KFUK-KFUM Norge

nasjonal kristen barne- og ungdomsorganisasjon
(Omdirigert fra «Norges KFUK-KFUM»)

KFUK-KFUM Norge (Kristelig Forening for Unge Kvinner - Kristelig Forening for Unge Menn Norge) er en nasjonal kristen barne- og ungdomsorganisasjon. KFUK-KFUM Norge er en del av de to verdensbevegelsene YWCA og YMCA.

KFUK-KFUM Norge
Org.formForening/lag/innretning
Org.nummer957914330
Stiftet1880[1]
LandNorge
HovedkontorOslo
OpprinnelseDe Norske Ynglingeforeningers Fællesforbund
GeneralsekretærØivind Mehl Landmark[2]
Medlemmer17 000 (2020)[3]
Nettstedkfuk-kfum.no (no)

KFUK-KFUM Norge ble stiftet i 1880 under navnet De Norske Ynglingeforeningers Fællesforbund. Første formann var kjemikeren Peter Waage, som satt frem til 1900. Navnet ble endret til Norges Kristelige Ungdomsforbund i 1898 og til Norges KFUK-KFUM i 1987. På KFUK-KFUM Norges landsmøte i 2019 ble det vedtatt å endre navn til KFUK-KFUM Norge. Den første Ynglingeforeningen i Norge ble stiftet i 1868 som en forening for menn, mens den første foreningen for kvinner var KFUK-foreningen som ble stiftet i 1887. Fellesforbundet åpnet for medlemskap for KFUK-foreninger i 1892.

Organisasjonskart for KFUK-KFUM Norge og KFUK-KFUM-speiderne

KFUK-KFUM Norge og KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM Global utgjør KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge. Det er tre forskjellige organisasjoner, men alle bruker den likesidede trekanten som symbol for å vise at de driver et kristent arbeid for hele mennesket, både ånd, sjel og kropp.

KFUMs historiske utvikling

rediger
 • 1823 – Lokale misjonsynglingeforeninger startes i Tyskland. Medlemmene var reisende håndverkere. Bakgrunnen var at «mesterhusene» ble oppløst, og håndverkerne ble tvunget til å reise fra by til by for å få arbeid.
 • 1834 – Den tyske Ynglingeforeningen starter.
 • 1844 – George Williams stifter sammen med 11 andre handelsbetjenter YMCA i London. Formålet med foreningen er å utbedre de «åndelige tilstandene» blant unge menn i manufakturbransjen og andre bransjer.
 • 1851Verdensutstillingen i London bidrar til å spre KFUM-ideen til flere land.
 • 1855 – En internasjonal konferanse i Paris blir begynnelsen til KFUMs Verdensforbund. Den såkalte «Pariserbasis» vedtas:

«De Kristelige Foreninger av Unge Menn har til formål å forene de unge menn som overensstemmende med Den hellige skrift tror på Jesus Kriustus som sin Gud og Frelser, som vil være hans disipler i tro og liv og vil strebe etter å utbre hans Hans rike blant unge menn.»

Verdensforbundet hadde de første tyve årene hverken sekretariat eller styre.

 • 1878 – Verdenskonferansen i Genève vedtar å oppnevne en internasjonal sentralkomite. Generalsekretær ansettes.
 • 1908 – Norge blir fullt medlem i Verdensalliansen av KFUM.

KFUKs historiske utvikling

rediger

Den industrielle revolusjon hadde ført en rekke unge kvinner inn til storbyene som fabrikkarbeidere. Det var harde levekår med lang arbeidsdag, dårlige boforhold og en lønn som gjorde at mange levde på sultgrensen. Skolegang og opplæring til å greie seg på egen hånd var minimal. Det var da to kvinner Emma Robarts og Lady Kinnaird i England, hver på sitt sted, gikk inn for å gjøre noe for disse kvinnene, sosialt og åndelig.

