Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet (Udir) er et norsk statlig direktorat med ansvar for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Direktoratet ble opprettet 15. juni 2004 og er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Utdanningsdirektoratet
Udir
TypeDirektorat
VirkeområdeNorge
Etablert2004[1]
Org.nummer970018131
HovedkontorOslo
UnderlagtKunnskapsdepartementet
Nettstedwww.udir.no (no)
Organisasjonskart

Hovedoppgaver er tilsyn og regelverk, rammeplaner og læreplaner, eksamen og prøver, kunnskapsgrunnlag og barnehage- og skoleutvikling.

I 2018 ble Utdanningsdirektoratet fusjonert med Senter for IKT i utdanningen.[2]

Arbeidsoppgaver rediger

Tilsyn og regelverk rediger

Utdanningsdirektoratet forvalter opplæringsloven, friskoleloven, barnehageloven og folkehøgskoleloven med forskrifter. Utdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere; kommuner, fylkeskommuner og private skoler. Hensikten er å sikre at barn og unge får oppfylt sine rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet.

Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. Målet med tilskuddene er at alle skal få den opplæringen de har krav på.

Læreplaner og rammeplanen rediger

Utdanningsdirektorater utvikler rammeplan for barnehager og læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring, sammen med fagmiljøer fra hele landet. Direktoratet følger videre med på hvordan rammeplanen og læreplanene for Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene.

Eksamener og prøver rediger

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring.

 • Eksamener gir en avsluttende vurdering av kompetansen til den enkelte elev.
 • Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen.
 • Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging.

Kunnskapsutvikling rediger

Direktoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til barnehager, skoler, kommuner, fylkeskommuner og myndigheter.

På Utdanningsdirektoratets nettsider formidles resultater og analyser, blant annet på nettstedet Skoleporten.

Internasjonale sammenligninger rediger

Utdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier. PISA er den mest kjente, men Norge er med i en lang rekke undersøkelser. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land. Studiene gir viktige tilbakemeldinger og har fått stor betydning for debatten om den norske skolen.

Andre oppgaver rediger

Forvaltningen av det statlig spesialpedagogiske støttesystemet – Statped, statlige skoler og fagstyringen av de nasjonale sentrene er også direktoratets ansvar.

Organisering rediger

Morten Anstorp Rosenkvist overtok som direktør i 2023[3], etter at Hege Nilssen hadde vært leder fra 2018 til sommeren 2022.

Utdanningsdirektoratet er delt inn i fem divisjoner, i tillegg til en kommunikasjonsstab og en digitaliseringsstab.

 • Divisjon for læring og vurdering består av avdelinger for rammeplan barnehage og læreplan grunnskole, læreplan videregående og voksenopplæring, fagopplæring og prøve- og eksamenstjenesten, rettferdsvederlag og fagopplæringen.
 • Divisjon for kompetanseutvikling består av avdelinger for videreutdanning og lærerutdanning, barnehage- og skoleutvikling, barnehage- og skolemiljø, inkludering og pedagogisk støtte, digitale tjenester .
 • Divisjon for regelverk og tilskudd består av avdelinger for opplæringsloven, barnehageloven og private skoler, tilskuddsforvaltning og tilsyn, digitale fellesløsninger.
 • Divisjon for styring og organisasjon består av avdelinger for økonomi, organisasjonsutvikling, HR og arkiv, IKT drift og virksomhetsstyring.
 • Divisjon for kunnskap og teknologi består av avdelinger for statistikk, forskning og internasjonalt arbeid og karriereveiledning.

Annelene Foss Svingen er kommunikasjonsdirektør.

Historikk rediger

Utdanningsdirektoratet ble opprettet 15. juni 2004 med medarbeidere fra det tidligere Læringssenteret, Statped og oppgaver og personell fra daværende Utdannings- og forskningsdepartementet.

Fra januar 2012 overtok Utdanningsdirektoratet ansvaret for en rekke oppgaver på barnehageområdet. Målet var å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagesektoren ytterligere. Følgende oppgaver ble overført til direktoratet fra Kunnskapsdepartementet:

 • dokumentasjon og analyse av tilstanden
 • kvalitets- og kompetanseutvikling
 • tilskudds- og regelverksforvaltning
 • tilsynsoppgaver
 • veiledning

Referanser rediger

 1. ^ (på en) ROR Data (v1.19 utgave), 16. februar 2023, DOI:10.5281/ZENODO.7644942, Wikidata Q116976023 
 2. ^ Kunnskapsdepartementet (15. juni 2017). «Omorganiserer og flytter arbeidsplasser ut av Oslo». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 15. juni 2017. 
 3. ^ Kunnskapsdepartementet (14. oktober 2022). «Morten Anstorp Rosenkvist er ny direktør i Utdanningsdirektoratet». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 14. oktober 2022. 

Eksterne lenker rediger