge får økonomisk støtte fra private, Norad, Utenriksdepartementet, UDI, IMDI, NAV, Oslo kommune og andre. Inntektene til Caritas Norge har økt jevnt og organisasjonen har siden 2018 hatt en omsetning på over 100 millioner kroner. 96 prosent av inntektene i 2018 gikk til formålet, 1,6 prosent til administrasjon og 2,5 prosent til innsamling.  

Caritas Norge er medlem av Innsamlingskontrollen og registrert i Innsamlingsregisteret. Det forplikter organisasjonen til å følge spesifikke regnskapsregler og underlegge seg ekstern kontroll. Innsamlede midler ligger på rundt 8-10 prosent av omsetning, og de kommer fra fastegiveravtaler med private som nullsultgivere eller integreringsvenn, donasjoner fra private eller samarbeidsavtaler med bedrifter.

ReferanserRediger

  1. ^ «Migrason og integrering». Caritas Norge. Besøkt 14. februar 2020. 
  2. ^ «Caritas har startet au pair-senter». Caritas Norge. 17. august 2017.