 • 1855 – Emma Robarts starter en bønnegruppe i byen Barnet i England, for å be for unge kvinner. I 1859 blir det organisert et bønneforbund. I 1872 eksisterer det 130 slike grupper, noen også i Amerika, New Zealand og Australia. Parallelt med Emma Robarts' virksomhet driver Mary Jane Kinnaird et hjem for unge piker i London. I 1861 var det etablert fire slike hjem i byen.
 • 1877 – Virksomhetene som har blitt drevet av henholdsvis Emma Robarts (1 200 medlemmer) og Mary Jane Kinnaird (etablert hjem i flere byer) sammensluttes til Young Women's Christian Association (YWCA)
 • 1877 – «Den internasjonale union av unge kvinners venninner» blir stiftet med hovedkvarter i Neuchâtel i Sveits. Formålet var å hjulpe unge kvinner som dro utenlands, og sørge for at noen tok seg av dem på det nye stedet. I 1890 var det registrert 4 000 «venninner» i 21 land og 919 byer.
 • 1892 – YWCA i England inviterte representanter fra søsterorganisasjoner i en rekke land til et møte der det ble nedsatt en arbeidsgruppe med tanke på å opprette et verdensforbund.
 • 1894 – KFUKs Verdensforbund blir stiftet, og får navnet World YWCA. USA, Storbritannia, Sverige og Norge (representert ved UKKS) var de første medlemslandene.
 • 1898 – Den første verdenskonferansen arrangeres. Sakarjas bok kapittel 4, vers 6 velges som motto for bevegelsen:«Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.»
 • 1922 – Basis for Verdensforbundet er drøftet og forandret flere ganger. Den endelige formuleringen, slik vi har den i dag, ble vedtatt i 1922:

«Tro på Gud, den allmektige Far, og på Jesus Kristus, Hans enbårne sønn, Vår Herre og Frelser, og på Den Hellige Ånd.»

KFUK og KFUM i Norge

rediger

Den historiske bakgrunnen er industrialiseringen med overgang fra bondesamfunn til bysamfunn. Mange unge flyttet inn til byene og manglet et sosialt nettverk. I 1870-åra var 26 % av alle kvinner ute i arbeidslivet, 74 % av dem arbeidet som hushjelp, hovedsakelig i byene.

KFUM opprettes

rediger
 • 1860 – Vitenskapsmannen Peter Waage (født 1833 – død 1900) blir kjent med KFUM-arbeidet i Paris og Berlin. Han bringer ideene med seg til Norge.
 • 1867 – Presten Peter Hærem (født 1840 – død 1878) stifter Kristiania Ynglingeforening.
 • Formål: Bevare de unge fra storbyens fristelser og skape et alternativt miljø.
  • Utdrag fra en avisartikkel i Fædrelandet, juli 1873, skrevet av Klavenes:

«Peter Hærem vil med sin forening forene det mennesker vil adskille: Kristentro og arbeidet i det jordiske kall og samfunnet. Ynglingeforeningen vil gi medlemmene opplysning, den vil binde den sammen i kameratskap, den vil oppmuntre dem som ligger under for det daglige strev og slit, den vil hjelpe frem et sundt kristenliv. Foreningen skal være et tilfluktssted og gi sunn underholdning for de mange innflyttere. Jeg vil rope det ut til enhver som har en kristens hjerte for folket og evne og dyktighet dertil: Samle ungdommen om slike foreninger, det vil bære en velsignet frukt... den skal åpne de unges syn for at gudsfrykt er nyttig ikke bare for det tilkommende, men også for dette liv.»

Herfra går utviklingen videre i et fellesforbund med KFUK

KFUK opprettes

rediger

[4]

 • 1886Sophie Pharo (1842–1931)[5][6][7] stifter sammen med fire venninner den norske grenen av Unge Pikers Venninner. Gjennom dette fikk de kjennskap til YWCA i London.
 • 188730. januar ble «Unge Kvinders Kristelige Forening» (UKKF) stiftet. Disse foreningene ble etter hvert sluttet til fellesskapet i Norges Kristelige Ungdomsforbund.
 • Formålet var

  «å forene kvinner av alle samfunnsklasser til arbeide for unge kvinners sanne vel i intellektuell, moralsk og åndelig henseende.»

  • For å oppnå dette formålet

   «vil foreningen åpne lokaler hvor unge kvinner kan tilbringe aftener på en nyttig og lærerik måte, beskyttet mot de fristelser der ligger i deres vei.»

   Foreninger ble stiftet i flere byer de nærmeste årene. I 1890 var det etablert 10 UKKF (Halden, Drammen, Stavanger, Åsnes, Bergen, Holmestrand, Horten, Kristiansand, Larvik, Trondheim og Tromsø). Parallelt ble det opprettet foreninger kalt Unge Kvinners Kristelige Samfunn (UKKS), som arbeidet likt som UKKF og var sterkere knyttet til YWCA-arbeidet i London.
 • 1892 – UKKF får adgang til å bli medlem i Ynglingeforeningens Fællesforbund. 26 UKKF foreninger meldte seg samlet inn. UKKS hadde et sterkt ønske om å forbli et rent kvinneforbund, og holdt sin forankring i det internasjonale verdensforbundet av KFUK/ YWCA. Det viste seg likevel vanskelig for UKKF sine sekretærer Marie Sinding og Sigrid Johanssen å skape forståelse for UKKFs gjerning som kristen kvinneorganisasjon i et Fællesforbund som var mannsdominert.
 • 1894 – Birgithe Esmark og Ida Wedel Jarlsberg er med på grunnleggelsen av KFUKs Verdensforbund. Wedel Jarlsberg er Norges første representant i styret.
 • 1897 – Birgitte Esmark, som hadde vært drivkraften i UKKS, dør dette året. Med henne dør etter hvert flere av foreningene ut eller går over til UKKF og ungdomsforeningene.
 • 1898 – Fællesforbundet tar konsekvensen av at medlemsmassen består av både kvinner og menn, og skifter navn til Norges Kristelige Ungdomsforbund. Samtidig opprettes det kretser i NKU.
 • 1899 – Den nye generasjonen kvinner hever røsten mot det mannsdominerte arbeidet. Sekretær i Kristiania UKKF Marie Sinding og senere formann Henny Dons går i spissen for dette.
   • Utdrag fra Marie Sindings tale på kretsmøtet for Kristiania:

