Åpne hovedmenyen
Norsk Psykologforenings lokaler i Kirkegata 2 i Oslo.

Norsk psykologforening er en profesjonsforening for personer med autorisasjon som psykologer i Norge. De fleste psykologer jobber innen helsesektoren. I tillegg jobber en rekke psykologer med organisasjonspsykologi, nevropsykologi, skolepsykologi, forskning, som sakkyndig mm. Foreningens formål er både å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser, og å bidra til å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet.

Foreningen organiserer ca. 90 prosent av psykologene i Norge og har i 2013 vel 7500 medlemmer (inkludert ca. 1000 studentmedlemmer).[1][2] Foreningen er knyttet til hovedorganisasjonen Akademikerne.

HistorieRediger

Foreningen ble grunnlagt av Åse Gruda Skard i 1934. Hun var den første kvinne i Norge som oppnådde magistergrad i psykologi i 1931, det vil si Norges første kvinnelige psykolog. Hun var foreningens formann fra 1945 til 1949.

Foreningen var opprinnelig åpen for personer med magistergrad eller doktorgrad i psykologi (dr.philos.), samt for andre personer som hadde bidratt med verdifullt arbeid innenfor psykologien. Fra 1950-tallet var foreningen også åpen for personer med embedseksamen (cand. psychol.). Lenge var Norsk Psykologforening en forening som favnet hele psykologifaget og med størst vekt på psykologi som universitetsfag. På 1970-tallet skjedde en dreining i retning av å bli en profesjonsforening for helsepersonell, i forbindelse med at tittelen psykolog ble beskyttet i 1972 og reservert for kliniske psykologer med offentlig godkjennelse. I tillegg til autoriserte psykologer og profesjonsstudenter i psykologi er det også en åpning for at personer i akademiske stillinger innen psykologi kan være medlemmer.

FormålRediger

Foreningen har vedtatt følgende som sitt formål:

  1. Å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser når det gjelder deres arbeid som psykologer.
  2. Å arbeide for å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet gjennom utvikling og formidling av psykologisk kunnskap, og gjennom praktisk anvendelse av psykologisk fagkunnskap.
  3. Å arbeide for å fremme anvendelse av psykologisk fagkunnskap, slik at befolkningen får den bistand de har behov for og krav på.
  4. Å arbeide for høy faglig og etisk standard innen psykologisk virksomhet.
  5. Å arbeide for forskning og annen fagutvikling som tjener medlemmenes virksomhet som psykologer.
  6. Å fremme samarbeid og forståelse mellom psykologene og andre grupper som medlemmene ser det ønskelig å samarbeide med.
  7. Å organisere virksomheten slik at NPFs målsetting til enhver tid blir ivaretatt.

Norsk Psykologforening forvalter den offisielle utdanningsordningen for å utdanne psykologspesialister i Norge. I tillegg har foreningen et fagetisk råd som forvalter psykologenes fagetikk. De utgir også Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Foreningen har kontorer for sekretariat og ledelse i Kirkegaten 2 i Oslo, og har for øvrig lokalavdelinger i alle fylker i Norge.

LedelseRediger

Nåværende president er Tor Levin Hofgaard. Han ble første gang valgt til president ved landsmøtet i november 2007, og ble gjenvalgt i 2010, og 2013. Foreningen har to visepresidentposter; Birgit Aanderaa er visepresident med ansvar for utdannings- og fagpolitikk, mens Rune Frøyland er visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk. Sekretariatet ledes av generalsekretær Ole Tunold. Landsmøtet holdes hvert tredje år.

Psykologforeningens leder har siden 1995 blitt betegnet som president, mens tidligere ledere ble betegnet formann og leder.

Liste over formenn, ledere og presidenterRediger

Fagetisk rådRediger

Fagetisk råd mottar klager om brudd på fagetikken fra klienter o.l., og kan idømme ulike sanksjoner hvis man finner at fagetikken er brutt. Fagetisk råd er ikke en juridisk instans, men det er ankemuligheter internt, både for psykologene og klientene.

Medlemskap i andre organisasjonerRediger

Psykologforeningen er medlem i følgende nasjonale, nordiske og internasjonale faglige organisasjoner:

Norsk Psykologforening har også observatørstatus i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning, opprettet av Universitets- og høgskolerådet.

Utmerkelser og priserRediger

I 2005 opprettet Norsk Psykologforening en pris i sin stifter Åse Gruda Skards minne: Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap.

Se ogsåRediger

Alle er frittstående institutter/foreninger hvor psykologer deltar.

ReferanserRediger

  1. ^ SSB-statistikkbanken. Tabell Medlemmer i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
  2. ^ Strand, Nina (2009). «75 år med økt innflytelse». Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 46 (11): 1064. 

Eksterne lenkerRediger