Zonta

internasjonal kvinneorganisasjon

Zonta er en verdensomspennende organisasjon av kvinner som ble stiftet i 1919 i Buffalo, New York, USA. Organisasjonen skulle være et motstykke til de klubber som bare var for menn. Formålet med organisasjonen er å tilknytte seg kvinner i stillinger med selvstendig ansvarsområde, med det formål å fremme kvinners status spesielt i yrkeslivet. Pr. 31. mai 2002 var medlemstallet på 33 000 fordelt på 1251 klubber i 69 land.
I Norge ble den første Zontaklubben stiftet i Oslo i 1947. Det finnes 12 klubber i Norge.

Se også rediger