    «Skal de unge piker oppdras til å bli mannens jevnbyrdige og virkelige medarbeidere og medhjelpere, da må det bli kvinner selv som løfter dem opp!»

   • Marie Sinding på forbundets formanns- og sekretærmøte i 1890:

    «Vi må alle frigjøres, men den frigjørelsens kamp som vi kvinner må igjennom, er vanskeligere enn noen mann kan forstå. Vi har ikke i 19, men i 1900 år vært kuet og plaget med den gammeltestamentlige kvinnes kår. Nedarvet og inngrodd skikk, vane og fordom er en fryktelig makt som ikke i liten grad frem...»

 • 1911 – UKKS-arbeidet blir lagt ned, og UKKF trer inn som norsk medlem av World YWCA. Margrethe Parm blir i 1911 norsk representant i Verdenskomiteen som sekretær, nå kalt World Board for World YWCA. UKKF skifter navn til KFUK. De kvinnelige medlemmene i Forbundsstyret utgjør styret i Norges KFUK.
 • 1916 – Margrethe Parm får stipend fra World YWCA og drar til KFUKs sekretærskole i New York. Da hun kommer hjem til Norge sommeren 1916 blir hun ansatt som landssekretær i Norges Kristelige Ungdomsforbund, med KFUK som sitt særlige ansvarsområde. Parm stiftet senere Norges KFUK-speidere.
 • 1986 – Gunn-Bjørg Wisløff velges til historiens første kvinnelige formann/styreleder i Norges Kristelige Ungdomsforbund.
 • 2007–2011 – Ingeborg Mongstad-Kvammen velges til KFUK-KFUM Norges andre kvinnelige styreleder.

KFUK og KFUM i dag

I dag[når?] er KFUK-KFUM Norge er stor organisasjon med 20 000 medlemmer fordelt på 500 forskjellige grupper over hele landet. Organisasjonen tilbyr fritidsaktivitetene barnegospel og -klubb, Tween Sing og -klubb, Ten Sing, ungdomsklubb og idrett til barn og ungdom i alderen 0-19 år. I tillegg arrangerer KFUK-KFUM Norge over 100 leirer, festivaler og lederkurs hvert år. Organisasjonen har 12 ansatte på det nasjonale Forbundskontoret og til sammen 180 ansatte på kretskontorer, i foreninger og på leirsteder, når korttidsengasjerte og mindre stillingsbrøker er inkludert.

Formål – visjon – verdier

KFUK-KFUM Norge har til formål å hjelpe mennesker til tro, utvikle det hele mennesket – med ånd, sjel og kropp – og utfordre unge til å ta ansvar i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Visjonen lyder: Vi får utrolige ting til å skje ved å være en åpen, kristen organisasjon, som jobber for å utvikle kristne, kreative og modige mennesker. Organisasjonens verdier er: åpen, modig, trygg, utviklende, raus.

Generalsekretærer

Arbeidsområder

rediger

KFUK-KFUM Norge driver med arbeid innenfor en rekke områder

Triangel (barn)

rediger
 • HoppY
 • Barneklubber
 • TweenSing

Klubb, Ten Sing og idrett (ungdom)

rediger

Klubb, Ten Sing og Idrett er tre forskjellige arbeidsformer. Disse arbeidsformene blir blant annet tilbudt lokale menigheter i Den norske kirke eller andre menigheter KFUK-KFUM har samarbeid med. Ofte brukes det innenfor rammen av konfirmasjonsundervisning.

 • Klubb er ungdomsklubber med kristne innslag.
 • Ten Sing er et kristent ungdomskorarbeid med flere forskjellige delaktiviteter: kor, band, drama, dans, lyd- og lysteknikk og annet.
 • Idrett: KFUK/KFUM har egne idrettsgrupper for ungdom.
 • Spekter (tidligere TT) er sporadiske tenåringstreff (TT) på landsplan, hvor det i hovedsak deltar ungdommer som er medlemmer i organisasjonens ulike arbeidsformer for ungdom innenfor klubb, Ten Sing eller idrett.

Oversikt over arrangerte TenåringsTreff (TT):

By År Deltakere
Stavanger 1960 1 000
Trondheim 1964 1 600
Sandefjord 1968 2 200
Bergen 1972 3 700
Skien 1976 4 000
Stavanger 1980 2 000
Trondheim 1984 1 800
Hamar 1988 3 200
Asker 1992 2 900
Bergen 1996 2 600
Tønsberg 2000 2 300
Haugesund 2004 2 400
Gjøvik 2007 2 000
Gjøvik 2009 2 000
Gjøvik 2011 1 500
Gjøvik 2012 1 900

Forandringshuset

rediger

I 2016 ble de første Forandringshusene i Norge startet i regi av KFUK-KFUM Norge, etter modell av Fryshuset i Sverige. Dette er inkluderende og livssynsåpne tilbud for ungdom, i stor grad drevet av ungdom selv. I dag[når?] finnes det Forandringshus i Oslo, Bergen, Haugesund, Stavanger, Drammen, Bærum og Sandefjord.

Unge Voksne

rediger

Arbeidet blant Unge Voksne (UV) begynte ved at eldre ungdom som følte seg for gamle til å delta i ungdomsarbeidet og for unge til å delta i voksenarbeidet, startet opp egne grupper.

 • Cafe UVe er et konsept som sammenfatter gudstjenester, intimkonserter, aktuelle debatter og andre aktiviteter spesielt rettet mot unge voksne.
 • Det drives også UV-kor på flere steder. Noen av disse korene har tidligere vært Ten Sing-kor.
 • Globalt-engasjement gjennom KFUK-KFUM Globalsk Politiske Utvalg: Demokratiske rettigheter, Rettferdig fred, Klimarettferdighet og Økonomisk rettferdighet.

Idrett

rediger

KFUM startet tidlig med egne fotball- og volleyballag i flere byer, som idag er kjente i idretts-Norge. KFUMs fotballag spiller per 2024 i Eliteserien.

 • LUDUS (omdøpt til SportY i 2009) ble startet som et tilbud til dem som ikke kjenner seg hjemme i konkurranseidretten men likevel ønsket å trene sammen med andre. Dette er hovedsakelig et tilbud til ungdom og voksne.

Voksenarbeid

rediger

Voksne kvinner og menn som ønsker å støtte barne- og ungdomsarbeidet er organisert i Y's Men International Region Norge. De gir penger, gjør dugnad og gir praktisk hjelp. Denne organisasjonen har ca. 1500 medlemmer i 54 klubber.[8]

I dag er det flere KFUK-grupper for kvinner i aldre aldre rundt om i Norge. De arrangerer temakvelder, samler inn penger til internasjonalt KFUK-arbeid og lokalt barne-og ungdomsarbeid, og har basarer. Årlig arrangeres KFUK-Weekend på Tjellhomen Leirsted i Østfold Krets.

Folkehøgskoler

rediger

KFUK-KFUM Norge er heleier av fem folkehøgskoler i Norge:

Tilknyttede enheter, hovedforeninger, kretser og regioner

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ web.archive.org[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ Inger Nygaard (27.03.2015). «NY GENERALSEKRETÆR I NORGES KFUK-KFUM» (norsk). Norges KFUK-KFUM. Arkivert fra originalen 5. mars 2016. Besøkt 17. mai 2017. 
 3. ^ https://kfuk-kfum.no/om-oss; Store norske leksikon-ID: Norges_KFUK-KFUM.
 4. ^ «Med KFUK gjennom 100 år - Nasjonalbiblioteket». www.nb.no. Besøkt 10. mars 2018. 
 5. ^ Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
 6. ^ Dødsfall
 7. ^ Dødsannonse
 8. ^ Y's Men International Region Norge Arkivert 25. september 2015 hos Wayback Machine. Besøkt 24. september 2015.
 9. ^ Kristelig pressekontor (4. desember 2012): KFUK-KFUM har overtatt Valdres Folkehøgskole, hentet 4. desember 2012
 10. ^ Norges KFUK-KFUM: KFUK-KFUM overtar driften av Soltun Folkehøgskole Arkivert 22. desember 2017 hos Wayback Machine.
 11. ^ «Svalbard folkehøgskole | Verdens mest unike folkehøgskole». Besøkt 6. juni 2019. 

Eksterne lenker

rediger